เสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งที่ AGM – English Chess Federation


ประธานสภา
David Eustace
เสนอชื่อโดย Stephen Woodhouse กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อดีตประธานสภา

ประธานกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ทิม วอลล์
เสนอชื่อโดย Northern Counties Chess Union, Cumbria Chess Association, Northumberland Chess Association, South Tyne Chess League, South Lakes Chess Congress, ผู้อำนวยการ Women’s Chess
Stephen Woodhouse
เสนอชื่อโดย Manchester Chess Federation, Midland Counties Chess Union, Oxfordshire Chess Association, 4 Nations Chess League, Warrington & District Chess League, Kidlington Chess Congress, Witney Congress, Witney Rapidplay, Chief Executive, Director of Home Chess, ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม, อดีตประธาน ของสภา

ผู้อำนวยการระหว่างประเทศ
Malcolm Pein
เสนอชื่อโดย Manchester Chess Federation, Midland Counties Chess Union, Warrington and District Chess League, Richmond Junior Chess Club, ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม, ผู้อำนวยการ Women’s Chess

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม
โชห์เรห์ บายัต
เสนอชื่อโดย Manchester Chess Federation, Midland Counties Chess Union, Oxfordshire Chess Association, 4 Nations Chess League, Warrington & District Chess League, Kidlington Chess Congress, Witney Congress, Witney Rapidplay, Chief Executive, Director of Women’s Chess, ผู้อำนวยการ Home Chess, Non สตีเฟน วูดเฮาส์ กรรมการบริหาร ทิม วอลล์ ผู้แทนสมาชิกระดับโกลด์

ไม่ใช่กรรมการบริหาร
อลัน แอตกินสัน
เสนอชื่อโดย East Anglian Chess Union, Kent County Chess Association, Norfolk County Chess Association, ผู้อำนวยการ Women’s Chess
ฮกหยิน สตีเฟน ชิว
เสนอชื่อโดย Lancashire Chess Association, Merseyside Chess Association, Birmingham & District Chess League, Central London Congress, Golders Green Congress, Hampstead Congress, ผู้แทนสมาชิกระดับบรอนซ์ Tina Teotia
Stephen Greep
เสนอชื่อโดย Manchester Chess Federation, Midland Counties Chess Union, Oxfordshire Chess Association, 4 Nations Chess League, Blackpool & Fylde District League, Hull & District Chess Association, Warrington & District Chess League, Delancey UK Chess Challenge, Kidlington Chess Congress, Leyland Congress, Ribble Congresses, Witney Congress, Witney Rapidplay, Friends of Chess, Chief Executive, Director of Finance, Director of Junior Chess, Director of Home Chess, ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม, Stephen Woodhouse กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร, อดีตประธานสภา, David ผู้แทนสมาชิก Platinum ยูซตาซ

ตัวแทนโดยสุจริต
Malcolm Pein
เสนอชื่อโดย Richmond Junior Chess Club, Director of Women’s Chess, Director of Events

ประธานกรรมการการเงิน
Nick Faulks
ยืน

กรรมการบรรษัทภิบาล
ไมค์ กันน์
เสนอชื่อโดยประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลSource link