[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


มีไรมาเถียงกับพมดีกว่า

รายละเอียด

ขอแทรกหน่อยในฐานะเล่นเปนทุกหมากเราว่าทุกหมากดีหมด
แต่หลักการของแต่ละหมากไม่เหมือนกัน เพื่อให้คนเล่นที่ถนัดแต่ละหมากเล่น
พมเล่นเป็นทุกอย่างอยากให้ทราบไว้ว่าอย่าทะเลาะกันอี
กเลยทะเลาะกันอยู่อย่างนี้คงไม่พัดทนาทั้งคู่ หรือจะมาทะเลาะกับพมได้ทาง msn nath2612@hotmail.com


โดย : i_am_nut [ 22/01/2005, 14:41:40 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved