[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


โกะ วัดธรรมกาย กับ โจรภาคใต้

รายละเอียด

วันนี้ไม่รู้เป็นยังไงอยากมีเรื่อง หลังจากอึดอัดมานาน สิ่งที่จะพูดต่อไปนี้โดยหลักก็จะสื่อไปถึง โกะ
ซึ่งคำว่าโกะในที่นี้ ขอหมายถึง ส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้สนับสนุนโกะอย่างเป็นทางการ และผู้บริหารโกะ
จำนวนหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้หมายถึง ทุกคน และแน่นอนไม่ได้หมายถึง คนส่วนใหญ่ที่นิยมเล่นโกะอยู่
ย้อนหลังไปสักประมาณ 20 ปี เวลาเราพูดถึง หมากกระดาน หรือ board game เรามักจะหมาย
ถึง หมากรุก ไทย จีน ฝรั่ง หรือ หมากฮอส ถ้าเป็นในแวดวง กีฬามหาวิทยาลัย ก็มักจะรวม บริดจ์
เข้าไปด้วย จะว่าไปแล้ว คนจำนวนหนึ่งก็ชอบเล่นกีฬาพวกนี้เป็นชีวิตจิตใจ บางคนอาจจะชอบ
เล่นบางชนิดเป็นพิเศษ แต่โดยภาพรวม ก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไร หรือกล่าวโจมตีกันในวงกว้าง
ต่อมา ก็เริ่มมี Crossword เข้ามาแจมด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ของ Crossword มักจะได้รับการสนันสนุน
จากเด็กๆ ในโรงเรียน เนื่องจากผู้ปกครองเห็นความสำคัญและประโยชน์กับเยาวชน ทาง ชมรม
เองก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ค่อนข้างมาก
มาถึงจุดใหญ่ของ เรื่องวันนี้ก็คือ การเข้ามาของโกะ โกะเข้ามาประมาณเกือบ 20 ปีก่อน โดยกลุ่ม
แรกที่นำเข้ามาคือ ผู้บริหารของ seven/eleven ภายใต้ร่มเงาของ CP อีกที โกะนับได้ว่ามีการแพร่
หลายที่เร็วมาก เพราะมีการบริหารงาน การตลาดเชิงรุก แทรกซึม เข้ามาในวงการหมากกระดาน
โดยเน้นไปที่เยาวชน ตามโรงเรียนต่างๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พร้อมการการทำลายหมากกระดาน
ประเภทอื่น ด้วยการโฆษณาชวนเชื่อว่า หมากรุกเป็นกีฬาก้าวร้าวสอนให้คนทำลายล้างคู่ต่อสู้
โกะดีกว่า โกะดีอย่างนั้น ดีอย่างนี้ พร้อมกับ ให้การสนับสนุนการจัดแข่งโกะ แต่ต้องไม่จัดหมาก
กระดานประเภทอื่น คือถ้าที่ใดมีโกะ ต้องไม่มีหมากรุกอื่น
เรื่องนี้อึดอัดมานาน ได้ยินคนพูดมานานแล้ว และก็ยังได้ยินอยู่ถึงทุกวันนี้ ทำให้นึกถึงเหตุการณ์
ใหญ่ๆ ในบ้านเมือง สองเรื่อง คือ เรื่องวัดธรรมกาย จุดเริ่มของปัญหาวัดธรรมกาย เริ่มจากจุด
เล็กๆ คือ ชมรมพุทธศาสนาของ มหาลัย เกษตรศาสตร์ ด้วยความที่มีแนวคิดที่เพี้ยนไปจาก
แก่นศาสนาพุทธเดิม พร้อมกับความอยากตั้งตัวเป็นใหญ่ เป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธของโลกนี้
จึงมีความกำเริบเสิบสาน บวกกับพลังศรัทธาของประชาชนจำนวนหนึ่ง และการมีทุนทรัพย์ที่
มหาศาล จึงเริ่มท้าทาย ด้วยการลบหลู่ คำสอนดั้งเดิมของศาสนาพุทธ คิดตั้งตัวเป็นศาสดาใหม่
เรื่องที่สองที่นึกถึงก็คือ เรื่องโจรภาคใต้ ย้อนไปสัก ประมาณ 10 กว่าปีก่อน สามจังหวัดภาคใต้ก็สงบ
สุขปกติ ทั้งไทยพุทธ และ มุสลิม ก็ต่างคนต่างอยู่ พอเริ่มมีกลุ่มโจร ที่อยากใหญ่ เข้ามาปลูกฝั่งความ
รุนแรงให้กับเยาวชน ใช้เรื่องศาสนาเป็นข้ออ้างในการทำลายล้าง คนไทยพุทธที่บริสุทธิ์ นำความ
เดือดร้อนสู่สังคมมาถึงทุกวันนี้ สังเกตว่าถ้ามีเรื่องนี้เข้ามาทีไร ความสงบสุขจะหายไปทุกที ความ
เดือดร้อนจะเข้ามาแทนที่ ทั้งผู้ก่อ และส่วนรวม
ถ้าเราลองนึกเปรียบเทียบกันทั้งสามเรื่อง จะเห็นว่ามีข้อเหมือนกันก็คือ กลุ่มผู้นำอยากใหญ่ อยาก
ดัง อยากเอาชนะผู้อยู่เก่า มีทุนทรัพย์ในการแพร่ความคิดของตน มีกลุ่มคนสนับสนุนเป็นจำนวนมาก
ที่เชื่อและศรัทธาในความคิดอันนั้น และ มีผลประโยชน์ที่ได้ตามมา ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ถึงศักยภาพของ
โกะในวันนี้ว่าเขาทำได้อย่างแน่นอน และเรื่องความขัดแย้งก็กำลังปะทุขึ้น
เรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ คงไม่มีใครตายถ้าไม่มีหมากรุกเล่น หรือต้องหันไปเล่นโกะแทน แต่อยาก
สะท้อนให้กลุ่มโกะที่กำลังคิดหรือทำอะไรอยู่ว่า ไม่ควรกล่าวว่าหมากกระดานประเภทอื่นในที่
สาธารณะ จะยกย่องว่าโกะดีอย่างไรก็ว่าไป เราทุกคนควรอยู่กันได้อย่างสันติ เหมือนเมื่อ 20 ปีก่อน
ใครใคร่เล่นอะไร ก็เล่นได้ ปล่อยให้เยาวชนรุ่นต่อไปตัดสินว่าเขาอยากเล่นอะไร หรือมีความถนัดใน
ชนิดหมากกระดานชนิดไหน ส่วนตัวผมก็ขอสื่อผ่านตรงนี้เลยว่าจะทำทุกอย่างที่จะต่อต้านการกระทำ
ในลักษณะนี้ของโกะ แต่ไม่ได้ต่อต้านในตัวเกมโกะ เพราะเกมโกะไม่มีพิษภัยกับคนอยู่แล้ว และ
จะพูดหรือแสดงความเห็นที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มโกะทุกครั้งที่มีโอกาสสื่อกับ
สาธารณชน ผมไม่ได้ต่อสู้เพื่อความอยากใหญ่ อยากดัง แต่จะสู้เพื่อ สันติภาพ และ สิทธิ ของ
หมากกระดานทุกประเภท ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมนี้ ไม่มีใครมีสิทธิ์จะทำลายล้างคนอื่น เพื่อประโยชน์
ของตนเอง จำคำนี้ไว้ ไม่มีใครมีสิทธิ์ทำลายคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ตนเอง เข้าใจไหม
หวังลึกๆ ว่านี่จะเป็นสัญญานที่ชัดเจน ต่อโกะว่า คนอื่นคิดอย่างไร และจะจัดการกับโกะอย่างไรโดย : นครินทร์ [ 20/01/2005, 17:19:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

(เช่นกันครับ ขอหมายถึง
ส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้สนับสนุนโกะอย่างเป็นทางการและผู้บริหารโกะจำนวนหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้หมายถึง ทุกคน
และแน่นอนไม่ได้หมายถึง คนส่วนใหญ่ที่นิยมเล่นโกะอยู่)

ข้อคิดเห็นส่วนตัว: ผมว่าตอนนี้ทัศนคติที่หลงผิดของคนเหล่านั้น ตอนนี้คนทั่วไปคงเริ่มมองเห็นแล้วล่ะว่า
"การคิดแบบทำลาย หรือโจมตีผู้อื่น" นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงว่าคุณเล่นหมากรุก หรือ
โกะ....หลายๆคนคงเห็นแล้วว่าการหลงตนเองแบบนั้น เป็น "บุคลิกส่วนบุคคล" มากกว่า...

มีเยอะครับ...ประเภทที่อ้างตนเองว่าเป็น "ผู้บริหารมืออาชีพ" พยายามโปรโมตตัวเอง ผ่านสื่อต่าง
เขียนหนังสือ ให้สัมภาษณ์ ฯลฯแต่เอาเข้าจริงก็แค่พวก "ยกตนเอง"...

ถ้าพวกเค้าคิดว่าทำให้ตัวเองมีความสุขได้ ก็ปล่อยเขาเถอะ...แผ่เมตตาจิตไปแล้วกัน

โดย : Poo    [ 20/01/2005, 18:09:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

เรื่องนี้ส่วนหนึ่งผมว่ามาจากการที่ฝ่ายหนึ่งสามารถเข้าใจและประ
ยุกต์ใช้ศาสตร์ของตนได้ จนมองเห็นคุณประโยชน์นานับประการ
ในศาสตร์ของตน จึงต้องการนำเสนอให้สังคมเห็นคุณค่า และ
ให้สังคมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างที่ตนคิดได้
แต่ด้วยมุมมอง,ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ที่มีต่อศาสตร์
อีกแขนง นั้นไม่กว้างพอ จึงไม่อาจรับรู้หรือเข้าถึงคุณประโยชน์
ของอีกศาสตร์ได้ จะเนื่องด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นไม่ชอบ
ไม่สนใจไม่มีเวลา ฯลฯ แต่กลับมองเห็นและให้ความสำคัญกับ
ข้อด้อย ซ้ำยังพยามยามชี้นำให้สังคมมองเห็นแต่ข้อที่ตนเห็น
ว่าบกพร่อง
เหล่านี้เป็นการนำเสนอราวกับการทำการค้าแข่งขันกัน ไม่
คิดถึงมรรยาท หรือความรู้สึกของผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย เฝ้า
แต่คิดว่าถ้าคนอื่นหันมาใช้สินค้าของตนแล้วจะซึ้งในสินค้าของตน
เอง แล้วต้องกลับมาเห็นดีและขอบใจตน
พอมีเรื่องราวเกิดขึ้นก็ยังคงมองแต่ว่าดีเสียอีกจะได้เหมือน
เป็น talk of the town คนจะได้มาแสดงความคิดเห็นใส่กัน
นำเสนอข้อดีของแต่ละฝ่ายให้สังคมรับทราบ ทำนองเราช่วยสร้าง
โอกาสให้ทุกฝ่ายเช่นกัน จงมองวิกฤตให้เป็นโอกาส ต่างฝ่าย
ต่างระดมความคิดเข้ามาซิ อย่าใช้อารมณ์ใส่กันนะ (เดี๋ยวต้อง
มีคนที่ระงับไม่อยู่หลุดมาแน่ ผมต้องทำเป็นมองไม่เห็นอยู่เรื่อย)
ที่เขียนมานี้จริงก็แค่อยากนำเสนอความคิดของเพื่อนผมเท่า
นั้นนะครับ เขาบอกว่าที่เขามาเล่นหมากรุกก็หวังแค่ความสนุกและ
เพื่อนเท่านั้น(อาจมีตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยรางๆๆอยู่ด้วยนะ)
หากเขาอยากให้ลูกเขาเก่งธุรกิจก็จะให้มันไปเรียนธุรกิจตรงๆๆเลย
ปล.ผมเข้าใจนะหลายคนอยากเห็นการนำเสนอแต่ข้อดี เพราะ
เห็นว่าข้อดีมันมีแต่ประโยชน์ แต่เรื่องแบบนี้กับหมากรุกมันต้องใช้
เวลาหน่อย เพราะทุกคนยังสนุกกับหมากของตนอยู่โดย : ขุนสันต์    [ 21/01/2005, 09:13:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

สรุปคือ ซึซึมิ เปนอีกหนึ่งในสาวกแห่งลัทธิคลั่งไคล้บูชาโกะ
ข้อสงสัยที่ว่า"ให้การสนับสนุนการจัดแข่งโกะ แต่ต้องไม่จัดหมาก
กระดานประเภทอื่น คือถ้าที่ใดมีโกะ ต้องไม่มีหมากรุกอื่น"
นั้นรู้กันทั่วบ้านทั่วเมือง ประดานี้มิได้ชอบโกะในฐานะแห่งกีฬา แต่เป็นความลุ่มหลงอย่างเหลวไหล
และพวกมากลากไป ความคิดมุ่งทำลายผู้อื่นนั้น เกิดจากบางคนที่บัดซบซ้ำซากเท่านั้น
คนอื่นไม่มีใครไปคิดทำลายกีฬาหรือบังคับความชอบไม่ชอบของใคร หรือต้องทำในลักษณะแห่งการตีเมืองขึ้นดอก

โดย : คนหมากรุกไทย    [ 21/01/2005, 12:56:48 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

นี่เป็นเรื่องจริงอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะผมสามารถรู้สึกได้ด้วยตนเองมาตั้งแต่โกะเริ่มเข้ามาใหม่ๆแล้ว
เห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้เต็มๆ เราต้องการอยู่อย่างสงบสุขเท่านั้นเอง ทำไมต้องกีดกันทำลายล้างกันด้วย

เส้นของเรากับเส้นของเขาบนหาดทราย ทำไงให้เส้นของเรายาวกว่าเขา คิดว่าควรจะลากเส้นของเราต่อ
หรือเอาตีนไปลบเส้นเขาดี?

โดย : พอนเทพ    [ 21/01/2005, 13:24:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

อืมมมม
เหตุผลที่ยกมาก็พอจะเข้าใจอยู่หรอกเพราะเคยได้ยินเรื่องในแนวทำนองนี้มาบ้างเหมือนกับที่ใดมีแป๊ปซี่ที่นั
่นต้องไม่มีโค๊ก เอาใจช่วยครับอย่าคิดทำลายกันเลย
แต่บางทีอาจเป็นได้ไหมที่เค้าอาจจะแค่พูดกันเพราะความคะนองปากเฉยๆ ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแอบแฝง??

โดย : แค่สายลม    [ 21/01/2005, 13:43:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

ก็คงได้เวลาแสดงให้เห็นแง่มุมของโกะที่มิเคยมีผู้ใดได้มองมาก่อน

โดย : คนหมากรุกไทย    [ 21/01/2005, 15:24:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

สิ่งที่คุณพอนเทพ รู้สึกได้ นี่ สรุปได้ว่าเป็นเรื่องจริงเลยหรือครับ โอ้โหคิดได้ไงนี่

โดย : Big snow avalanch    [ 21/01/2005, 15:45:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 8

โกะเปนเกมแห่งการกอบโกยทำลายล้างอีกฝ่ายให้หมดไป
เพื่อการได้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดไม่มีการอยู่ร่วมอย่างสันติหรือเท่าเทียมกันในแง่นี้โกะเทียบไม่ได้ก
ับกับโอเทลโล่ด้วยซ้ำแม้จะเป็นเกมที่ลงหมากโดยไม่มีการเดินหมากเหมือนกันแต่โอเทลโล่ต่างหากที่ทั้งสองฝ่า
ยอยู่ร่วมกันได้อย่างแท้จริง
ไม่มีการทำลายล้างกันระหว่างการเล่นหมากแต่ละตัวก็มิอาจสรุปว่าเปนของฝ่ายใดอย่างตายตัวล้วนพลิกไปมาได้ท้
ายสุดก็เพียงนับว่าฝ่ายใดทำได้ดีกว่าก็จักเป็นฝ่ายชนะไปหากทำได้เท่ากันก็เสมอ

โดย : คนหมากรุกไทย    [ 21/01/2005, 16:03:54 ]

ความคิดเห็นที่ : 9

หากแม้นนับในแง่มุมแห่งการเปนกีฬาหมากรุกมีความสมดุลย์เกือบจะเท่ากันที่เล่นกันได้ระหว่างฝ่ายเดินก่อนแล
เดินหลังมีความได้เปรียยเสียเปรียบเพียงเล็กน้อยแต่โกะมิใช่เช่นนั้นฝ่ายเดินก่อนได้เปรียบอย่างยิ่งอันผิ
ดจากรูปแบบกีฬาที่แม้ฝ่ายเปิดเกมจักได้เปรียบแต่ก็มิอาจคาดผลในท้ายที่สุดหากฝีมือมิต่างกันมาก
เหตุนี้จึงกลายเป็นเกมที่จักต้องมีแต้มต่
เอกลักษณ์นี้หากเทียบกับกีฬาอื่นแล้วทำให้โกะกลายเปนเกมประหลาดไปในแง่สมดุลย์แห่งธรรมชาติเช่นแนวคิดหยิน
หยางแล้วก็ต้องกล่าวว่าขาดสมดุลย์ในตัวเกมเอง

โดย : คนหมากรุกไทย    [ 21/01/2005, 16:16:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 10

หากเทียบในเชิงศิลปะและความบันเทิงแล้วโกะมีเพียงหมากที่มีตัวหมากที่เหมือนกันทั้งหมดแลมีเพียงขาวแลดำเท
่านั้นจึงอาจเทียบเคียงได้เพียงภาพถ่ายขาวดำที่ก็อาจเป็นศิลปะแต่ก็มีรูปแบบและกลุ่มผู้สนใจจำกัดตัวหมากร
ุกมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างก่อเกิดเปนศิลปะทั้งสีสันแลรูปแบบต่างมากมายใน(หมากรุก)นานาชาติ
หมากรุกจึ่งเทียบได้กับภาพยนต์ที่มีทั้งแสงสีเสียงประกอบ(เสียงจากคำว่ารุกฤาCheckเป็นอาทิ)
แง่มุมนี้จักกล่าวได้ยืดยาวต่อไป

โดย : คนหมากรุกไทย    [ 21/01/2005, 16:34:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 11

เทียบเคียงกับการดำเนินชีวิตเมื่อเริ่มเกมโกะก็เปนการเริ่มเข้าไปสู่ความตายตัวหมากแต่ละตัวจักถูกวางให้ห
มดทีละตัวอันเปนการก้าวไปสู่ความสิ้นสุดไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆบนกระดานหมากแต่ละตัวมีเพียงเกิดแลคงอยู่อย
่างสงบแลจบสิ้นอันต่างจากชีวิตจริงที่ชีวิตต้องมีการเคลื่อนไหวแลสถานะตัวหมากของโกะก็จักคงที่ตลอดแต่สำห
รับหมากรุกมีทั้งการเคลื่อนไหวและการPromoteอันเปนแนวคิดว่าชิวิตสามารถมีการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้

โดย : คนหมากรุกไทย    [ 21/01/2005, 16:43:56 ]

ความคิดเห็นที่ : 12

หมากรุกจริงๆนะมันก็เกมหมากที่จำลองจากการจัดทัพสงคราม
แต่หากพัฒนามาอยูในรูปตัวหมาก
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเกมหมากรุกจะต้องจ้องแต่การทำลายร้างผู้ต่อสู้
เพราะในแต่ล่ะสงครามย่อมมีการวางแผนแตกต่างกันไป
ดั่งจะเห็นได้ว่าเมื่อขุนถูกล้อมไม่มีทางไปแล้วเกมก็จบเพียงแค่นั้น
ไม่ได้มีการกินขุนต่อ
เช่นเดียวกับโกะ
ในการครอบครองพื้นที่นั้น
ไม่ได้หมายความว่าต้องโตจมตีคนอื่น
แจจะมีกินกันบ้าง
แต่ก็ไม่มาก
ส่วนโอเทลโล่
คุนเคยเห็นหมากที่โดนกินหมดกระดานไหม
บ้างครั้งดอเทลโล่เองก็ต้องจต้องทำลายผู้อื่นเช่นกัน
ถ้ามีโอกาศ
แต่ทั่งนี้
เกมมันก้แค่เกมไม่สามารถบอกได้หรอกว่าเกมไหนเป็นเกมที่จะจ้องแต่เอาชนะทำลายผู้อื่น
ทั่นี้มันต้องขึ้นอยู่กับผู้เล่นที่จะใช้สมองคิด พิจารณา ในการเดินหมากแต่ล่ะก้าว
เพราะเกมเหล่านี้สามารถฝึกสมองและสามารถนำไปใช้ในการรอแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ดี

โดย : มารน้ำเงิน    [ 21/01/2005, 16:59:49 ]

ความคิดเห็นที่ : 13

ผมเข้ามาอ่านเเล้ว รู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรใหม่
เถียงกันเรื่องเดิมๆน่ะครับ
หากเรื่องที่เจ้าของกระทู้กล่าวเป็นความจริง
เเต่มันก็เป็นเรื่องเก่าเเล้วหรือเปล่า
ผมว่าหากลองไปถามคนเล่นโกะทุกคนคงไม่มีใครเกลียดหมากรุกหรอกครับ
ถามคนเล่นหมากรุกก็เช่นกัน
คนที่เล่นหมากกระดานเป็นชีวิต หรือ เป็นอาชีพนั้น ผมว่าน่าจะน้อยมากอยู่แล้ว
อย่าเถียงกันเลยครับ รักกันดีกว่า
(เรื่องเถียงว่าหมากอะไรดีกว่ากันก็พอเถอะครับ)

โดย : คนอ่าน    [ 21/01/2005, 17:57:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 14

เห็นด้วยกับคุณเบี้ยเทพ

โดย : มู๋ตี๋    [ 21/01/2005, 19:33:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 15

ทราบจากคณะผู้จัดการแข่งขัน กีฬามหาลัยครับ

โดย : ซึซึอิ    [ 21/01/2005, 20:40:59 ]

ความคิดเห็นที่ : 16

อ่านตั้งนาน ไม่ได้มีความรู้เพิ่ม + สร้างสรรค์เลย.. - -''..
แทนที่จะเสนอในมุมที่ไม่ดี ( หมายถึง ในความคิดของคนบางคนเท่านั้น ) เอาสิ่งที่ดีๆ มาเสนอ
โดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับเกมส์กระดานอื่น แล้วจากนั้นก็แล้วแต่ คนเล่น ว่าชอบเล่นอาไร
เปิดใจให้กว้าง โลกยังมีไรให้คิดอีกเยอะ

โดย : เหมียวทามะ    [ 21/01/2005, 21:37:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 17

"โกะเน้นการไม่เอาชนะ" 5555555555555

เกมถ้าไม่เอาชนะแล้วจะเล่นไปทำไม ทุกเกมก็ต้องมีแพ้ชนะ ถ้าดูสถิติแล้ว หมากรุกไทย หมากฮอสไทย
นั้นเสมอง่ายที่สุด ตามด้วยหมากรุกสากล หมากรุกจีน โกะ โชกิ (โชกินี้มีแต่เล่นใหม่ ไม่มีเสมอมั่ง)
พวกเกมญี่ปุ่นมีแต่เน้นแพ้ชนะใครเชื่อว่าไม่เน้นชนะก็โง่แล้ว

ไม่เหมือนเกมไทยๆหรือประเทศอื่นแน่นอน หมากรุกไทยยังเอาใจฝ่ายหนีด้วยซ้ำ...

ถึงคุณ Big snow avalanch ถ้าคุณเป็นตัวแทนโกะก็ควรให้เกียรติคนอื่น คุณจะทำให้คนหมากรุก &co.
มาต่อว่าเราได้ ก็เพราะมีคุณเป็นแบบนี้ การทะเลาะมันถึงไม่จบสิ้นสักที ผมขอประนามคุณ

โดย : ผู้รู้ดีกว่า    [ 22/01/2005, 04:47:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 18

ขุนสันต์ เปี๊ยนไป๋ !!!!

หากการเข้าไปสนับสนุนไม่ได้ใช่เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนั้นๆ อย่างแท้จริง
แต่มีเจตนาแอบแฝงเพื่อประโยชน์ตามที่ตนต้องการ มองว่าเป็นเรื่องถูกต้องได้อย่างไร ???
เป็นเรื่องที่ถูกต้องและควรจะเป็นหรือ ?? เราจะกลายเป็นวัตถุนิยมมากเกินไปไหม ??
และความต้องการนั้นหากเพื่อเป็นการเสริมโดยนำสิ่งที่ตนเองต้องการแทรกเข้าไปก็ไม่กระไร
แต่นี่เป็นการกีดกันทำลายสิ่งอื่นที่เคยอยู่เคยเป็น คิดว่ามันเป็นความควรได้ยังไงวุ้ย
ขุนสันติ์น่าจะเปลี่ยนเป็นขุนสานนะท่าน

ในส่วนของกีฬามหาวิทยาลัยครั้งล่าสุดและครั้งต่อๆไปก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเหมือน 4 - 5 ครั้งก่อนหรอก
คงไม่กล้าทำต้านกระแสสังคม ยิ่งประเด็นว่าหมากรุกไทยและหมากฮอสไทยเป็นสมบัติของชาติ
หากมีคนจุดเอาประเด็นนี้ขึ้นมาต่อต้าน ตัวบุคคลหรืออาจลามไปถึงองค์กรสังกัดยากจะถูกกระทบในเชิงลบ
แม้จะไม่ถึงขนาดทำให้ธุรกิจทรุดเซ แต่ภาพลักษณ์กระเจิงแน่ เสียเงินไปมากมายประชาสัมพันธ์
แต่แค่ลมปากและการกระทำบางอย่างก็อาจทำให้ภาพที่ดูสวยหรูต้องแปดเปื้อนไปอีกนานเท่านาน

กรณีกีฬามหาวิทยาลัย ที่ไม่มีหมากกระดานอื่นเว้นแต่โกะนั้น หากอยากรู้ข้อเท็จจริง
ก็ลองสอบดูโดยอาจยกความไม่ชอบมาพากลที่มีกีฬาไทยอันเป็นสมบัติของชาติและมีการจัดแข่งมาหลายสิบปีแต่กลับไ
ม่มีอย่างต่อเนื่องหลายปี เราเน้นในความเป็นชาติ อนุรักษ์สมบัติของชาติ
ส่งเสริมกิจกรรมที่ทำให้เกิดความรู้สึกชาตินิยม แต่ทำไมกีฬาไทยจึงถูกกีดกันออกไป
เป็นเพราะผู้จัดไม่พร้อมจริงหรือ ?? หรือไม่น่าสนใจเท่าเกมใหม่ ??
หรือมีเหตุผิดปกติอะไรที่ไม่อยู่บนพื้นฐานความสุจริต ?? หากสอบขึ้นมาก็รับรองว่ากระเจิงอีก
กรณีว่าหากมีการเล่นใต้โต๊ะแล้วจะไม่มีหลักฐานนั้น
ลองสอบลับโดยยืนยันไม่เอาผิดกับตัวบุคคลที่ล้วนยังอยู่ในสถานบันอุดมศึกษาหลายๆ แห่งแล้ว
ทุกอย่างจะกระจ่างชัดและคนที่จะต้องสอบแต่ละแห่งก็มีน้อยคนมาก และเห็นๆ กันอยู่

โดย : ขุนโด่เด่    [ 22/01/2005, 09:34:35 ]

ความคิดเห็นที่ : 19

คนตั้งกระทู้น่ะแหละพยายามหาทางบ่อนทำลายหมากกระดานอื่น
ไม่งั้นอยู่ดีๆ จะมาโพสต์ให้คนเค้ามาทะเลาะกันทำไมล่ะ

ไม่เห็นหมากอื่นเค้ามานั่งโพสต์ไร้สาระแบบนี้เลย

อย่ามาพยายามรุกฆาตหมากกระดานอื่นแถวๆนี้หน่อยเลย
คนอื่นเค้าอยู่สงบสุขกันมา ทำไมต้องสร้างความวุ่นวายด้วยนะ

คนโพสต์นี่อายุเท่าไหร่เนี่ย
ทำเป็นเด็กๆไปได้

*** หมากกระดานอะไรจะเป็นเป้าหมายต่อไปให้คนโพสต์โจมตีนะ***


หรือว่าคนมาโพสต์กระทู้น้อยไป หมากรุกไทยเลยพยายามเรียกเรตติ้งให้คนมาอ่านเว็บบอร์ดกันเยอะๆ
วิธีนี้ไม่ดีนะ สร้างความร้าวฉาน เว็บมาสเตอร์มาดูหน่อยสิคะ

โดย : เบื่อคนชอบสร้างความแตกแยก    [ 22/01/2005, 12:03:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 20

พอมาหลังๆ เริ่มจะไม่ใช่เกมกระดาน แต่ไปเน้นที่ธุรกิจ
ท่านที่โพส ( หลายกระทู้ ) ไปพาดพิง ธุรกิจ นั้น ท่านเองมีอาไรแอบแฝงไว้เองรึป่าว...( อ่านมาเยอะ )

โดย : เหมียวทามะ    [ 22/01/2005, 14:42:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 21

ขอตอบข้อสงสัยของบางคน
บางคนว่าไม่เหมือนกับกรณีโจรภาคใต้
เออ..ความเหมือนอยู่ที่ กลุ่มบริหารโกะ ต้องการเป็นใหญ่ เป็นหนึ่ง
เดียวในประเทศไทย ไม่ต้องการอยู่ร่วมกับหมากรุก ทั้งที่อยู่ด้วย
กันดีๆ ก็ได้
กระทู้ไร้สาระ ชวนทะเลาะ เรื่องเก่า
ที่เขียนอันนี้จริงๆ คือ ต้องการสื่อโดยตรงถึง โกะมากกว่า เหมือน
การระบายความรู้สึกที่มีต่อโกะ เรื่องเก่า ก็จริง แต่ทุกวันนี้โกะยังไม่
หยุดการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ ถ้ายังเหยียบหัวแม่เท้ากันอยู่ไม่
เลิก ผมก็คงไม่เลิกเหมือนกัน
จัดระเบียบความคิดคน
ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้น บอกแล้วว่าไม่มีอะไรกับเกม โกะ แต่ที่จะ
สื่อก็คือ คนจำนวนแรกๆ ที่เริ่มเล่นโกะในประเทศนี้ พอเล่นเก่ง
ก็อยากดังมีหน้าตา แต่บังเอิญว่า โกะ ยังมีผู้สนใจน้อยกว่าหมากรุก
เมื่อตัวเองเป็นแชมป์แต่ในเกมที่ไม่ดัง ก็พยายามเปลี่ยนสังคมให้
เล่นเกมที่ตัวเองดัง จึงวางแผนทำลายล้างหมากกระดานประเภทอื่น
อิจฉาโกะหรือ
อยากให้โกะทบทวนตัวเองว่า เกมใหม่ๆ มีอยู่เรื่อย อย่างที่บอกแม้
crossword จะประสบความสำเร็จมากพอควร แต่ก็ไม่เคยมีใคร
ไปยุ่งกับพวกเขาเหล่านั้นเลย ผมยังขออวยพรให้เขาทำงานไปได้
ดียิ่งขึ้นไปด้วย ต้องกลับไปคิดเองว่าไปทำอะไรใครไว้
ข้อมูลที่ได้จากใคร ไหนหรือ
ถ้าจะถามหาใบเสร็จ หรืออัดเทป แบบนักการเมืองไม่มีหรอก แต่
ข้อมูลได้จากคนทำงาน ที่เชื่อถือได้ และไม่ใช่คนเดียว และไม่ใช่
ครั้งเดียว มันก็แล้วแต่ว่าจะเชื่อหรือไม่ อย่างนี้มันบังคับกันไม่ได้

โดย : นครินทร์    [ 22/01/2005, 15:27:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 22

ถ้าจะเปรียบให้ชัดก็คือ เมื่อคุณด่าเขาว่าปัญญาอ่อน แล้วเขาไปแจ้งความคุณ
คุณต้องแก้ข้อกล่าวหากับตำรวจว่าคุณหมิ่นประมาทเขา ซึ่งคุณจะมาบอกว่าเพราะเขาไม่รู้จักอ่านหนังสือ
ซึ่งตำรวจเขาไม่ฟังคุณครับ เขาต้องการรู้ว่าคุณด่าเขาหรือไม่ คุณด่าเขาก็ผิด ไม่ด่าก็ไม่ผิด
เช่นกันมีการพูดหรือให้สัมภาษณ์หรือไม่ว่าหมากรุกเป็นเกมส์แห่งการทำลายล้าง
นั่นละครับเป็นสิ่งที่ค้างคาใจของผู้ที่เล่นหมากรุกมานานหลายปีแต่ไม่มีเวทีจะได้พูดตอบโต้
และเป็นการกล่าวอ้างถึงผู้ที่พูดไม่ใช่กล้าวหาวงการ ขอยำ เขาตอบโต้ผู้ที่ให้สัมภาษณ์ประโยคนั้น

โดย : คนกันเอง เล่นหมากรุก ทำงานนาน ป็นผู้บริหารระดับสูง    [ 22/01/2005, 15:42:21 ]

ความคิดเห็นที่ : 23

โก๊ะก็ดี หมากรุกไทย - สากล หรืออื่นๆ ก็ดี
ล้วนสร้างสรรพัฒนาทางความคิดแก่ผู้เล่นซึ่งนํามาเปรียบเทียบหรือใช้ในชีวิตประจําวันได้ทั้งนั้น
ถ้าสังเกตุให้ดีๆ ไม่มีหมากไหนดี หมากไหนเลวหรอกครับ นํ้าบ่อไม่ยุ่งนํ้าคลอง
จะมาสาดโคลนสร้างค่านิยมให้เกลียดหมากกระดานที่เราไม่ได้เล่นทําไมกัน บางคนเล่นเป็นหมด หมากรุกไทย
จีน สากล โก๊ะ สุดท้ายเค๊าคิดว่าอันไหนเหมาะกับตัวเค๊าๆก็เลือกเล่นอันนั้น
บางคนยกเอาประวัติความยาวนานของหมากแต่ล่ะชนิดมาเป็นชนวน ผมว่าไม่เห็นเกี่ยวเลย จะเป็น 1000 เป็น 100
ปี เราๆท่านๆก็เกิดไม่ทันอยู่ดี ล้วนเพิ่งมาเล่นอย่างมากนับถอยหลังไปอย่างมากแค่หลักสิบปีเท่านั้น
ผมเองอาจเล่นเป็นแค่หมากรุกไทย ก็ไม่ได้คิด อคติ โกรธ & อิจฉา หมากกระดานอื่นหรอกคับ
แต่น้อยใจเหมือนกันที่ผู้มีตําแหน่งหน้าที่ ไม่ให้การส่งเสริมศาสตร์แขนงนี้เท่าที่ควร
ไม่อย่างนั้นคงจะเกิดการพัฒนาต่อเนื่องนานแล้ว (ปีหลังๆใจชื้นเริ่มมีข่าวกระทรวงวัฒนธรรม)
แต่อันนั้นจะว่าไปอาจเป็นเรื่องไกลตัว เอาแค่ คนที่เก่งๆหมากรุกไทย แชมป์ๆ เซียนๆ
ทั้งหลายน้อยคนจะตั้งใจถ่ายทอดวิชาต่อคนรุ่นหลัง (อันนี้เรื่องปากท้อง) หนังสือหมากรุกที่ดีๆ
ก็มีออกมาน้อยมาก คนหัดเล่นใหม่ๆเจอความมืดก็ตัดสินใจเบนเข็มไปหมากกระดานชนิดอื่น ที่เค๊ามีสื่อ สอน
จูงใจและให้ติดตาม มากกว่าก็เป็นไปได้ ........การส่งเสริมในสถาบันก็มีส่วนทีเดียวครับ ****ปล.
ผมยกข้อความของผมมาจากกระทู้ข้างล่างเพราะเห็นว่าหัวข้อใกล้เคียงกันครับ

โดย : ร้างกระดาน    [ 22/01/2005, 18:24:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 24

55555555555555555555555555555+

.............คนโง่ทะเลาะกันอีกแล้วๆ แย่ๆ

.....มัวแต่มาทะเลาะกันเรื่องเท่าขี้มด เพื่ออะไร?

.....ที่ว่า หมากรุกสอนให้คนก้าวร้าว น่ะ ผมว่ามันก็มีส่วน แต่ว่าคนที่ผลักดันโกะน่ะ
เค้าไม่ได้บอกว่าสอนให้คนก้าวร้าว

.....แต่บอกว่า หมากล้อม สอนเรื่องความเท่าเทียม เสมอภาคและแบ่งปัน

.....ยอมรับว่าคนเล่นหมากล้อมบางคน ไม่เข้าถึงแก่นแท้ของโกะ พวกนี้ยังอ่อนหัด
เพราะคิดว่าชัยชนะที่วิเศษที่สุดคือการฆ่าฟัน ทุ่มสุดตัวเพื่อให้ชนะ

.....แต่มันไม่ใช่!!!

.....ลองเทียบกัน หมากล้อมนั้นสอนให้ทั้งสองฝ่ายแบ่งปันกัน(แต่ไม่ค่อยมีใครทำ เชื่อมั๊ย) คือ
แบ่งกันล้อมพื้นที่ ขณะที่หมากรุกสอนให้ใช้กลยุทธ์ ดักกินขุนข้าศึก

.....หมากกระดานทุกประเภท มีดีในตัวมัน มีความงดงามในตัวมัน อย่าเอาประเด้นนี้มาพูดอีกเลย

.....เสียเวลาเปล่ากับการพิมพ์กระทู้ เอาเวลาไปบริหารประเทศ ไปทำงานเสียดีกว่า

.....สงสัยที่ประเทศไม่พัฒนา ก็เพราะมีคนปัญญาอ่อน ทั้งที่เล่นโกะ และเล่นหมากรุก

.....แทนที่จะรับฟังเหตุผล กลับตอบโต้ไปมา มีอคติกัน อย่างนี้คือพวกที่อ้างตัวเป้นปัญญาชน
แต่ที่แท้คือพวกปัญญาอ่อน

.....เพื่ออะไร?

.....เอาประโยคแต่นั้นมาขยายความซะยาวว่า โกะเป้นวายร้าย
หมายเขมือบวงการหมากรุก.....มันจะบ้ากันไปใหญ่แล้ว

.....ถ้าคนเค้ามีสมอง เค้าจะเล่นอะไร มันก็สิทธิของเขา เรายุ่งไม่ได้ โกะที่ประชาสัมพันธ์ออกมา
ก็ไม่ได้ร้ายแรง มันมาจากสปอนเซอร์ไฟแรงต่างหาก...แต่หมากรุกไม่มี

.....ถ้าไม่มี ทำไมไม่สนับสนุนกันล่ะ ถ้าไฟแรงจริง มันก้คงเป้นกระแสได้ ผมเชื่อๆ เพราะหมากรุกนั้น
สนุกมากจริงๆ

.....สรุปแล้ว อย่าเอาคำพูดประโยคเดียว มาสร้างความร้าวฉาน ทั้งที่ตัวเริ่ม แต่ผู้ตอบโต้
ทั้งหมากรุกและหมากล้อม

.....มันอยู่ที่ คน ต่างหาก ที่จะคิดยังไงกับมัน

.....โตๆกันแล้วนะ อย่าให้เยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมาสั่งสอนเลย

.....เปิดใจรับมัน (ทั้งสองฝ่าย) มองเหตุผลซึ่งกันและกัน จักอยู่เป้นสุข

โดย : สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ    [ 22/01/2005, 21:52:38 ]

ความคิดเห็นที่ : 25

สำหรับคุณ คนหมากรุกไทย และทั่นอื่นๆนั้น ผมขอบอกไปเลยว่า โตๆกันแล้ว หัดเข้าใจความคิดกันซะบ้าง
หมากกระดานน่เน้นชัยชนะน่ะ ใช่ ผมไม่เถียง แต่ถ้าสำหรับพวกที่บรรลุแล้วน่ะ เค้าจะไม่มีคำว่า แพ้ชนะ อีก
เหมือนกับ ความตายและความเป็น ที่ไม่ต่างอะไรเลย ฉันใดก็ฉันนั้น

สรุปคือ ทุกหมากกระดานดีหมดครับ แต่อยู่ที่คน ที่จะใช้มันพัฒนาศักยภาพของตน
ให้มีความเป็นคนเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือว่าเอามาเพื่อหักล้างซึ่งกันและกัน
ให้มันฉิบหายไปข้างหนึ่ง...(ซึ่งถ้าจะเอาชนะ
คุณต้องเสียต้นทุนแห่งชัยชนะที่แพงมาก...ทำไมจึงไม่มาชนะแบบWin-Winแบบในหนังเรื่อง The Beautiful Mind
ล่ะ)

.....เลิกได้แล้ว น่ารำคาญ

โดย : สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ    [ 22/01/2005, 22:02:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 26

ขอถาม คุณนครินทร์


เรื่องวัดธรรมกาย กับ กลุ่มโจรภาคใต้ เหมือนกับเรื่อง ซัดดัม ฮุสเซน เรื่องบินลาเดน และเรื่องอดอล์ฟ
ฮิตเลอร์
หรือไม่

ทั้งห้าเรื่องมีความเหมือนในการมาของหมากล้อมใช้มั้ย

กรุณาตอบให้ตรงคำถาม

โดย : เบื่อ    [ 22/01/2005, 23:35:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 27

ตอบคุณ เบื่อ
เหตุการณ์ต่างประเทศ เราไม่อยู่ในฐานะที่จะเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงได้
เพราะส่วนใหญ่ก็ได้ข่าวจากสื่อตะวันตกฝ่ายเดียว เพราะฉะนั้น ขอตอบ
ว่าไม่รู้
ส่วนที่เทียบกับ กรณีธรรมกาย หรือ โจรภาคใต้ เพราะผมเชื่อว่ากลุ่ม
คนที่เล่นโกะ แรกๆ ในประเทศไทย มีความรู้สึกว่าตนเอง เล่นเก่งแต่
ไม่มีสมุน เหมือนแชมป์ไม่มีราคา เพราะขาดคนที่เล่นเป็น กรณี
ธรรมกาย เขาต้องการเป็นศาสดา แต่มีสาวกรุ่นแรกเพียง 11 คนมัน
กร่อยไปหน่อย ก็เลยสร้างอาณาจักรธรรมกายขึ้นมา หรือโจรภาคใต้
ที่มีการวางตัวคนเป็นประธานาธิบดี หรือ นายก รมต. แบ่งรัฐกันเรียบ
ร้อยเลย ทีนี้กลุ่มโกะนี้บังเอิญมีพลังเงิน มีการบริหารระบบธุรกิจ เขา
เห็นหมากรุกเป็นศัตรู ที่จ้องจะทำลาย เพื่อตัวเองจะได้ใหญ่ขึ้น และ
อันนี้สิเป็นปัญหาของวันนี้ ถ้าเขาอยู่ของเขาไม่มีโจมตีชาวบ้าน
คงไม่ต้องออกมาพูดกันหรอก
ผมว่าคนที่ต่อกระทู้มาส่วนใหญ่จับประเด็นผิด ที่ต้องการสื่อจริงๆ ก็คือ
ไม่พอใจต่อการกระทำของกลุ่มผู้บริหารโกะ และทัศนคติที่พวกเขามี
ต่อแวดวงหมากรุกเท่านั้น เมื่อเรารู้สึกว่าถูกเขาเหยียบตาปลา ก็ต้อง
ออกมาพูดกันบ้าง ให้สังคมได้รับรู้ จนกว่าเขาจะเลิก เพราะเราทุกคน
อยู่ด้วยกันได้ จะว่าไปแล้วตั้งแต่มีหมากกระดานทั้งหลาย ไม่เคยมีใคร
ออกมาโจมตี หมากกระดานประเภทอื่นในที่สาธารณะ เหมือนที่โกะ
เคยทำ กำลังทำ และ คงจะทำต่อไป แบบนี้เลย
ย้ำอีกครั้งว่าตัวผมก็ไม่คิดว่าเกมโกะมีปัญหาอะไรนะ เรื่องทั้งหมดเป็น
เรื่องของคนมากกว่าเกม

โดย : นครินทร์    [ 23/01/2005, 10:00:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 28

ตามความเห็นผม ผมว่าโกะเป็นหมากกระดานที่ดีมากเลยนะครับ
แต่น่าเสียดายที่คนบางกลุ่มพยายามจะทำให้มันเลวร้ายลงไป

โดย : 00    [ 23/01/2005, 11:43:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 29

ลองเข้าไปอ่านกันดูนะครับ
http://www.bangkokbiznews.com/bodyheart/20050101/news.php?news=column_15886326.php
ผมว่าหลายๆๆคนคงไม่รู้สึกหนักหนาสาหัสอะไรกับบทความนี้
แต่ผมก็ยังอยากให้มองในมุมของอีกฝ่ายบ้าง ให้เข้าใจใจความรู้
สึกอีกฝั่ง

โดย : ขุนสันต์    [ 24/01/2005, 00:14:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 30

สงสัยจัง... ใครตอบหน่อย...

ความเห็นที่ 56 เค้าทำให้มี ตัวหนา ได้ไง???

(มันไม่เกี่ยวกับกระทู้นี้)

โดย : Poo    [ 24/01/2005, 01:44:23 ]

ความคิดเห็นที่ : 31

ขอเสนอในทางสร้างสรรว่า....ต่อไปนี้ ผู้ที่นำเกมต่างๆไปเผยแพร่ ควรจะเปรียบเทียบกัน (หากจำเป็น)
เฉพาะในส่วนที่เป็น ข้อเท็จจริง เท่านั้น... ผมเองเคยได้ยินนักหมากรุกคนหนึ่ง
คุยกับนักหมากรุกอีกคน ว่าเล่นหมากล้อม เป็นไหม พอเค้าตอบว่าไม่เป็นแต่เคยเห็น คนแรกบอกว่า
"มันก็คล้ายๆกัน เพียงแต่หมากล้อม เริ่มจากกระดานว่างๆ เล่นบนจุด
ผลัดกันวางเม็ดเพิ่มลงไปเพื่อล้อมพท. ใครล้อมได้มากกว่าก็ชนะ"... ทำนองนี้ จะไม่มีการใส่ "
ความรู้สึกส่วนตัว หรือ การตัดสินว่าอันไหนดีกว่า หรือล้ำลึกกว่ากันเลย"........
น่าจะดีกว่าสำหรับทุกคนครับ

โดย : Poo    [ 24/01/2005, 03:24:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 32

เฮ้อ มีทั้งพยานและหลักฐานแล้ว ตอนนี้ฝ่ายโกะจะว่าไงอีก

แบบนี้เรียกว่า หมดทางหนี จนแน่นอน 555555

โดย : คำพิพากษา    [ 24/01/2005, 04:29:22 ]

ความคิดเห็นที่ : 33

เพิ่งกลับไปอ่านมา...คห.4:
".....ผมสงสัยในข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างมานะครับ
"ให้การสนับสนุนการจัดแข่งโกะ แต่ต้องไม่จัดหมาก
กระดานประเภทอื่น คือถ้าที่ใดมีโกะ ต้องไม่มีหมากรุกอื่น"
เท่าที่ทราบมา ที่ไม่จัดหมากกระดานประเภทอื่น เพราะสาเหตุอื่นๆ มากกว่าจะมีใครมาห้าม...."

ก็คงเป็นธรรมดาครับ ที่หลายๆคนไม่ทราบตื้นลึกหนาบางของสิ่งที่เกิดขึ้น... ส่วนตัว ผมยืนยันว่า
เคยได้ยินตามที่คุณนครินทร์กล่าวมา... แต่ยืนยันไม่ได้ว่าใครเป็นต้นคิด....

"สาเหตุอื่นๆ" นั้นมีแน่ครับ....
ลองพิจารณาข้อเท็จจริงนี้ดู... หลายปีมาแล้วที่ "การเผยแพร่หมากล้อม"
เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของหลายๆหน่วยงานในบริษัทฯ (คงไม่ต้องเอ่ยชื่อ) เช่น หน่วยงานประชาสัมพันธ์
หน่วยงานธุรกิจสัมพันธ์ หน่วยงานรัฐกิจสัมพันธ์ ฯลฯ คือเป็นเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินผลงานทุกๆไตรมาส
มีผลถึงโบนัส และความเป็นอยู่ของผู้บริหาร และพนักงานของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งถ้านับเป็นตัวเงิน
แต่ละหน่วยงานจะมีส่วนได้-เสียจาก"การเผยแพร่" นี้เป็นแสนๆบาท.....

ทีนี้ลองเอาใจเขามาใส่ใจเราดู ว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบกิจกรรมเหล่านี้ จะทำอย่างไร???....บอกให้
"เจ้านาย".ไปเป็นประธานเปิดการแข่งขันโกะ พร้อมกับหมากรุก?
อ้าว...อย่างนี้คุณก็ทำงานไม่เต็มที่น่ะสิ..... คงไม่ต้องอธิบายมาก....

ผมแค่อยากให้ยอมรับความจริง ไม่ใช่ต้องการมาแจมอะไรมากมาย... ผมเองก็นับถือหลายๆท่าน แต่ไม่ถึงกับ
"บูชา"...ถูกคือถูก ผิดคือผิด....ทุกคนทำผิดได้.จะเป็น CEO หรือ รัฐมนตรี.ฯลฯ ยังไงก็
"เล็กกว่าโลง" (ขอยืมคำพูดมาใช้หน่อย) อยู่ดี......แค่ยอมรับ (กับตัวเองก็ได้)
แล้วปรับทัศนคติ
เปลี่ยนวิธีการซะ...เพื่อวงการหมากล้อมที่เข้มแข็งที่สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองในระยะยาว.......
.โลกนี้เป็นยุคของการเรียนรู้ครับ....

"มีเงินสามารถปลุกผีขึ้นมาโม่แป้งได้" -- จากนิยายจีน

"อิทธิพลที่ได้มาจากเงิน อำนาจ และตำแหน่ง นั้นไม่จีรังยั่งยืน"
--ทฤษฎีพื้นฐานในเรื่องภาวะผู้นำ (Leadership)

โดย : Poo    [ 24/01/2005, 05:08:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 34

กล่าวโดยสรุป คือ ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องแตกแยกกันอีก
หมากล้อมและหมากรุกต่างก็เป้นศิลปชั้นสูงด้วยกันทั้งนั้น เป็นหมากกระดานเหมือนกัน
ไม่ควรที่จะมาทะเลาะกันเลย

หมากล้อม และหมากรุก ก็มีข้อดี มีความงดงามเหมือนกัน ข้อนี้พวกเราก็รู้ๆกันอยู่ มิใช่หรือ

ใครที่อยากเล่นหมากล้อม ก็เล่นไป ใครอยากจะเล่นหมากรุก ก็เล่นไป อย่างนี้น่าจะไปได้ดีครับ

ทั้งสองฝ่ายต่างไม่ทะเลาะกัน อยู่อย่างสันติ ย่อมทำให้ทั้งสองฝ่ายเจริญร่วมกัน คือชนะทั้งคู่

แต่ลองดูสิครับ ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน การทำสงครามนั้น ย่อมมีเสียมากกว่าดี มาตรแม้นฝ่ายใด้จะชนะหรือแพ้
ก็ย่อมอ่อนแอเพลี่ยงพล้ำเท่ากัน

แล้วชัยชนะจะเอามาทำอันใด?

ผู้กล้าที่แท้ ไม่ใช่ผู้ที่มีใจบรรจุไว้ซึ่งแผ่นดินดอกหรือ?
ถ้าทั้งสองฝ่ายเลิกแล้วต่อกัน จักเป้นสุขโดยถ้วนทั่ว
.....นี่จึงเป็นชัยชนะที่แท้

โดย : มือกระบี่ผู้ต่ำต้อย    [ 24/01/2005, 20:08:48 ]

ความคิดเห็นที่ : 35

"...วงการหมากรุก...เห็นได้ว่ายังมีผู้มองหมากรุกในแง่ไม่ดีนักอยู่ไม่น้อย จึงเป็น หน้าที่
ของคนในวงการจะต้องหมั่นคอยเสนอในอีกมุมให้สาธารณชนได้รับรู้ด้วยเมื่อมีโอกาส...."
>>>> เห็นด้วย125%!!!!

หลายๆคนสงสัยว่า "จะมาทะเลาะกันทำไม?"......
ก็เพราะตอนนี้วงการหมากรุกนั้นเปรียบเหมือนธุรกิจดั้งเดิมที่อยู่เคียงคู่สังคมไทยมาช้านาน
ที่กำลังเผชิญกับการแข่งขันจากธุรกิจสมัยใหม่
ที่มีการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง...การแข่งขันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเพราะมันจะช่วยกระตุ้น
ให้ทุกฝ่ายตื่นตัวและปรับตัว... แต่คนที่อยู่ในวงการเองก็ต้องตระหนักถึง สิทธิ์และหน้าที่
ของตนเอง...คือถ้าคู่แข่งมา ละเมิดสิทธิ์ โดยการโฆษณาเปรียบเทียบ
เราก็ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงทันที!!! อย่าเฉยเมยและไม่รักษาสิทธิ์ ของตน ไม่งั้นแล้ว
อีกไม่นานวงการเราก็จะตายไปเอง และก็จะเป็นความผิดของเรา โทษใครไม่ได้เลย

"ขอแค่รอดเล็กๆที่มุม เพื่อความหวังและโอกาสในการขยายออกสู่กลางกระดานในอนาคต"
--ข้อคิดเชิงโกะที่นักหมากรุกควรรู้

"ขุนของใคร ใครก็หวง จะบุกมากินกันง่ายๆได้อย่างไร" --ข้อคิดเชิงหมากรุกที่ผู้เผยแพร่โกะ
(บางคน) ควรรับทราบไว้

โดย : Poo    [ 26/01/2005, 03:45:35 ]

ความคิดเห็นที่ : 36

บนกระดานนี้(คนในประเทศไทย) ยังมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้จับจองอีกเยอะ ครับ
มีการกระทบกระทั่งกันบ้างเพื่อปิดดินแดน คงเป็นเรื่องธรรมดา
แต่สิ่งที่ควรทำตอนนี้คือต่างฝ่ายต่างไปยึดพื้นที่ที่ใหญ่ ที่ยังไม่มีใครจับจอง จะเป็นผลดีกว่า
มาพยายามจับกินกลุ่มหมากของแต่ละฝ่ายที่มีอยู่แล้วครับ (พูดให้กับนักหมากกระดานทุกชนิดฟัง)

โดย : Big snow avalanch    [ 26/01/2005, 08:54:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 37

ทำไมคุณเบื่อ ถึงใช้คำว่า "กอบโกย" ละครับ
สิ่งที่คุณ Big snow avalanch พูด นะหมายถึง "เผยแพร่"
ต่างหาก

และผมเชื่อว่า ในที่นี้ ก็มีผู้ตั้งใจ "เผยแพร่" หมากกระดาน ต่างๆ
อีกจำนวนมาก

การตั้งใจ "เผยแพร่" นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
ต้องอุทิศทั้งกายและใจ

ผมขอสนับสนุน พร้อมกับแสดงความชื่นชม และให้การยกย่อง
ในกลุ่มผู้ที่ช่วยกันเผยแพร่เช่นนี้มากๆ ครับ
ไม่ว่าจะเป็นหมากกระดานประเภทใด

อาทิเช่น
ท่าน Prother และผู้อาวุโสทั้งหลายใน หมากรุกจีน
คุณ Poo มู๋ตี๋ funmate และอีกมากมาย จาก Chess
อ. มิน bhavna Shogi5dan จาก Shogi
Zen จาก โอเทลโล่
Zelda และ ท่านหมูหมู Webmaster ผู้น่ารักทั้งสอง
กลุ่มของหมากล้อมทั้งหลาย
และทุกท่าน ที่มุ่งเผยแพร่ หมากกระดานต่างๆ ที่ตนรัก ที่ไม่ได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี้

อยากย้ำว่า สังคมนี้ ต้องการ "คนทำงาน"
มากกว่า คนพูด ครับ
(ยิ่งพูดในเชิงไม่สร้างสรรค์ ยิ่งร้ายกันไปใหญ่)โดย : ซึซึอิ    [ 26/01/2005, 10:28:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 38

พื้นที่ยังไม่ได้จับจอง หมายถึงที่ว่างๆที่ต้องแย่งชิงกันจับจอง หากเราไม่ยึดไว้ก่อนอีกฝ่ายก็จะมาเอาไป
หากเราได้น้อยกว่าจะยอมได้หรือ ? หากมองการส่งเสริมกีฬาว่าเป็นเหมือนพื้นที่ในโกะก็ทะเลาะกันต่อไป

โดย : คนบนภู    [ 26/01/2005, 13:30:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 39

ตอบคุณ เบื่อ ไม่มีทางที่ทุกคนในประเทศจะเล่นหมากกระดานหมดจนต้องมาแย่งกันเองหรอกครับ

โดย : Big snow avalanch    [ 26/01/2005, 14:46:38 ]

ความคิดเห็นที่ : 40

แต่บางคนที่ต้องการส่งเสริมโกะก็โดยการแย่งชิงหรือเหยียบย่ำกีฬาอื่น
หากฝ่ายอื่นจองพื้นที่หรือแย่งที่ไปแล้ว
ที่เราต้องไปหาพื้นที่อื่นเพราะที่ตรงนั้นมันเป็นของอีกฝ่ายไปแล้ว ไม่ได้เกิดจากความยินดีของฝ่ายเรา
และหากมีโอกาสก็ต้องแย่งชิงมาอยู่ดี

โดย : เบื่อ    [ 26/01/2005, 15:46:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 41

ลองมองกรณีห้างสะดวกซื้อที่ขยายสาขานั่นเป็นการเข้าไปแย่งตลาดจากโชวห่วยหรือไม่ ต่างคนต่างอยู่หรือไม่
เชื่อเถิดว่าหากมีโอกาสเป็นได้เปิดสาขามากสุดเท่าที่จะทำได้
ส่วนโชว์ห่วยที่ถูกแย่งลูกค้าไปจนอยู่ไม่ได้ก็ต้องปิดไป
ดั่งนี้กล่าวว่าเป็นความโง่ไม่รู้จักปรับตัวหรือเป็นวิบากกรรมอย่างที่บางคนว่าเลยไหม
ในเรื่องค้าปลีกก็คงเป็นตามวิถีธุรกิจที่ไม่ผิดกฏหมายแต่จะมาบอกว่าให้อยู่ร่วมกันได้นี่มันก็โกหกคำโตเลย
และลักษณะเดียวกันนำมาใช้กับหมากกระดานก็บอกได้แต่ว่าจะเป็นวิบากกรรมของโกะในไทยไปอีกนาน

โดย : เบื่อ    [ 26/01/2005, 16:18:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 42

พยามเผยแพร่กันไปเยอะแล้วนี่ ย่ำยีภูมิปัญญาไทยไปมากแล้ว อย่าไปคิดในความร่วมมือบ้าบอเลย
อย่ารังแกกันก็เป็นกุศลมหันต์แล้ว

โดย : เบื่อ    [ 26/01/2005, 17:18:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 43

การเปรียบเทียบโกะกับหมากรุกไทยในเว็บบอร์ดนี้อาจจะไม่สบใจแน่เพราะไม่ใช่ออกมาจากคนที่ถือโกะเป็นลัทธิ
แต่การเริ่มต้นเปรียบเทียบก็ไม่ได้มาจากฝั่งหมากรุก โกะล้วนๆเลย
หากวันนี้จะมีอีกแง่มุมที่ไม่สบใจบ้างก็ลองดูบ้างไม่ใช่โวยวายว่าโดนรังแก
หมากรุกไทยก็เหมือนคนไทยจิตใจเอื้อเฟื้อและไม่รังแกใครก่อนอยู่แล้วน่าประหลาดที่ว่าโดนคนนอกเข้ามารังแกถ
ึงในบ้าน น่าสลดใจ

โดย : เบื่อ    [ 26/01/2005, 17:27:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 44

ราในสิ่งที่ควรรา ดีกว่าประเภทพูดเอาดีเข้าตัว
การส่งเสริมกีฬามันต่างคนต่างทำยิ่งพยายามอ้างว่าร่วมมือกัน
มันตลกเกินไป อดีตที่ผ่านมาแสดงให้เห็นแต่การกีดกันย่ำยี

ไอ้ที่พูดๆลอยๆก็ไร้ประโยชน์สิ้นเชิงและว่ากไปแล้วคนพูดหรือแย่งแสดงความคิดเห็นก็ไม่ได้มีอำนาจหรือความส
ามารถที่จะทำอะไรได้ ก็เป็นเพียงการแสดงความเห็นกัน อย่าไปโม้หนักว่าพัฒนาอะไรเลย อ้วกกันได้ง่ายๆ

โดย : เบื่อ    [ 26/01/2005, 18:36:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 45

สำหรับคุณเบื่อนั้น เราไม่ว่าอะไรอยุ่แล้วๆ มันอยู่ที่มุมมองของคน
ต่อให้อธิบายเป้นร้อยคำล้านวลีก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าหากมุมมองของเขายังยึดอคติอยู่

.....อคติ...ยังมีอยู่ในปุถุชนทั้งหลาย
ไม่อาจปฏิเสธว่า ตัวผมไม่เคยมี
แต่เรา ต้องมีสติ เหนือความรู้สึก

...หากมีเหตุผลที่ดีจริง ควรรับฟัง
...ดีกว่ามาใช้อารมณ์แล้วพิมพ์ในสิ่งที่"ไร้สาระ" ยึดหลักหาแก่นสานไม่ได้
ได้แต่หาความผิดผู้อื่นมาเบี่ยงเบนความรู้สึกเป็นทุกข์บางอย่างของตน

ขอให้เลิกเสียเถิด รับฟังเหตุผล จักได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

โดย : มือกระบี่ผู้ต่ำต้อย    [ 26/01/2005, 19:39:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 46

หมากรุกไทยก็อยู่เจ๋ยๆต่อปาย
โกะก็จับจองพื้นที่ต่อปาย เอิ๊ก ๆ ๆ

โดย : บ่าง    [ 26/01/2005, 20:18:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 47

ซาบซี้งยิ่งนักกับความคิดเห็นที่ 90 ขอปรบมิอให้กับแนวคิดที่ชัดเจนเด่นชัดและควรทำความเข้าใจกันมาก ๆ

โดย : ขอแสดงความนับถือ    [ 27/01/2005, 08:22:06 ]

ความคิดเห็นที่ : 48

เหมียวทามะ นี่จับประเด็นไม่เป็น ว่าไปเรื่อยเปื่อย
ไม่เคยบอกเลยว่าของไทยดีที่สุด แต่ต้องมีสำนึกความเป็นไทยที่ตั้ง
ความคิดในเชิงเปรียบเทียบว่าดีไม่ดีกว่ากันเห็นมีแต่ฝั่งฟากโกะบางคน(ก็น่าจะเป็นเหมียวทามะด้วยอย่างชัดเ
จน) และดูเหมือนจะให้ความเห็นแต่ในแง่ที่ว่าไทยไม่ดีทั้งนั้น คิดไปอย่างไร หมากรุกไทยไม่ดีพอ
ต้องเอาโกะเข้ามาหรือ ภาษาไทยไม่ดีต้องเอาภาษานอกมาเป็นใช้และส่งเสริมให้เป็นภาษาหลักหรือ
ประเด็นชัดเจนไม่มีการเบี่ยงเบนอยู่แล้ว หากมีสำนึกความเป็นไทยอยู่ก็คงพอเข้าใจได้ไม่ยาก
หากไม่มีก็สีซอทิ้งเปล่า

โดย : เบื่อ    [ 27/01/2005, 15:34:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 49

คห. 90: "...จะอย่างไรภาษาไทยก็ยังเป็นของคนไทยตลอดไป หมากรุกไทยก็ไม่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นอย่าได้มาชวนหมากรุกไทยไปหาพื้นที่เพิ่มเติมเลย
ประเทศนี้มีความเป็นไทยเต็มเปี่ยมอยู่แล้ว..."

>>> เห็นด้วยส่วนหนึ่งครับ...แต่เราคงต้องมองไปข้างหน้าส่วนหนึ่ง คือไม่ต้องถึงกับตามกระแส
แต่ก็อย่าทวนกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป....

ไม่เช่นนั้นอีกสัก 100-200 ปี หมากรุกไทยอาจเป็นเหมือนหมากรุกอินเดีย
ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเกมหมากรุกต่างๆ (โอเค บางแหล่งถือว่า หมากรุกเกิดจากจีนและเกิดมาตั้งแต่ 2000
B.C. แต่ยังไม่ชัดเจน) ที่ตอนนี้ไม่มีใครรู้จักแล้ว.... หรือแม้แต่ศาสนาพุทธ เองที่ในอินเดีย
ไม่แพร่หลายในอินเดียเท่าที่ควรแล้ว....

โดย : Poo    [ 28/01/2005, 16:30:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 50

ประเด็นสำคัญของสิ่งภายนอกที่เข้ามา
ต้องไม่ใช่ในลักษณะของความก้าวร้าวหรือทำลายคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่

ตัวอย่างที่เห็นได้ไม่นานนี้คือกรณี หนังสือ"พลังแห่งชีวิต" ซึ่งเป็นการเผยแพร่ศาสนาคริสต์
โดยใช้งบประมาณมหาศาลเรียกได้ว่าเป็นการใช้การตลาดอย่างชัดเจน
แต่ก็ไม่มีการพิพาทหรือขัดแย้งอย่างรุนแรงทั้งๆที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
นั่นเพราะคนไทยเองพร้อมจะให้โอกาส และการเผยแพร่ดังกล่าวก็เป็นการแสดงคุณค่าของสิ่งที่นำมาเสนอ
ไม่มีการเปรียบเทียบใดๆระหว่างศาสนาเลย

กรณี "พลังแห่งชีวิต"
นี้แม้แต่คนพุทธอย่างผมก็ยังต้องยกย่องในศรัทธาและความทุ่มเทผู้ดำเนินการ

โดย : เบื่อ    [ 28/01/2005, 17:21:24 ]

ความคิดเห็นที่ : 51

คุณ คนรู้ทัน ไม่เชื่อว่าเมื่อเล่นหมากล้อมอย่างสม่ำเสมอแล้วจะได้ 4Q
ก็อย่าเพิ่งไปเหมาว่าคนอื่นเป็นคนลวงโลกสิครับ ตัวคุณเองไม่เคยออกจากกะลาไป เที่ยวต่างบ้านต่างเมือง
คนอื่นเขาบอกว่าเมืองนั้นเมืองนี้มีอะไรดี มีอะไรสวยงาม
คุณไม่ชอบหน้าเขาเป็นการส่วนตัวก็บอกว่าเขาลวงโลกเหรอครับ ตลกจัง น่าสงสารคุณมากด้วย

โดย : รู้ทันคนอื่นแต่ไม่รู้ทันตัวเอง    -  [ 30/01/2005, 00:58:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 52

เวลาที่หมกมุนไปกับการเล่นเกมส์อย่างเดียว โดยไม่แสวงหาความรู้ด้านอื่น ประเทศชาติจะเจริญอย่างไร
การเกิด EQ ต้องได้จากสั่งสอนของผู้ปกครอง การเกิด IQ การได้รับการศึกษาหาความรู้ทีดี AQ และ MQ
ทั้งผู้ปกครอ่งและสถานศึกษาเป็นผู้ถ่ายทอด ไม่ใช่การมานั้งเล่นโกะแล้วได้อย่างที่โฆษณา

โดย : คนรู้ทัน    [ 30/01/2005, 01:28:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 53

คำโฆษณาก้อคือคำโฆษณา
มีทั้งจริงและไม่จริง ต้องทำให้ดูเกินเลยอยู่แล้ว
คุณหลงเชื่อง่ายๆ ก้อแปลว่าคุณไม่รู้จักใช้วิจารณญาณ

ตัวเองห่วยเองโทษใครไม่ได้...

โดย : ลิ่วล้อ    [ 30/01/2005, 15:15:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 54

ข้อความ101 ผมอ่านดูบทความที่เขาพูดถึง 4 Q เขาก็ไม่ได้บอกสักหน่อยว่าทุกคนที่เล่นจะได้ 4Q
ผมว่าคุณคนรู้ทันควรเลิกโพส แสดงความงี่เง่าของตัวเองได้แล้ว
แค่การเปรียบเทียบคุณคนรู้ทันยังทำความเข้าใจไม่ได้ แสดงว่ามีอคติมากจริงๆ ผู้หญิงคนไหนมาแต่งงานด้วย
ซวยทั้งชาติเลย

โดย : เบื่อ   -  [ 30/01/2005, 21:06:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 55

เห็นด้วยกับข้อความ101ด้วยคน

โดย : ซึซึมิ    [ 30/01/2005, 21:19:45 ]

ความคิดเห็นที่ : 56

ดีดีดี ด่ากันเข้าไปมันดี 55555

โดย : โจมตีตาม้า ไม้    [ 31/01/2005, 22:57:03 ]

ความคิดเห็นที่ : 57

ผมขอสนับสนุนความคิดที่ 112 ครับ
ตอนนี้ กีฬาโอลิมปิค ครั้งต่อไปที่ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน จะมีการแข่งขันหมากกระดาน ด้วย
ตอนนี้เป็นเวลาที่ พวกเรา วงการหมากกระดาน ต้องพัฒนาวงการหมากกระดานของเราเพื่อการ แข่งขัน โอลิมปิค
ครับ

โดย : มติ    [ 01/02/2005, 10:44:18 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved