[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ซึนามิ

รายละเอียด

>>
>>>1. พังงาเป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด
>>>2. สวีเดนเป็นชาวต่างชาติที่เสียชีวิตมากที่สุด
>>>3. ในหลวงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ 30 ล้านบาท
>>>4. คุณ เจริญ แห่งเบียร์ช้าง บริจาคเงินส่วนตัว20 ล้านบาท
>>>และน้ำดื่ม 2 แสนขวด และยังบอกอีก
>>>ว่า "ถ้าน้ำไม่พอ ให้มาเอาที่บริษัทผม"
>>>5. CEO KIA Motor บินมาเมืองไทยบริจาคเงิน 6 ล้านบาทผ่านไอทีวี
>>> โดยไม่มีเงื่อนไขว่าต้องซื้อ
>>>รถ KIA
>>>6. มหาเศรษฐี ทักษิณ บริจาคเงินส่วนตัวแค่ 2 ล้านบาท!!!
>>>7. DTAC เป็นเจ้าแรกที่เปิดให้พื้นที่ประสบภัยโทรฟรี
>>>8. Nation Channel เป็นช่องแรกที่เกาะติดสึนามิ
>>>แต่ไม่มีเครือข่าย เลยทำให้ ITV ได้รับคำชม
>>>แทน
>>>9. AIS เชิญชวนให้ลูกค้า 15 ล้านคน ร่วมบริจาคในเดือนมกราคม
>>>48 โดยจะหักรายได้ 6 สตางค์
>>>/ ครั้ง รวมเป็นเงิน 120 ล้านบาท

โดย : ........ [ 11/01/2005, 23:41:54 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

บทสัมภาษณ์สุดท้ายของคุณพุ่ม เจนเซ่นค่ะ
เช้าวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา คุณพุ่ม เจนเซ่น โอรสองค์กลางในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ให้สัมภาษณ์ "ประชาชาติธุรกิจ" เป็นกรณีพิเศษ
ก่อนที่ในวันรุ่งขึ้นจะเดินทางตามเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ และคุณใหม่ เจนเซ่น
ไปพักผ่อนที่โรงแรมลา ฟลอร่า เขาหลัก ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ไม่มีใครคาดคิดว่า นี่จะเป็นบทสัมภาษณ์ครั้งสุดท้าย ก่อนที่เราจะสูญเสียคุณพุ่ม เจนเซ่น ไปตลอดกาล...

10.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม เป็นเวลานัดหมาย โดยมี รศ.ดร.จงรักษ์ ไกรนาม
ประธานกรรมการอำนวยการบริหารโครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และประธานอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาการศึกษาและสังคม, อ.มัลลิการ์ หลีละพันธ์ อาจารย์ผู้สอนทางด้านการทำอาหาร
และ อ.ประภาพันธ์ ชินวงศ์ ครูพี่เลี้ยง ร่วมสัมภาษณ์ด้วย

การสัมภาษณ์เริ่มขึ้นในห้องอาหารเล็กๆ ซึ่งเป็นสถานที่เรียนการทำอาหารของคุณพุ่ม
เนื่องจากประเด็นการสัมภาษณ์ในวันนั้น เป็นเรื่องความสามารถในการทำอาหาร เบเกอรี่ โดยเฉพาะ
"ซินเนมอลโรล" ขนมที่คุณพุ่มทำเองได้ และในปีหน้ากำลังจะมีโครงการจำหน่ายสร้างรายได้นำเข้า
"กองทุนคุณพุ่ม" เพื่อช่วยเหลือเด็กออทิสติกส์@ คุณพุ่มใช้ภาษาไทยได้ใช่ไหมคะ

คุณพุ่ม : ได้ครับ

อ.จงรักษ์ : ถ้าคุณพุ่มตอบไม่ได้ เราจะแนะให้ คุณพุ่มนั่งลงครับ... วันนี้ใส่เสื้อสีสวยมาก

อ.จงรักษ์ : ทุกวันนี้ครึ่งวันเช้า ท่านจะทำเบเกอรี่ ตอนนี้ที่จะทำให้เป็นเรื่องเป็นราวคือ ซินเนมอลโรล
ทำแล้วได้เยอะๆ คุณพุ่มสามารถตวงแป้ง ผสมสัดส่วนตามที่สอนไว้ได้เอง ใส่เนย น้ำตาล ตามขั้นตอนได้เอง
จนถึงนวดและเอามาโรลได้เองหมด ตัดเป็นชิ้นได้สม่ำเสมอ

@ เวลาทำซินเนมอลโรล สนุกไหมคะ

คุณพุ่ม : สนุกครับ

@ คุณพุ่มทำซินเนมอลโรลให้ใครแล้วบ้างคะ

คุณพุ่ม : พระราชินี, ฟ้าหญิงสิรินธร, ฟ้าชาย, ฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์, ทูลหม่อมแม่,
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, องค์โสม, ท่านหญิงสิริวัณวรีมหิดล

อ.จงรักษ์ : อาทิตย์ที่แล้วคุณพุ่มนำซินเนมอลโรลไปให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ,
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, ทูลหม่อมแม่, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ, หม่อมเจ้าหญิงสิริวัณวรี มหิดล คุณพุ่มได้ทำถวายทุกพระองค์

@ คุณพุ่มทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยหรือไม่ค่ะ?

คุณพุ่ม: "Yes, by myself"

อ.จงรักษ์ : คุณพุ่มจะทำขนมเป็นกล่องๆ แล้วนำถวาย

คุณพุ่ม : How beautiful is it ,is it very good, it is beautiful and it is very good.

@ ครั้งแรกที่ให้ทูลหม่อมแม่ได้ชิมซินเนมอลโรลฝีมือคุณพุ่ม ทูลหม่อมแม่บอกว่าอย่างไรค่ะ

คุณพุ่ม : It is good, it is tast good.

อ.จงรักษ์ : คุณพุ่มเวลาทำอาหารเสร็จก็จะขอใส่กล่องเอากลับไปให้ทูลหม่อมแม่ทุกครั้ง ขนมก็เหมือนกัน
แล้วทุกครั้งทูลหม่อมต้องรับประทาน ไม่ว่าจะเย็นชืดอย่างไรก็ตาม นี่คือ คุณพุ่ม

...ปีหน้าเราจะเริ่มให้คุณพุ่มทำซินเนมอลโรลจำหน่าย โดยใช้วันพุธเป็นหลัก แต่คงต้องประชุมกันก่อนว่า
จะทำหนึ่งวันหรือครึ่งวัน เพราะวันอังคาร พฤหัส ต้องไปพบคุณหมอ การพัฒนาเด็กออทิสติกส์ ต้องทำ 3
อย่างควบคู่กันไป คือการให้การศึกษากับการบำบัดต้องต่อเนื่อง หยุดไม่ได้

@ โลโก้ขนมซินเนมอลโรลนี่คุณพุ่มออกแบบเองหรือเปล่าค่ะ

คุณพุ่ม : คุณพุ่ม โฮมเบเกอรี่ นี่คุณพุ่ม(ชี้ที่โลโก้)

@ ใครเป็นคนดีไซน์ค่ะ

คุณพุ่ม : I did.

@ นอกจากซินเนมอลโรลแล้ว คุณพุ่มยังมีความสามารถในเรื่องการออกกำลังกายใช่ไหมค่ะ

อ.จงรักษ์ : เรามองจุดเด่น และวางแผนกันว่าจะช่วยกันได้ อย่างไรที่จะทำให้คุณพุ่มช่วยตัวเอง
และทำให้ตัวเองมีค่า ก็มีหนึ่งในเรื่องอาหาร และเบเกอรี่ สองคือ สปอร์ตโค้ชชิ่ง
คุณพุ่มจะเรียนกับนิสิตด้วยในบ่ายจันทร์ พุธ ศุกร์ คุณพุ่มก็จะ

สามารถนำท่ากายบริหาร หรือท่าต่างๆ ให้นิสิตได้ เรียนกับปริญญาตรีบ้าง ปริญญาโทบ้าง
ต้นปีที่ผ่านมาเราได้ให้คุณพุ่มออกเทปการบริหารกายเพื่อสุขภาพที่ถูกหลักในนามของสถาบันที่เราทำขึ้นช่วยเ
ด็กออทิสติกส์ โดยมีทูลหม่อมฯ เป็นองค์ประ

ธาน

เราเริ่มต้นช่วยเด็กออทิสติกส์ อย่างน้อยเป็นเบื้องต้นก่อนการเต้นแอโรบิคจะช่วยยืดหยุ่นร่างกาย
ซึ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คุณพุ่มนำเทปออกกำลังกายถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,
สมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และทุกพระองค์

@ ปีใหม่นี้ท่านมีโครงการจะไปไหนค่ะ@

คุณพุ่ม : ไปหัวหินไปเยี่ยมหม่อมตา(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) วันที่ 31 ธันวาคม

อ.จงรักษ์ : คุณพุ่มจะนำซินเนมอลโรล ไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยตัวเอง

ก่อนกลับคุณพุ่มได้มอบคำตอบที่เตรียมตัวมา และอ่านให้ฟังอย่างคล่องแคล่ว
ทั้งยังมอบขนมซินเนมอลโรลให้พวกเราเป็นที่ระลึก

จากนั้นคุณพุ่มขอตัว "กลับบ้าน" และเดินกอดคอไปกับราชองครักษ์อย่างมีความสุข


ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

อ่านจบแล้ว....เศร้าค่ะ
ไม่รู้จะพิมพ์อะไรได้มากกว่านี้
นอกจากเอามาให้เพื่อน ๆ ได้อ่าน
และรำลึกถึงคุณพุ่ม เจนเซ่น ด้วยความอาลัยและเสียใจอย่างที่สุด....

โดย : .........    [ 12/01/2005, 00:12:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

http://www.thaibg.com/board/view.php?topic=9334

ถ้าใช้บริการโอนเงินทาง internet กับ ธ กรุงไทย อยู่แล้ว login เข้าที่
https://www.ktb.co.th/ibanking/
จะเห็น menu บรรทัดแรกด้านซ้ายว่า "ช่วยเหลือผู้ประสบภัย"

นอกจากนี้ ยังโอนเงินเข้าบัญชีต่อไปนี้ได้ (โอนเงินทำได้ง่ายๆที่ตู้ ATM นะคะ)

ชื่อมูลนิธิ: ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อธนาคาร: กรุงไทย
สาขา: สะพานขาว
ชื่อบัญชี: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
swift code: KRTHTHBK
เลขที่บัญชี: 021-1-00609-2

ชื่อมูลนิธิ: สภากาชาดไทย
ชื่อธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา: สภากาชาดไทย
ชื่อบัญชี: สภากาชาดไทย
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
swift code: SICOTHBK
เลขที่บัญชี: 045-2-88000-6

โดย : .........    [ 12/01/2005, 00:21:54 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

ไอ้ซึนามิจัญไร แม่งทำให้กรูต้องเดือดร้อน กรูว่าแผ่นดีนไหวใต้ทะเลมันเป็นเพราะคนนี่แหละ
ห่าอะไรก็ทดลองระเบิดให้ทะเลเที่ยวไปวางระเบิดน้ำลึกบ้าง ก่อกวนด้วยคลื่นสัญญาณบ้าง
ทำให้ระบบแรงน้วมถ่วงและสนามแม่เหล็กของโลกแปรปรวนส่งผลกระทบต่อระบบธรรมฃาติจนเกิดอัตเตอช็อค
ถ้าคนไม่ทำร้ายธรรมฃาติก่อนรับรองว่าจะไม่โดนแบบนี้แน่
คนพวกนี้มาจากประเทศที่พัฒนาแล้วชอบทดลองเทคโนโลยี่กัน
ลองคิดดูนะรุ่นโครตพ่อแม่สมัยก่อนมันเคยมีร้ายแรงแบบนี้ไหม
พอโลกก้าวหน้าก็เกิดภัยซินาเหี้ยมาทำร้ายคนจะล้มตายกันเกลื่อน กรูว่าในอนาคตมันต้องมีอีกแน่
อ้อข่าวว่าแผ่นดินยุบ
กรูว่าเพราะคนนี่แหละสุบทรายสูบน้ำบาดาลมาใช้กันมโหราฬพวกเมิ่งคอยดุต่อไปเถอะมันไม่เลิกยุบแค่นี้หรอก
ตราบใดที่มันยังสูบกันไม่เลิก

โดย : ดร.กรูคอดัน     [ 12/01/2005, 23:29:24 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved