[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


Web' ครับ- - - -หมากรุกจีนกำลังมีปัญหา

รายละเอียด

คืออย่างงี้ครับ
กติกาจับตลอด หากซ้ำตาเดิม 3 ครั้ง ฝ่ายจับต้องเป็นผู้เปลี่ยนตาเดิน
แต่ปัจจุบัน กลับกลายเป็นฝ่ายถูกจับต้องเป็นผู้เปลี่ยนตาเดิน
ว่าง ๆ รบกวนแก้ใขให้ด้วยครับ

โดย : ประชา [ 01/01/2005, 11:39:49 ]

ความคิดเห็นที่ : 1โดย : pracha    [ 01/01/2005, 12:15:18 ]

ความคิดเห็นที่ : 2โดย : sample    [ 02/01/2005, 12:05:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

รูปแบบที่ 1 เรียกว่าจับตลอด (ตามกติกาแดงต้องเปลี่ยน ถ้าไม่เปลี่ยนถือเป็นแพ้)


รูปแบบที่ 2 เรียกว่าจับสลับรุก (ตามกติกา ถ้าไม่เปลี่ยนถือเป็นเสมอ)

รูปแบบที่ 3 เรียกว่าสลับจับ (ตามกติกา ถ้าไม่เปลี่ยนถือเป็นเสมอ)

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...     [ 02/01/2005, 23:14:05 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

บ่อย มากครับ
ผู้เล่นเก้าในสิบคนบ่น ๆมา
ขอบพระคุณล่วงหน้าและสุขสันต์วันปีใหม่นะครับ

โดย : เจ้าของกระทู้    [ 12/01/2005, 07:09:51 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

ขอถามอีกนิดนึงนะครับ

กรณีนี้ ที่พบบ่อย ๆ ฝ่ายหนี มักจะเป็นเผ่า และฝ่ายไล่มักจะเป็นเรือ รึเปล่าครับ

โดย : webmaster    [ 24/01/2005, 05:05:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ ทดลองเล่นดูนะครับ

โดย : webmaster    [ 25/01/2005, 00:57:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

春节

春節是中國最富有特色的傳統節日。它標誌農曆舊的一年結束,新的一年開始。人們 將告別寒冷單調的冬季﹐迎接生機盎然的春天。   春節原名“元旦”﹐隋代杜臺卿在《五燭寶典》中說﹕“正月為月﹐其一日 為元日﹐亦云正朝﹐亦云元朔。”“元”的本意為“頭”﹐後申為“開始”﹐因 為這一天是一年的頭一天﹐春季的頭一天﹐正月的頭一天﹐所以稱為“三元”﹔因 為這一天還是歲之朝﹐月之朝﹐日之朝﹐所以又稱“三朝”﹔又因為它是第一個朔 日﹐所以又稱“元朔”。宋吳牧在《夢梁》中解釋﹕“正月朔日﹐謂之元旦”。 《說文解 字》中對“旦”字的解釋為“從日見一上﹐一﹐地也。”表太陽剛剛從地平線上 昇起﹐就是早晨的意思。因為它分別表一年的第一個早晨﹐正月的第一個早晨﹐ 所以稱“元旦”和“正旦”。除上述稱謂外﹐春節還稱“開年”﹑“開歲”﹑“芳 歲”﹑“華歲”等﹐在諸多稱謂中以稱“元旦”最普遍﹐時間最長久。   因各朝代曆法不同﹐元旦所在的季節也不同。中國古代的曆法是陰陽合歷﹐ 同時考慮到太陽和月亮的位置﹐故確定元旦時﹐首確定它在某個季節﹐然後再 選定與這個季節近的朔月作為元旦。由於一歲與12個陰曆並行不等﹐差約11天﹐ 故每隔3年設置一個閏月來調整季節。中國上古的天文學家曾想出一個簡便的方法 來判斷月序與季節的關係﹐這就是以傍晚時斗柄的向定月序﹐稱之為十二月建。 從北方起向東轉﹐將地面劃分為12個方位﹐傍晚時斗柄所的方位﹐就是該月的月 建﹐其子月﹑丑月﹑寅月分別當于十一﹑十二﹑正月。   中國是個古老的多民族國家。不同的歷史時期的不同的民族都曾經根據己的 文化傳統和風俗習慣確定過己的元旦﹐即改為“正朔”﹐改正月初一的時間。顓 頊帝和夏代都以孟春正月為元﹐即使用建寅的夏曆﹐以農曆正月初一為元旦﹔商代 使用殷歷﹐殷歷建丑﹐以農曆十二月初一為元旦﹔周代使用周歷﹐周歷建成子﹐以 農曆十一月初一為元旦﹔秦代使用秦歷﹐秦歷建亥﹐以農曆初一為元旦﹔西漢前期 仍然使用秦歷﹐漢武帝太初元年(公元104年)改用司馬遷﹑洛下閎創制的太初歷﹐ 又重新使用建寅的夏曆﹐以農曆正月初一為元旦。以後除莽和魏明帝一度改用建 丑的殷歷﹐唐武後和肅宗時改用建子的周歷外﹐各朝代均使用夏曆清朝末年。   “春節”這一﹐在不同的歷史時期﹐還有不同的特。漢朝時﹐人們把二十 四節氣的第一個立春稱“春節”。南北朝時﹐人們把整個春季叫“春節”。辛亥革 命勝利後﹐南京臨時政府為了“順農時”和“便於統計”﹐規定在民間使用夏曆﹐ 在政府機關﹑廠礦﹑學校和團體中實行公曆﹐以公曆的元月一日為元旦。一般人 稱公曆元月一日為“陽曆年”﹐仍把農曆正月一日初一稱“元旦”。   1949年9月27日﹐中國人民政治協商會議第一屆體會議通過使用世界上通用的 公曆紀元﹐把公曆即陽曆的元月一日定為元旦﹐為新年﹔因為農曆正月初一通常都 在立春前後﹐因而把農曆正月初一定為“春節”。春節一般除夕和正月初一。 在民間﹐傳統意義上的春節是從?K月初八的?K祭或?K月二十三的祭灶﹐一直到正 月十五﹐其中以除夕和正月初一為高潮。在春節這一傳統節日期間﹐我國的漢族和 大多數少數民族都有要舉行各種活動以慶祝。這些活動均以祭祀神佛﹑祭祖﹑ 除舊布新﹑迎禧接福﹑祈求豐年為主要內容。活動豐富多彩﹐帶有濃郁的民族特色。

祝愿你在2005年一切顺利,有个好的开始,更有个好的收获
余德明

โดย : Happy New Year 2005    [ 26/01/2005, 01:33:39 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved