[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ไอซีที เห็นชอบเก็บภาษีฯเกมออนไลน์ แก้ปัญหาเด็กติดเ

รายละเอียด

คอลัมน์ IT UPDATE หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ปีที่ 55 ฉบับที่ 17104 วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2547
http://www.thairath.co.th/thairath1/2547/itdigest/itupdate/nov/18/update1.php

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)
กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาเยาวชนติดเกมออนไลน์ว่า ทางกระทรวงฯ
จะไม่รอความเห็นจากผู้ประกอบการเกมออนไลน์อีกต่อไป ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามทางกระทรวงฯ
เนื่องจากปัญหาการติดเกมออนไลน์นั้น อาจดูเหมือนเป็นเรื่องที่มองเห็นไม่ชัดเจน
แต่จากการวิจัยของต่างประเทศพบว่า หากเล่นเกมติดต่อกันนาน 15 สัปดาห์อาจทำให้ผู้เล่นคลุ้มคลั่งได้
นอกจากนี้ อาจส่งผลกระทบต่อให้ผู้เล่นประสาทหลอน ไม่สามารถแยกแยะโลกความเป็นจริงกับโลกในเกมออกจากกันได้
จึงต้องมีการควบคุมเกมออนไลน์อย่างจริงจังมากในปัจจุบัน

นพ.สุรพงษ์ กล่าวต่อว่า ทางกระทรวงไอซีทีเห็นชอบด้วยกับมาตรการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตเกมออนไลน์ของกระทรวงการคลัง แต่ไม่ใช่เพียงการเก็บภาษีอย่างเดียวที่จะแก้ไขปัญหาได้
จะต้องสื่อสารให้ความรู้กับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูตามโรงเรียนให้ใช้เกมออนไลน์แบบเหมาะสม
โดยกระทรวงไอซีทีจะตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อดูแลการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทั้งสื่อลามกจากอินเทอร์เน็ต
และเกมออนไลน์ โดยจะนำภาษีที่เก็บได้จากเกมออนไลน์
มาใช้เป็นเงินสร้างสื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี เหมือนกับภาษีสรรพสามิตเหล้าและบุหรี่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที กล่าวอีกว่า เรื่องข้อบังคับนั้น ได้กำหนดเวลาการเล่นเกมออนไลน์ได้ไม่ 3
ชั่วโมงสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี พร้อมทั้งให้แสดงผลกระทบของการเล่นเกมออนไลน์
ต่อสุขภาพผู้เล่นทุกครั้งที่เข้าเล่นเกม เหมือนกับคำเตือนที่ติดข้างซองบุหรี่
โดยจะเรียกผู้ให้บริการเกมออนไลน์มารับทราบกติกาส่วนการควบคุมร้าน อินเตอร์เน็ตคาเฟ่
กระทรวงไอซีทีได้ทำเรื่องขออำนาจจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สำนักนายกรัฐมนตรี
มอบอำนาจความรับผิดชอบการจดทะเบียนร้านอินเทอร์เน็ต แก่กระทรวงไอซีทีแบบเต็มตัว
โดยเชื่อว่าหากมีการจดทะเบียนร้านอินเทอร์เน็ตแบบถูกต้อง
น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ต จะได้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในสายตาประชาชน
และไม่ถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหาประโยชน์จากการรีดไถ

นพ.สุรพงษ์ กล่าวด้วยว่า จากข้อมูลของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พบว่า ร้านอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศมีอยู่
5,670 ร้าน ทั้งหมดนี้ จะต้องดำเนินการจดทะเบียนอย่างจริงจัง เพราะที่ผ่านมายังไม่มีกฎหมายควบคุมโดยตรง
และทางกระทรวงไอซีทีมีแนวคิดให้ร้านอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องพึ่งพาเกมออนไลน์เพียงอย่างเดียว
แต่จะทำให้ร้านอินเทอร์เน็ตสามารถให้บริการด้านอื่นๆ อาทิ e - Government ของภาครัฐ
การให้บริการด้านไปรษณีย์ร่วมกับ บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด รวมทั้งการเป็นร้านรับพิมพ์งาน พริ้นเอกสาร
เป็นต้น

โดย : เห็นมา [ 19/11/2004, 07:27:55 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved