[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ความหมายของเวลาในการแข่งขันหมากรุก


รายละเอียด

อยากทราบความหมายของเวลาในการแข่งขันหมากรุก
เช่น 2/12,5/15,5/0 ตัวเลขข้างหน้าและข้างหลัง
มีความหมายอย่างไร ใครรู้ช่วยตอบให้หน่อย
ขอบคุณ

โดย : NB [ 05/11/2004, 23:26:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

2/12 หมายถึงว่าแต่ละผ่าย มีเวลาตอนเริ่มต้นฝ่ายละ 2 นาที และจะได้เวลาเพิ่มอีก 12 วินาที
ทุกครั้งที่เดินครับ

5/15 ก็แบบเดียวกัน คือ เริ่มต้นมีฝ่ายละ 5 นาที และจะได้เวลาเพิ่ม 15 วินาที ทุกครั้งที่เดิน

ส่วน 5/0 หมายถึง เริ่มต้นมีฝ่ายละ 5 นาที และไม่มีการเพิ่มเวลาในแต่ละครั้งที่เดินครับ

โดย : ฮิปโปใจอิฐ    [ 06/11/2004, 01:05:22 ]

  ถังน้ำพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved