[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


แลกเปลี่ยนเรื่อง go โดยเฉพาะคนที่เล่น kgs


รายละเอียด

ผมก็จะรับ comment เกมส์ซึ่งกันและกัน พูดคุยเรื่องโกะนานาต่าง

โดย : Jocho12 - [ 19/10/2004, 16:45:48 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

เล่น kgs แล้วเกี่ยวอะไรกานนี่ กะไทยบีจีลบทิ้งเหอะกระทู้พรร นะนี้

โดย : จอมยียวน    [ 19/10/2004, 17:20:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

มันไม่มีบันทึกหมากเฉยๆ
ไอกระผมมันอยากได้บรรทึกหมากน่ะ

โดย : ๋Jocho12    [ 19/10/2004, 17:50:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

บันทึกหมากของโกะในไทยบีจีมีอยู่แล้วนี่

โดย : อภิมหาเซียน    [ 20/10/2004, 11:43:16 ]

  ถังหล่อพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved