[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


นรกร้อนแค่ไหน......(ข้อสอบเทอร์โมไดนามิกส์)

รายละเอียดนรก..ร้อนแค่ไหน? (ข้อสอบวิศวะ) >นรกนั้นร้อนแค่ไหนเป็นคําถามที่หลายคนคงอยากรู้
>หลายๆคนคงเคยได้ยินกิตติศัพท์ ว่าไฟนรกนั้นแผดเผา >ได้ทุกอย่าง
คนที่ตกนรกจะถูกทรมาณจากความร้อนของไฟนรกนี้ >แล้วนรกล่ะร้อนแค่ไหนกัน...มีใครเคยพิสูจน์บ้างไหม??
> >ศาสตราจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลท่านหนึ่ง
>ได้ออกข้อสอบวิชาเทอร์โมไดนามิกส์แก่นักศึกษาชั้นปีที่สามข้อหนึ่ง >เป็นลักษณะของข้อสอบการบ้าน
โจทย์กําหนดว่า >จงหาว่านรกนั้นร้อนแค่ไหนโดยใช้ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์อธิบาย >
>นักศึกษามีเวลาหนึ่งคืนในการคิดหาคําตอบ นักศึกษาส่วนใหญ่ >เขียนอธิบายข้อสอบ
โดยใช้ทฤษฎีของบอยส์ แต่ไม่มีใครสามารถ >ทําข้อสอบข้อนี้ได้คะแนนเต็มยกเว้นนักศึกษาคนนึง
>ลองมาดูคําตอบของนักศึกษาคนนี้ว่าเขาตอบว่าอย่างไร > >วิธีทําและคําอธิบาย :
>ก่อนอื่นเราต้องกําหนดขอบเขตหรือที่เรียกว่า boundary condition >ก่อนว่าจะ
ตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับนรกที่เราจะคํานวนหาอุณหภูมิ >ความร้อนอย่างไร > >นรกต้อง
เป็นสถานที่ที่มีตัวตน มีขนาดหรือมวลที่รู้แน่นอน >
>นรกนั้นต้องเป็นระบบเปิดเพราะมีการถ่ายเทเข้าหรือออกของมวล >มวลที่กําหนดนั้นก็คือวิญญาณนั่นเอง
> >มีข้อพิสูจน์บางประการว่าเมื่อคนตายแล้วนําหนักตัวจะลดลงนิดนึง
>ซึ่งก็คือมวลหรือนําหนักของวิญญาณที่ออกจากร่างนั่นเอง >
>มวลเข้ากําหนดให้เป็นวิญญาณที่ตายแล้วตกนรก ส่วนมวลออก >ก็คือวิญญาณที่ใช้กรรมในนรกเสร็จแล้ว
> >พลังงานสามารถผ่านเข้าออกจากนรกได้ เพราะว่าวิญญาณนั้น >มีพลังงานอยู่ >
>ตัวแปรที่สําคัญอีกอย่างคืออัตราการไหลเข้าออกของวิญญาณ >ในนรกนั้นว่ามีมากน้อยเพียงไร >
>การที่คนเราตายไปแล้วจะตกนรกหรือไม่นั้น เป็นเรื่องของ >ความเชื่อทางศาสนา
ศาสนาบางศาสนามีข้อบัญญัติว่า >หากใครไม่ได้นับถือศาสนาตน คนๆนั้นต้องตกนรก
>และคนที่ตกนรกเพราะไม่ได้นับถือศาสนาดังกล่าว >ก็มีข้อกําหนดทางศาสนาของเค้าอีกว่า
ศาสนาที่บัญญัติ >ให้คนที่ไม่ได้นับถือศาสนาตนต้องตกนรกนั้น >เปรียบเสมือนซาตาน
และคนที่นับถือซาตานจะต้องตกนรก >สรุปแล้วถ้าในโลกมีศาสนาที่ขัดแย้งกัน ทุกคนบนโลกก็ >ตกนรกหมด
ดังนั้นเราจึงสรุปจากสมมุตติฐานนี้ได้ว่า >วิญญาณทุกดวงไปลงนรกหมด และวิญญาณทุกดวงที่ตกนรกไป
>จะไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพราะการที่เป็นพวกนอกศาสนา >กับเป็นซาตานนั้นถือบาปหาบุญ >
>จากนั้นเราใช่กฎของบอยส์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร >ของระบบที่ขยายหรือหดตัวกับ
มวลและพลังงานที่เข้าหรือออกจากระบบ > >ดังนั้นจึงสามารถแบ่งสมมุติใหม่ออกได้เป็นสามข้อคือ >
>หนึ่งหากนรกนั้นมีมวลและพลังงานที่มากับวิญญาณเพิ่มเข้าไป
>โดยที่ระบบหรือนรกขยายตัวออกได้เร็วไม่ทัน
>นรกนั้นจะมีความหนาแน่นและมีความร้อนมหาศาลจนถึงจุดหนึ่ง >นรกจะระเบิดแตกออกเป็นเสี่ยงๆ >
>สองหากการขยายตัวของนรกนั้นเท่ากับอัตรการเพิ่มขึ้นของมวล >และพลังงาน
นรกจะมีอุณหภูมิที่กันกับอุณหภูมิตอนที่นรกถือ >กำเนิดขึ้นมา และคงสภาพนั้นตลอดกาล > >และสาม
หากนรกขยายตัวได้เร็วกว่าอัตราการเข้ามาของมวล >และพลังงานจะทําให้อุณหภูมิของนรกลดลงเรื่อยๆ
จนทุกอย่าง >อยู่ที่อุณหภูมิศุนย์องศาสมบูรณ์ -273.15 องศาเซลเซียส >หรือที่เรียกว่า Hell Freeze
Over > >เมื่อมาถึงตรงนี้ นักศึกษาคนนั้นเขียนอธิบายต่อว่า
>ผมเคยแอบปิ้งสาวสวยหุ่นเซ็กซี่คนนึง และเอ่ยปากชวนเธอไปเดท >แต่เธอกลับปฎิเสธและบอกว่า "
คิดจะนอนกับฉันล่ะก็ >รอให้นรกเย็นก่อนเถอะ " แม้จะโดนปฎิเสธแต่ผมก็ไม่เลิกรา
>เฝ้าเอาใจและทําดีต่อเธออย่างสมําเสมอ จนในที่สุดวันหนึ่งเธอ >ก็ใจอ่อนให้ผมได้นอนกับเธอ
ดังนั้นคําที่เธอกล่าวไว้จึงทําให้
>ผมเลือกสมมุติฐานข้อที่สามที่ว่าปริมาตรของนรกขยายใหญ่ได้เร็วกว่า >การเข้ามาของวิญญาณและพลังงาน
และในที่สุดแล้วที่ ณ จุดหนึ่ง >ของเวลานรกจะมีอุณหภูมิเท่ากับศูนย์องศาสมบูรณ์ >
>ดังนั้นคําตอบก็คือ ณ เวลานี้ยังตอบไม่ได้ว่านรกร้อนเท่าไหร่
>แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะค่อยๆมีอุณหภูมิลดลง จนถึง -273.15 >องศาเซลเซียส
และคงอุณหภูมินั้นไปตลอดกาล > >ท่านศาสตราจารย์ให้นักศึกษาคนนั้นได้คะแนนเต็ม... แหล่งที่มา :
เพื่อนส่งมา

โดย : เอาของคนอื่นมาอีกที(ปูม้า) [ 08/10/2004, 13:09:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

คิดได้ยังไงเก่งจริงๆ
ไว้รอผมตกนรกก่อนนะแล้วจะมาบอกว่าที่เค้าตอบน่ะถูกรึป่าว

โดย : nopy    [ 08/10/2004, 13:25:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

อ่านไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจเลย

โดย : 2.14    [ 09/10/2004, 13:00:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิค

"พลังงานสามารถเปลี่ยนรูปหรือถูกถ่ายโอนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้
แต่ไม่สามารถสร้างขึ้นหรือทำลายให้สูญสลายไปได้"

กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิค


"เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างอุปกรณ์ที่สามารถถ่ายโอนความร้อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณที่มี
อุณหภูมิสูงโดยปราศจากการป้อนงานให้แก่อุปกรณ์นั้น"

กฎข้อที่ ศูนย์ของเทอร์โมไดนามิค

"เมื่อวัตถุสองชิ้นอยู่ในสมดุลความร้อนกับวัตถุชิ้นที่สาม
แสดงว่าวัตถุสองชิ้นสมดุลความร้อนต่อกันด้วย"

ข้อสมมุติฐานข้างต้นไม่ละเอียดพอ
boundary? how much?
>มีข้อพิสูจน์บางประการว่าเมื่อคนตายแล้วนําหนักตัวจะลดลงนิดนึง
{ข้อพิสูจน์ข้อไหน}?

ความร้อน+งาน= ผลต่างพลังงานกล+ผลต่างพลังงานศักย์+ผลต่างพลังงานภายใน

ความร้อน= พลังงานกล+ศักย์+ภายใน-งานที่เกิดขึ้น

มวลไหลเข้า>>ไหลออก งาน=infinty
มีการเคลื่อนที่? > พลังงานกล?
พลังงานภายใน ?
การไหลแบบไม่คงตัว?

สรุป ตัวแปรไม่ทราบค่าเยอะเกินไป วิชาเทอร์โมไดนามิควิชาเดียวไม่สามารถ ทำการคำนวนหาความร้อนได้

*_* ??

โดย : house    [ 11/10/2004, 10:16:54 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

ขี้เกียจอ่าน ไมมันยาวซะ

โดย : onetong    [ 12/10/2004, 23:24:49 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

จะเข้ามาตอบแล้ว คุณ house ตอบไปซะก่อน

ผมว่ามันเป็นเรื่อง joke หน่ะ ... หลายจุดผู้เขียนนั่งเทียนเขียนเอาเอง

โดย : chenvb    [ 13/10/2004, 17:18:27 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved