[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


คุณค่า 3 ประการของหมากล้อม

รายละเอียดในการเล่นหมากล้อมแต่ละกระดานนั้น ผู้เล่นจะได้รับประโยชน์และคุณค่า 3 ประการคือ

1 หลี่
ขงจื๊อ เคยกล่าวเป็นปรัชญาไว้ว่า “คนจะมีหลี่ หรือ มีมารยาทที่ดีได้นั้น ต้องมีความอบอุ่น(warmth)
ความเมตตากรุณา( kindness) และความเป็นคนที่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา (consideration) ยิ่งไปกว่านั้น
ต้องรู้จัก อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่โอ้อวด” ผู้ที่เล่นหมากล้อมอย่างถูกหลักและตามเป้าหมายที่แท้จริง
จะทราบว่าในการเล่นแต่ละครั้งไม่มีใครที่จะชนะทุกกระดาน และไม่มีใครเก่งเกินใคร หรือตรงกับสำนวนที่ว่า “
เหนือฟ้ายังมีฟ้า “ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นเข้าใจและสำนึกถึงความเป็น “มนุษย์ที่ดี” ไม่แก่งแย่งชิงดีกัน

2 จื้อ
หมายถึง ความฉลาดปราดเปรื่อง ความรอบรู้ มีไหวพริบ และความเป็นอัจฉริยะ
ขงจื้อกล่าวไว้ว่า”การมีความรู้ที่แท้จริงคือการไม่หลงเชื่อ
งมงายกับสิ่งต่างๆอย่างง่ายดายโดยไม่ใช้วิจารณญานเสียก่อน” อาจารย์สอนหมากล้อมมืออาชีพวัย
70ปีเคยให้คำนิยามของ”จื้อ” ในแง่ของหมากล้อมไว้ว่า
“การเล่นหมากล้อมเป็นการฝึกฝนให้มีการพัฒนาทางจิตใจที่สูงขึ้น
เวลาที่ผู้เล่นพินิจพิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของหมากล้อมแต่ละเม็ดบนกระดาน นั้น
เปรียบเสมือนเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน
มองเทคนิคและกลยุทธ์ของคู่เล่นอย่างลึกซึ้งและพยายามทำความเข้าใจ โดยส่วนมาก
เรามักจะไม่ยอมรับและชื่นชมในความสามารถของคู่เล่น แต่หมากล้อมสอนให้เรายอมรับ ผลที่จะตามมาก็คือ
“ปัญญา” ที่ได้เพิ่มพูนขึ้นจากการเรียนรู้กลยุทธ์ของคู่เล่นนั่นเอง”

3 เหยิน
ตามหลักภาษาศาสตร์ จะแปลได้2ความหมายคือ “ตัวคน” และอีกความหมายคือ “สอง” ซึ่งถ้ารวมกัน
แล้วจะแปลได้ความหมายว่า คนแต่ละคนจะต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในด้าน ศีลธรรม ความหมายของ “เหยิน”
ในแง่ของหมากล้อมคือผู้เล่นจะต้องไม่หวังที่จะเอาชนะแต่อย่างเดียว แต่ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่เล่น
เพราะเราสามารถเรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์จากคู่เล่นได้
ในขณะเดียวกันคู่เล่นก็สามารถเรียนรู้จากเราได้เช่นกัน

ปราชญ์เมธี “เม้งจื้อ” ได้กล่าวไว้ว่า

“ความรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นหลักของ หลี่
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเป็นหลักของ จื้อ
ความรู้สึกเห็นใจผู้อื่นเป็นหลักของ เหยิน”

คุณค่าเหล่านี้ “หมากล้อม”ได้สอนผู้เล่นแล้วอย่างไม่รู้ตัว

จาก http://www.pr7eleven.com/go/modules.php?name=News&file=article&sid=57

โดย : HAPPY GENIUS [ 26/09/2004, 20:34:55 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ขอบคุณครับ ซึ้ง.......

โดย : เดอะไรท์    [ 27/09/2004, 16:04:59 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved