[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เปลี่ยนสีทุก 6 เดือน

รายละเอียด

เสนอ webmaster ว่าควรจะเปลี่ยนสี ทุก 6 เดือน เช่นตอนนี้ใช้สีเทา ถ้าใครไม่เปลี่ยน ภายใน 6 เดือน เป็น
สมมติว่าสีแดง ลบชื่อไปเลย จากนั้น อีก 6 เดือน ต้องเปลี่ยนเป็น สมมติว่าสีน้ำเงิน เพื่อเป็นการ update
ตลอดเวลา เพราะเวลานี้คนมีหลายชื่อมีมาก ด้วยเหตุผลเพื่อการปั่นคะแนน หรือจำ password ไม่ได้
เป็นการยากในการคอยดูแล

โดย : Jay [ 28/08/2004, 09:52:51 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved