[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ไม่สามารถอ่านชื่อผู้เล่นที่เป็นภาษาไทยได้


รายละเอียด

ผมมีปัญหาไม่สามารถอ่านชื่อผู้เล่นที่เป็นภาษาไทยได้
แลตัวหนังสือในกระดาษหรือที่ช่องตอบโต้ก็เเปลกๆไม่เหมือนก่อน ขอความเห็นและวิธีแก้ไขด้วยครับ

โดย : องอาจ - [ 08/08/2004, 20:01:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

update java ก่อนครับ เผื่อหาย

โดย : ท่าชนะ    [ 10/08/2004, 20:38:18 ]

  ถังน้ำพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved