[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ฝั่งธนบุรี ! งานแข่งกีฬาหมากรุกไทย เทิดพระเกียรติ สมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช 2557

รายละเอียดบริษัท ห้างร้านหรือ ผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ร่วมสนับสนุน งานแข่งกีฬาหมากรุกไทย เทิดพระเกียรติ
สมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราชในครั้งนี้ ติดต่อแสดงความจำนงค์ได้ที นาย วีระศักดิ์ ลีลานภาศักดิ์ (ตุ๋ย
ดินแดง)ได้ที่ เบอร์โทร 0844624466ครับ

โดย : *TBG Member [ 19/11/2014, 09:47:21 ]

  link
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved