[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดการแข่งขัน "หมากฮอส PEA OPEN ครั้งที่ 17 ” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

รายละเอียดประชาสัมพันธ์การจัดแข่ง หมากฮอส PEA OPEN ครั้งที่ 17 /2557
“หมากฮอส PEA OPEN ครั้งที่ ๑7” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จัดโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
แข่งขัน ณ อาคาร LED ชั้น ๖ ห้องอเนกประสงค์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถนน งามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ระหว่าง วันที่ 11-12 ธันวาคม ๒๕๕7 เวลา ๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.
รวม ๒ วัน มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทการแข่งขันและเงินรางวัล
๑.ประเภททั่วไป รับสมัครไม่เกิน 8๐ คนค่าสมัครคนละ ๒๐๐ บาท
เงินรางวัล รวม ๑๐๑,๕๐๐.- บาท
๒.ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๐ ปี รับสมัครไม่เกิน 5๐ คน ค่าสมัครคนละ ๕๐ บาท
เงินรางวัล รวม ๓๒,๐๐๐.- บาท
๓.ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี รับสมัครไม่เกิน 5๐ คน ค่าสมัครคนละ ๕๐ บาท
เงินรางวัล รวม ๓๒,๐๐๐.- บาท
กติกาการแข่งขัน
ทุกประเภทใช้วิธีแข่งขันแบบ Swiss Pairing System รอบละ ๔ กระดานดังนี้
๑.ประเภททั่วไป แข่งขัน 6+3 รอบ โดยเมื่อแข่งขันจบรอบที่ 6 นำเอาอันดับ 1-8 มาแข่งในระบบ Knock Out
System 3 รอบหาผู้ชนะเลิศ ส่วนอันดับ 9 เป็นต้นไปแข่งระบบ Swiss Pairing System อีก 3
รอบเพื่อจัดอันดับ
๒.ประเภทเยาวชน ๑๕ ปี ๒๐ ปี แข่งขัน ๗ รอบ
วิธีการสมัคร
๑.สมัครทาง E-mail: Jin_wow @ hotmail.com โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใบสมัคร
ใบสมัครจะมีผลก็ต่อเมื่อผู้จัดได้รับเอกสารการชำระเงินแล้วเท่านั้น
๒.สมัครด้วยตนเอง ที่ คุณ จินตนา มาเทศน์ อาคาร ๕ ชั้น ๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
ถนนงามวงศ์วาน กทม.
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๕7 ไม่รับสมัครในวันแข่งขัน
การชำระเงิน
๑.นำเงินสดเข้าบัญชี ชื่อ คุณ จินตนา มาเทศน์ ธ.กรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา กฟภ.
เลขบัญชี 073 - 0 - 08555 - 4 ให้ส่งสำเนาเอกสารการชำระเงินพร้อมชื่อแจ้งให้ทราบทางโทรสาร เบอร์ ๐๒-
๕๙๐-๕๐๗๗ โดยเขียนชื่อผู้สมัครตัวบรรจงให้ชัดเจน
๒.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๕๙๐-๕๙๔๐ ในเวลาราชการ

โดย : *TBG Member [ 05/11/2014, 15:21:02 ]

  link
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved