[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


การแข่งขันหมากรุกสากลประเภททีมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2557

รายละเอียดThailand International Chess Team Championship 2014

ชมรมหมากรุกสากลบางกะปิ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลประเภททีมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2557

ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2557
ณ ห้องประชุมชั้น 25อาคารเฉลิมพระเกียรติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย

สนับสนุนโดยสมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย
โดยมีรายละเอียดในการแข่งขันดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน
1.1 เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลในประเทศไทย
1.2 เพื่อให้ชมรมต่างๆที่เป็นสมาชิกของ TCA ได้มีกิจกรรมการแข่งขันหมากรุกสากลร่วมกัน

2. ประเภทการแข่งขัน
2.1 ประเภททีมทั่วไป
2.2 ประเภททีมเยาวชนทั่วไป

3. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน การสมัครและค่าสมัคร
3.1 ทีมของผู้เข้าแข่งขันจะต้องสังกัด TCA หรือ FIDE
3.2 ทีมที่สังกัด TCA มีรายชื่อดังต่อไปนี้
3.2.1 Bangkok Chess Club
3.2.2 สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายหมากกระดาน
3.2.3 ชมรมหมากกระดานสมุทรปราการ
3.2.4 ชมรมหมากกระดานชลบุรี
3.2.5 ขอนแก่นเชสคลับ
3.2.6 ชมรมหมากรุกสากลบางกะปิ
3.2.7 ชมรมบลิดช์และหมากกระดานจุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย
3.2.8 ชมรมหมากกระดานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.2.9 ชมรมหมากกระดานมหาวิทยาลัยชินวัตร
3.2.10 สมาคมอัสสัมชัญฯ
3.2.11 ชมรมหมากรุกไทยดินแดง
3.2.12 สโมสรขุนทองคำ
3.2.13 ชมรมหมากกระดานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.2.14 สมาคมราชกรีฑาสโมสร แผนกหมากรุก
3.2.15 สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ แผนกหมากรุก
3.2.16 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3.2.17 ชมรมหมากรุกสากลธนบุรี
3.3 ผู้เล่นชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้
3.4 ทีมในสังกัดของ TCA สามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ 1-3 ทีม โดย ทีมแรกไม่เสียค่าใช้จ่าย
ส่วนอีกสองทีมที่เหลือจะต้องจ่ายค่าสมัครทีมละ 2,000 บาท
3.5 ผู้เล่นหนึ่งทีมประกอบด้วย ผู้เล่นทั่วไป 3 คน สำรอง 1 คน และ ผู้เล่นหญิง 1 คน สำรอง 1 คน
3.6 ผู้เล่นทั่วไปลงเล่นในบอร์ดที่ 1-3 ส่วนผู้เล่นหญิงลงเล่นในบอร์ดที่ 4
3.7 การเปลี่ยนตัวสำรองให้เปลี่ยนแบบเลื่อนลำดับจากล่างขั้นบนตามลำดับ
3.8 คะแนน Rating รวมของทีม ต้องไม่เกิน 8,000 คะแนน โดยใช้ Fide rating เป็นหลัก โดยเรียงลำดับดังนี้
Standard rate, (Rating), National rate, Rapid rate, Blitz rate ตามลำดับ (Rating on Nov 1. FIDE)
3.9 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ

4. ตารางการแข่งขัน
6 ธันวาคม 2557 8.00 - 8.30 น. ลงทะเบียน
9.30 - 13.30 น. การแข่งขันรอบที่ 1
15.00 - 19.00 น. การแข่งขันรอบที่ 2
7 ธันวาคม 2557 9.30 - 13.30 น. การแข่งขันรอบที่ 3
15.00 - 19.00 น. การแข่งขันรอบที่ 4
8 ธันวาคม 2557 9.30 - 13.30 น. การแข่งขันรอบที่ 5
15.00 - 19.00 น. การแข่งขันรอบที่ 6
9 ธันวาคม 2557 9.30 - 13.30 น. การแข่งขันรอบที่ 7
15.00 - 19.00 น. การแข่งขันรอบที่ 8
10 ธันวาคม 2557 9.30 - 13.30 น. การแข่งขันรอบที่ 9
5.00 น. พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน

5. ระบบและเวลาการแข่งขัน
5.1 การแข่งขันจะใช้ระบบ Swiss Pairings จำนวน 9 รอบ
5.2 ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 90 นาที โดยจะได้รับเวลาเพิ่ม 30 วินาทีต่อหนึ่งตาเดินนับแต่ตาแรก
5.3 ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ปรากฏตัวภายใน 60 นาที นับตั้งแต่เริ่มทำการแข่งขันในรอบนั้น
จะถูกตัดสินให้แพ้ในการแข่งขันรอบนั้น
5.4 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการบันทึกตาเดินทุกตาเดินตั้งแต่ตาเดินแรก
5.5 ผู้เข้าแข่งขันไม่ได้รับอนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกใดๆ เข้าสู่ห้องแข่งขัน
หากถูกตรวจพบ จะถูกปรับแพ้ในรอบนั้น
5.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
5.7 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกติกาการแข่งขันอื่นๆ
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. รางวัลการแข่งขัน
6.1 อันดับ rating รวม
6.1.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมทั่วไป เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
6.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีมทั่วไป เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
6.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีมทั่วไป เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
6.2 อันดับ rating รวม กลุ่มที่ 2
6.2.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมทั่วไปกลุ่มที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
6.2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีมทั่วไปกลุ่มที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
6.2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีมทั่วไปทีมกลุ่มที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
6.3 รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
6.4 อันดับกลุ่มที่ 2 ขึ้นอยู่กับ จำนวนทีมผู้สมัคร
7. คะแนนไทเบรก (หากคะแนนหลักเท่ากัน Match point)
7.1 Head to Head ผลการแข่งขันระหว่างทีม
7.2 Game point คะแนนย่อยของทีม
7.3 Buchholz
7.4 Sonnenborn-Berger

8. สถานที่จัดการแข่งขัน
ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ติดต่อ สมัคร กับคุณสุรพล 086-066-6865

โดย : *TBG Member [ 03/11/2014, 13:25:45 ]

ความคิดเห็นที่ : 1/****** แก้ไขคุณสมบัติผู้สมัครแข่งขันประเภททีม ****/
ประกาศ!! แก้ไขคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน หมากรุกสากลประเภททีมชิงแชมป์ประเทศไทย 2014

จากเดิม
ทีมในสังกัดของ TCA สามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ 1-3 ทีม โดย ทีมแรกไม่เสียค่าใช้จ่าย
ส่วนอีกสองทีมที่เหลือจะต้องจ่ายค่าสมัครทีมละ 2,000 บาท

แก้ไขเป็น
ทีมสังกัด TCA สามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่จำกัดทีม โดยทีมแรกไม่เสียค่าใช้จ่าย
ส่วนทีมที่เหลือจะต้องจ่ายค่าสมัครทีมละ 2,000 บาท และ ทีมเยาวชนไม่เสียค่าสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัคร ได้ที่
คุณสุรพล โทร. 086-066-6865

โดย : *TBG Member   [ 10/11/2014, 14:04:00 ]

  link
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved