[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 39 / 2557

รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 39

"จามจุรีเกมส์"
ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2557
ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในครั้งนี้ให้มีการแข่งขันหมากกระดาน 6 ชนิด ดังนี้
1. หมากฮอร์ส
2. หมากรุกไทย
3. หมากรุกสากล
4. ครอสเวิร์ด
5. เอแม็ท
6. หมากล้อม

ประเภทการแข่งขัน
1. ประเภททีม
2. ประเภทบุคคล

ระดับการแข่งขัน
1. ประถมศึกษา (ทุกชนิดกีฬา)
2. มัธยมศึกษาตอนต้น (ทุกชนิดกีฬา)
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุกชนิดกีฬา)

โดย : *TBG Member [ 02/10/2014, 11:49:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

วิดีโอ เชิญชวนไปชมกีฬาสาธิตสามัคคี 39

โดย : *TBG Member   [ 02/10/2014, 11:52:17 ]

  link
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved