[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


อบจ ขอนแก่น จัดการแข่งขันหมากรุกไทยและ หมากฮอสไทย 2557

รายละเอียดอบจ ขอนแก่น จัดการแข่งขันหมากรุกไทยและ หมากฮอสไทย ประจำปี 2557 แล้ว
การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย อบจ.ขอนแก่น ครั้งที7 เริ่มการแข่งขันวัน เสาร์-อาทีตย์ ที่20-21กันยายน 2557
มีอาหารและที่พักฟรี ติดต่อสอบถาม ที่อบจ.ขอนแก่น โทร 043
-222397 หรือ วีระศักดิ์ ลีลานภาศักดิ์ (ตุ๋ย ดินแดง) 08 44 62 44 66

โดย : *TBG Member [ 04/09/2014, 11:02:23 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

โดย : *TBG Member   [ 04/09/2014, 11:08:41 ]

ความคิดเห็นที่ : 2สรุปผลการแข่งขันรุ่นประชาชนทั่วไป (จบ)

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 28/09/2014, 17:59:51 ]

ความคิดเห็นที่ : 3สรุปผลการแข่งขันหมากรุกไทย ประเภทขุนเงิน อบจ.ขอนแก่น ปี 2557

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 28/09/2014, 18:35:46 ]

  link
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved