[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ธานิน (พี่หมอธานนิน) คว้าเหรียญทอง หมากรุกไทย ผู้สูงอายุ

รายละเอียดการแข่งขน หมากรุกไทย ในกีฬานันทนาการของผู้สุงอายุ แห่งประเทศไทย จัดการแ่ข่งขันที่จังหวัดภูเก็ต
ได้เสร็จสิ้นแล้ว

ผลผู้ที่ได้รับ เหรียญทอง คือ ธานิน นัยภาเลิศ จากจังหวัดนนทบุรี

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

โดย : *TBG Member [ 25/07/2014, 12:58:11 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ผลการแข่งขัน ดูได้ทีนี่

http://www.thaibg.com/board/view.php?topic=25679

โดย : *TBG Member   [ 25/07/2014, 16:45:42 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved