[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


"ครูซวง" ครูผู้บุกเบิกกีฬาหมากรุกไทย แถบภูธร จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดhttps://www.facebook.com/MakrukthaiAssociation

โดย : *TBG Member [ 09/07/2014, 16:54:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 1โดย : *TBG Member   [ 09/07/2014, 16:56:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

ยินดีกับท่านด้วยครับที่ประสบความสำเร็จในการนำร่องแต่ละจังหวัดน่าส่งเสริมเด็กๆตามเพื่อรักษาหมากรุกไทย
ของเราให้ดำรงสืบไป

โดย : จอคู่ Member   [ 11/07/2014, 11:40:08 ]

  link
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved