[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ข่าวใหญ่วงการหมากล้อมไทย และประเทศไทยด้วย

รายละเอียดจะมีการจัดการแข่งขันหมากล้อมสมัครเล่นโลก ครั้งที่ 36 "World Amateur Go Championship 2015"
เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ส่วนสถานที่จะเป็นที่กรุงเทพฯ หรือ จังหวัดไหนยังไม่เป็นที่แน่ชัด

รายละเอียดตามลิงค์
http://www.thaigogenius.com/go-in-foreign/item/4533-world_amateur_go_championship_2015.html

โดย : metabble Member [ 08/07/2014, 14:30:42 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved