[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


คอมพิวเตอร์หมากรุกไทยเกมส์

รายละเอียด[url]http://www.thaibg.com/TChess/viewgame.php?Tournament=%A4%CD%C1%BE%D4%C7%E0%B5%CD%C3%EC%CB%C1%D2
%A1%C3%D8%A1%E4%B7%C2%E0%A1%C1%CA%EC&Place=&Time=23+%C1%D4%B6%D8%B9%D2%C2%B9+%BE.%C8.+2557&a
mp;RoundNo=1&BoardNo=1&White=Thai+chess+6.15+Demo+Special&Black=Peace+thai+chess+1.06+Ma
ster+Mode&Result=1-0&StartPos=rnbkqbnreeeeeeeeppppppppeeeeeeeeeeeeeeeePPPPPPPPeeeeeeeeRNBQKB
NR&MoveList=%AD1%AD2%AA8%A87%A83%A84%A46%A45%A71%A42%A28%A46%A21%A72%A76%A75%A23%A24%A88%A97%A24
%A45%A26%A45%A72%A23%A45%A44%A73%A44%A75%A44%A23%A72%A46%A15%A11%A21%A87%A46%A81%A92%A98%AA7%A93%A94
%A78%A47%A92%A83%AD8%A78%AD2%A92%A97%AA8%AA1%A93%A48%A77%A84%A85%A96%A95%A42%A71%A46%A87%A91%A82%A87
%A75%A41%A42%A18%A28%A21%A28%A78%A28%A83%A74%A77%A46%A71%A81%AA8%AD8%A81%A91%A47%A26%A91%AA1%A46%A25
%A92%A91%A25%A14%A91%A21%A14%A13%A82%A83%A28%A27%A21%A11%A13%A22%A11%A14%A27%A47%A72%A91%A22%A41%AA1
%AD1%A47%A48%A83%A92%A48%A28%A91%A83%A75%A83%A92%A83%AD8%AD7%A93%AA1%A41%A22%AA1%A82%A15%A46%A14%A16
%AA6%AA5%A74%A45%A46%A85%A94%A85%A26%A45%A16%A86%A22%A21%A42%A21%A28%A21%AD1%AA2%A21%A71%A86%A46%A71
%A75%A85%A86%A75%A73%AA2%A92%A73%A76%A46%A45%A76%A86%A82%A74%A86%A16%A74%A95%AA7%A96%A95%A74%A16%A14
%AA3%AA4%AD7%AA7%A83%A84%AA7%A98%A45%A46%A98%A97%A84%A95%A96%AA7%A46%A47%A97%AA8%A74%A86%AA7%AD8%A95
%AA6%A14%A12%A92%A83%A12%A18%A47%A77%A18%A28%A86%A47%AA8%A98%A47%A75%A28%A88%A83%A72%A88%A18%A75%A96
%A18%A78%AA6%A97%A98%AA7%A96%AD5%AA7%AD7%A77%A78%AD8%AA7%A78%AA8%AA7%A96%AD5%A96&View=++++++View
++++++[/url]

โดย : newmanchess Member [ 25/06/2014, 07:15:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

[url]http://www.thaibg.com/TChess/viewgame.php?Tournament=%A4%CD%C1%BE%D4%C7%E0%B5%CD%C3%EC%CB%C1%D2
%A1%C3%D8%A1%E4%B7%C2%E0%A1%C1%CA%EC&Place=&Time=23+%C1%D4%B6%D8%B9%D2%C2%B9+%BE.%C8.+2557&a
mp;RoundNo=1&BoardNo=1&White=Thai+chess+6.15+Demo+Special&Black=Peace+thai+chess+1.06+Ma
ster+Mode&Result=1-0&StartPos=rnbkqbnreeeeeeeeppppppppeeeeeeeeeeeeeeeePPPPPPPPeeeeeeeeRNBQKB
NR&MoveList=%AD1%AD2%AA8%A87%A83%A84%A46%A45%A71%A42%A28%A46%A21%A72%A76%A75%A23%A24%A88%A97%A24
%A45%A26%A45%A72%A23%A45%A44%A73%A44%A75%A44%A23%A72%A46%A15%A11%A21%A87%A46%A81%A92%A98%AA7%A93%A94
%A78%A47%A92%A83%AD8%A78%AD2%A92%A97%AA8%AA1%A93%A48%A77%A84%A85%A96%A95%A42%A71%A46%A87%A91%A82%A87
%A75%A41%A42%A18%A28%A21%A28%A78%A28%A83%A74%A77%A46%A71%A81%AA8%AD8%A81%A91%A47%A26%A91%AA1%A46%A25
%A92%A91%A25%A14%A91%A21%A14%A13%A82%A83%A28%A27%A21%A11%A13%A22%A11%A14%A27%A47%A72%A91%A22%A41%AA1
%AD1%A47%A48%A83%A92%A48%A28%A91%A83%A75%A83%A92%A83%AD8%AD7%A93%AA1%A41%A22%AA1%A82%A15%A46%A14%A16
%AA6%AA5%A74%A45%A46%A85%A94%A85%A26%A45%A16%A86%A22%A21%A42%A21%A28%A21%AD1%AA2%A21%A71%A86%A46%A71
%A75%A85%A86%A75%A73%AA2%A92%A73%A76%A46%A45%A76%A86%A82%A74%A86%A16%A74%A95%AA7%A96%A95%A74%A16%A14
%AA3%AA4%AD7%AA7%A83%A84%AA7%A98%A45%A46%A98%A97%A84%A95%A96%AA7%A46%A47%A97%AA8%A74%A86%AA7%AD8%A95
%AA6%A14%A12%A92%A83%A12%A18%A47%A77%A18%A28%A86%A47%AA8%A98%A47%A75%A28%A88%A83%A72%A88%A18%A75%A96
%A18%A78%AA6%A97%A98%AA7%A96%AD5%AA7%AD7%A77%A78%AD8%AA7%A78%AA8%AA7%A96%AD5%A96&View=++++++View
++++++[/url]

โดย : newmanchess Member   [ 25/06/2014, 07:18:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

ว่าง ๆ จะเอามาให้ดาวน์โหลดครับ หาทางอับโหลดก่อน

โดย : newmanchess Member   [ 25/06/2014, 07:22:14 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved