[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ก่อศักดิ์นายกหมากล้อมต่อ สโมสรยอมรับ

รายละเอียด

ก่อศักดิ์นายกหมากล้อมต่อ สโมสรยอมรับ
........ด้าน นายก่อศักดิ์ เปิดเผยว่า เป้าหมายสำคัญของสมาคมฯ
ก็คือการขยายความรู้ในกีฬาหมากล้อมให้เป็นที่นิยมมากขึ้น
รวมถึงจัดการแข่งขันให้นักกีฬาไทยได้มีเวทีแข่งขันในทุกระดับ
พร้อมกับส่งเสริมให้นักกีฬาได้ไปแข่งขันยังต่างประเทศ ในรายการระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นต่อไป
อ่านทั้งหมดได้ที่
http://www.banmuang.co.th/2014/05/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0
%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%
B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1/

โดย : ขุนสันต์ Member [ 03/06/2014, 17:49:00 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved