[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ความยุติธรรมในสนามแข่งขันหมากรุกไทย

รายละเอียด[ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ยุติธรรม น. ความเที่ยงธรรม, ความชอบธรรม, ความชอบด้วยเหตุผล, เช่น ศาลย่อมทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม;
ชื่อกระทรวงที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศาลยุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี. ว.
เที่ยงธรรม, ไม่เอนเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่ง, ชอบด้วยเหตุผล, เช่น ราคายุติธรรม
กรรมการตัดสินอย่างยุติธรรม. ]

โดย : *TBG Member [ 16/05/2014, 02:47:44 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ความยุติธรรมในที่นี้ จะว่าถึงในสนามแข่งขันหมากรุกไทยเท่านั้น
ด้วยคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นมาตรฐานอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมี ก็ขอจับมาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจกันสักหน่อย
อาจมีประเด็นที่กว้างขวางกว่านี้มาก ซึ่งก็คงได้ว่ากันต่อไป ความคิดเห็นนี้เป็นอย่างแคบ
ด้วยเป็นของผู้เขียนเพียงคนเดียว ซึ่งอาจบกพร่องและผิดพลาดได้อย่างไม่จำกัด

จากสนามแข่งขันหมากรุกที่ผ่านมาหลายครั้ง มักมีการกล่าวถึงปัญหาความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้น
ทั้งก่อนการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน หรือเมื่อการแข่งขันจบสิ้นลงแล้ว ขอยกมาสัก ๔
ประเด็นที่คิดว่าน่าสนใจ

โดย : *TBG Member   [ 16/05/2014, 02:48:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

๒ การตัดสินไม่ยุติธรรม
การตัดสินที่ไม่ยุติธรรมในการแข่งขันกีฬาใดๆ
จนเป็นเหตุให้มีฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่งต้องเสียประโยชน์อย่างอย่างที่ไม่ควรจะเป็น
นอกจากทำลายความรู้สึก ทำลายหลักเกณฑ์แล้ว ยังเป็นการทำลายกีฬานั้นให้ต้องด้อยคุณค่าลง

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพที่มีผลบังคับใช้เมื่อต้นปี ๒๕๕๗ นี้
ได้กำหนดโทษจากการตัดสินไม่ยุติธรรมนี้หนักกว่าการล้มกีฬาเป็นเท่าตัว คือการจำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี
การตัดสินไม่ยุติธรรมจึงนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายและทำลายวงการกีฬามากยิ่งกว่าอย่างอื่น
ทั้งนี้อาจเกิดจากอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้

๑.๑ อคติ
๑.๒ ผลประโยชน์
๑.๓ ขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริง

ขอที่จะไม่ขยายความหรือยกตัวอย่างประกอบ เนื่องจากเกรงว่าจะยืดยาว และพอจะเข้าใจกันได้ไม่ยาก

หมากรุกไทยไม่ได้มีสถานะเป็นกีฬาอาชีพตามกฎหมายฉบับดังกล่าว (เนื่องจาก ๑ ยังไม่มีสมาคม ๒
หากเป็นสมาคมต้องขึ้นกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ๓ คณะกรรมการการกีฬาฯ
ไม่ได้ให้ความเห็นชอบเป็นสมาคมกีฬาอาชีพ) บทลงโทษต่างๆ จึงไม่อาจบังคับใช้
แต่นั่นก็แสดงให้เห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมจรรยา

โดย : *TBG Member   [ 16/05/2014, 02:48:55 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

๔ ความเข้าใจผิด
บางครั้ง ด้วยความไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิด
ก็อาจทำให้ผู้แข่งขันและผู้เกี่ยวข้องเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม ทั้งๆ
ที่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น นับเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย
และอาจทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมจากการเสียความรู้สึกและเป็นทุกข์จากความเข้าใจคลาดเคลื่อนนั้น

ความเข้าใจผิดที่พบมากจากการแข่งขันโดยใช้ระบบสวิสแพริ่ง คือไม่เข้าใจว่าในเมื่อคะแนนหลักเท่ากัน
แต่ต้องกลับเป็นฝ่ายแพ้หรือได้ลำดับรองกว่าอีกฝ่ายตามคะแนนรอง หรือไท-เบรค
แม้ในบางครั้งจะเห็นกรรมการจะได้พยายามอธิบายอย่างละเอียดเพียงใดก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดที่เข้าใจ
ผิดนั้นได้

การคิดคะแนน ไท-เบรค นั้นมีมากมาย และถูกใช้ในกีฬาหลายประเภท ซึ่ง ไท-เบรค ที่แตกต่างกันนี้
ก็ไม่อาจสรุปว่าอย่างใดดีที่สุด ขึ้นอยู่กับความเห็นที่คิดว่าเหมาะสมของผู้ที่รับผิดชอบ
แม้แต่กีฬายอดนิยมแต่ละประเทศก็อาจใช้แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ฟุตบอลลีกในอังกฤษ
จะใช้จำนวนผลบวกที่มากกว่าเป็นฝ่ายชนะเป็นอันดับแรก ส่วนลีกในสเปน จะใช้ผล เฮดทูเฮด
คือผลที่ทั้งสองทีมพบกันเป็นลำดับแรก ฝ่ายใดทำได้ดีกว่าก็ชนะไป

หากในการแข่งขันที่ผู้จัดฯ ได้ประกาศจะใช้ไท-เบรคแบบใดตามลำดับ ผลของการคิดคะแนนย่อมตายตัว
และไม่ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกัน จึงไม่อาจกล่าวว่าผู้จัดฯ หรือระบบไม่ยุติธรรม

ความรู้สึกว่าไม่แฟร์เพราะผลของคะแนนหลักนั้นเท่ากัน แต่อันดับกลับต้องต่ำกว่านั้น
ต้องเข้าใจว่าการคิดคะแนนไท-เบรค นั้น มีเรื่องของโชคเกี่ยวข้องอยู่มาก
ยกตัวอย่างกรณีของฟุตบอลดังกล่าว การคิดแบบหนึ่งอาจทำให้บางทีมชนะ
แต่คิดอีกแบบหนึ่งก็อาจทำให้อีกทีมหนึ่งชนะ
การประกาศล่วงหน้าว่าจะใช้แบบใดย่อมถือได้ว่ายุติธรรมกับทุกฝ่าย

ในบางสนาม ที่มีการเสมอกันมากๆ การตัดสินหาผู้ชนะโดยการเสี่ยงทายอาจถูกนำมาใช้
ซึ่งอาจดูว่าไม่ใช่การชนะกันโดยฝีมือ ควรที่จะให้มีการแข่งขันจนกว่าจะรู้แพ้ชนะ ก็อธิบายได้ว่า
ในการแข่งขันบางรายการอาจถูกจำกัดด้วยเวลา หรือเพื่อความเหมาะสมอื่นๆ หากให้มีการแข่งขันต่อไปอีก
อาจยืดเยื้อไปอย่างคาดไม่ถึงได้ ตัวอย่างเช่น การแข่งขันชิงชนะเลิศรายการขุนทองคำบางปี
คาดว่าการแข่งขันจะจบลงในตอนเย็น แต่ปรากฎว่าต้องลากยาวไปเพราะเสมอกันมากจนเสร็จข้ามไปอีกวันในเวลาตีสาม
!!

การเสี่ยงทายหาผู้ชนะในกรณีที่มีการเสมอกันมากนี้ หากมีประกาศไว้ก่อนหน้าการแข่งขันแล้ว
ก็จึงเป็นข้อยุติร่วมกันที่ต้องให้เป็นไปตามนั้น ซึ่งหากผู้จัดฯ ไม่ต้องการให้มีการเสี่ยงทาย
ก็อาจต้องคิดและใช้วิธีอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งก็เป็นอีกประเด็นที่อาจจะได้ว่าถึงต่อไป

ความเข้าใจผิดจนทำให้ผลที่ยุติธรรมแล้ว
ต้องกลับกลายเป็นอยุติธรรมสำหรับบางบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่เข้าใจในข้อเท็จจริง
ควรแก้ไขโดยการให้ความรู้ หรือคำแนะนำต่างๆ เพื่อให้ปัญหานี้ลดลง หรือหมดไปในที่สุด
ความรู้เรื่องไท-เบรคนี้ คงจะได้ถูกนำเสนอให้ทราบกันอยางแพร่หลายต่อไป

ความยุติธรรม ต้องนับเข้าเป็นมาตรฐานหนึ่งที่สำคัญและต้องมี
ซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือตัวบุคคลที่มาทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน กรรมการมืออาชีพ
หรือเรียกอย่างย่ออีกหน่อยหนึ่งว่ากรรมการอาชีพ จึงเป็นความสำคัญลำดับต้นๆ ที่ต้องเกิดก่อน
เพราะแม้จะมีข้อบกพร่องในส่วนกติกาหรืออื่นๆ แต่หากกรรมการมีความความเที่ยงธรรมและเข้าใจจริง
ก็สามารถทำให้ความยุติธรรมเกิดแก่ทุกฝ่ายได้

โดย : *TBG Member   [ 16/05/2014, 02:49:38 ]

  สล็อตพีจีเว็บตรง
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved