[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


หมากรุกไทย ! เตรียมซ้อม ลุยโขก ศึกใหญ่ กัน เร็วๆ นี้

รายละเอียดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย เร็วๆ นี้

รายละเอียดเบื้องต้น
รุ่นเยาวชนมี 4 ระดับ (ทีม 3 คน สำรอง 1 คน)
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- อุดมศึกษา

(โรงเรียนส่งได้ระดับละไม่เกิน 2 ทีม)

รุ่นประชาชนทั่วไป มี 3 รุ่น
- บุคคลชาย
- บุคคลหญิง
- ทีม 5 คน (สำรอง 1 คน)

เงินรางวัลเบื้องต้น
ประมาณ 1ล้าน - 1.5 ล้านบาท

วัน และเวลาที่แข่งขัน
ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2557

** ระเบียบ/ประเภทและเงินรางวัลการแข่งขัน อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

**** ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จากผู้จัดการแข่งขัน จะแจ้งให้ทราบ *****

โดย : *TBG Member [ 26/04/2014, 12:02:45 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved