[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


“ย่าโมควิกโกะโอเพ่น” ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2557

รายละเอียดขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม
“ย่าโมควิกโกะโอเพ่น” ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2557

จัดโดย สโมสรกีฬาหมากล้อมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ชมรมหมากล้อมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โดยการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

วันที่แข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557

สถานที่แข่งขัน
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพุธฐานิโย ชั้น 9 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประเภทการแข่งขัน มี 4 ประเภท
(สมัครได้คนละ 1 ประเภท ตามระดับฝีมือจริง)

ลำดับที่ ประเภท ระดับฝีมือ จำนวนผู้เข้าแข่งขัน อัตราค่าสมัคร
1. เยาวชน / บุคคลทั่วไป ระดับ DAN 1 ดั้งขึ้นไป ไม่เกิน 32 คน 250 บาท/คน
2. บุคคลทั่วไป ระดับ KYU ไม่เกิน 1 คิว ไม่เกิน 32 คน 200 บาท/คน
3. เยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี) ระดับ KYU ไม่เกิน 1 คิว ไม่เกิน 32 คน 150 บาท/คน
4. Friendship อายุไม่เกิน 12 ปี ไม่เกิน 9 คิว ไม่เกิน 64 คน 100 บาท/คน
รางวัลการแข่งขัน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

ประเภท DAN
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 10,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร เงินรางวัล 5,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร เงินรางวัล 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 3-4เกียรติบัตร เงินรางวัล 1,000 บาท

ประเภท KYU
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 2,500 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 1,500 บาทางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 1,000 บาท

ประเภท KYU
(อายุไม่เกิน 15 ปี)
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 2,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 1,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 500 บาท

ประเภท Friendship
(อายุไม่เกิน 12 ปี)
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 1,500 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 500 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 300 บาท

หมายเหตุ
ประเภท DAN และ KYU
ให้เวลาฝ่ายละ 40 นาที ไม่มีการต่อเวลา แข่งขัน 5-6 รอบ

ประเภท KYU(ไม่เกิน 15 ปี) และ Friendship
ให้เวลาฝ่ายละ 30 นาที ไม่มีการต่อเวลา แข่งขัน 6 รอบ

ประเภท DAN และ KYU แข่งกระดาน 19x19 และประเภท Friendship จะแข่งกระดาน 9x9

(ไม่รับสมัครหน้างาน)

วิธีสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
1. เขียน ชื่อ-นามสกุล อายุ หมายเลขโทรศัพท์ ประเภทที่สมัครแข่งขัน และ size เสื้อ
ส่งทาง E-mail : sunji_bc@hotmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข 044-261-309
(จ่ายเงินค่าสมัครพร้อมรับเสื้อใส่แข่งขัน ตอนรายงานตัวก่อนการแข่งขัน)
2. ลงชื่อสมัครโดยตรงที่โกะเฮ้าส์ และ ชมรมหมากล้อม รพ.มหาราชนครราชสีมา
3. หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 มี.ค.57

โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
คุณโอ 08-6870-6031 / คุณนัท 08-6868-2883 / คุณตรี 08-5314-8867

กำหนดการแข่งขันหมากล้อม
“ย่าโมควิกโกะโอเพ่น” ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพุธฐานิโย ชั้น 9 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557
07.30 - 08.30 น. ผู้แข่งขันรายงานตัว
08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
กำหนดการแข่งขันประเภท KYU รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และประเภท FRIENDSHIP
09.00 - 10.00 น. แข่งขันรอบที่ 1
10.00 - 11.00 น. แข่งขันรอบที่ 2
11.00 - 12.00 น. แข่งขันรอบที่ 3
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. แข่งขันรอบที่ 4
14.00 - 15.00 น. แข่งขันรอบที่ 5
15.00 - 16.00 น. แข่งขันรอบที่ 6
16.00 - 16.30 น. พิธีมอบรางวัลประเภท KYU (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี)
และประเภท FRIENDSHIP (รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี)
กำหนดการแข่งขันประเภทเยาวชน / บุคคลทั่วไประดับ DAN และ KYU
09.00 - 10.20 น. แข่งขันรอบที่ 1
10.20 - 11.40 น. แข่งขันรอบที่ 2
11.40 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.20 น. แข่งขันรอบที่ 3
14.20 - 15.40 น. แข่งขันรอบที่ 4
15.40 - 17.00 น. แข่งขันรอบที่ 5
17.00 - 18.20 น. แข่งขันรอบที่ 6 (ถ้ามี)
18.30 - 19.00 น. พิธีมอบรางวัลประเภทเยาวชน / บุคคลทั่วไประดับ DAN และ KYU และพิธีปิดการแข่งขัน

โดย : *TBG Member [ 21/03/2014, 12:21:45 ]

  สล็อตพีจีเว็บตรง
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved