[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ขอเชิญการแข่งการขันกีฬาหมากรุกไทย ชิงถ้วย "พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ"

รายละเอียดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดให้มีการแข่งการขันกีฬาหมากรุกไทย ชิงถ้วย
"พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ"จำนวน5รุ่นเนื่องในงานวันอนุรักษ์มรดกฏไทย รั้งที่13
ในวันที่4/5/6 เมษายน พ.ศ.2557 ทางมหาวิทยาลัยยังขาดงบประมาณบางส่วน
เนื่องจากผู้สนับสนุนหลักเกิดปัญหาไม่สามารถจะให้การสนับสนุนได้ จึงขอเชิญ
บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานของรัฐที่สนใจ จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมวัน อนุรักษ์มรดกไทย
ในครั้งนี้ได้ทีนาย วีระศักดิ์ ลีลานภาศักดิ์ (ตุ๋ย ดินแดง) 0844624466 หรือทีคณะวิทยาการจัดการ
อ.พงษ์ทอง เฮครอฟท์ 056 /219100-29ต่อ2406
หรือ 0817277279

โดย : *TBG Member [ 11/03/2014, 22:42:59 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

แก้ไขเรือ่งถ้วยพระราชทานเนื่องจากทางสำนักพระราชวังอนุมัตให้ถ้วยพระราชทานเพียงสองรุ่น
คือรุ่นประชาชนทั่วไปกับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับ

โดย : CANFLY Member - เบอร์ติดต่อ : 0844624466 -  [ 20/03/2014, 13:08:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 2ผลการแข่งขันหมากรุกไทยวันอนุรักษ์มรดกไทย ครั้งที่ 13 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 07/04/2014, 11:15:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 3ผลการแข่งขันหมากรุกไทยวันอนุรักษ์มรดกไทย ครั้งที่ 13 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 07/04/2014, 11:20:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 4ผลการแข่งขันระดับประเทศ รอบที่ 1

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 07/04/2014, 11:28:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 5ผลการแข่งขันระดับประเทศ รอบที่ 3

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 24/05/2014, 09:58:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 6ผลการแข่งขันระดับประเทศ รอบที่ 5

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 30/06/2014, 16:17:30 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved