[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


การแข่งขัน Thailand Othello Championship 2014

รายละเอียด

ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่วม
การแข่งขัน Thailand Othello Championship 2014
@ C.P. TOWER 3 (Prayathai)
ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2557

กติกาการแข่งขัน
วันที่ 1 ของการแข่งขัน (29 มีนาคม 2557)
รอบคัดเลือก
วันที่ 1 ของการแข่งขัน
แข่งขันเพื่อทำการแบ่ง Division โดยใช้ระบบ swiss pair 7 รอบ
โดยผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 12 อันดับจะได้เข้าสู่ Division1
และผู้เล่นที่มีอันดับ 13 เป็นต้นไป จะได้เข้าสู่ Division2 และเริ่มแข่งขันในวันถัดไป
Division 1 แข่งโดยระบบ swiss pair 7 รอบ โดยแบ่งมาทำการแข่งขันในวันแรก 2 รอบ
และวันที่ 2 จำนวน 5 รอบ เพื่อคัดผู้เล่นที่อันดับดีที่สุด 4 อันดับ
Division 2 แข่งโดยระบบ swiss pair 7 รอบ โดยเริ่มในวันถัดไป

หมายเหตุ
ถ้าอันดับที่ได้รับรางวัลมีคะแนนเท่ากัน จะตัดสินจาก MBQ เป็นหลัก
และถ้ายังเท่ากันก็จะดูที่ผล Head to Head เท่านั้น ไม่มีการแข่ง play off

วันที่ 2 ของการแข่งขัน (30 มีนาคม 2557)
Division 1 แข่งในระบบ swiss pair ต่ออีก 5 รอบ เพื่อคัดเลือกผู้เล่นอันดับ 1-4
เข้าสู่รอบรองตัดสิน ในกรณีที่จบ 7 รอบของ Division 1 อันดับ 2 และ 3 มีคะแนนเท่ากัน
จะมีการเพลย์ออฟ 1 เกมส์ โดยอันดับสูงกว่าเป็นผู้เลือกสี หากผลออกเสมอ เท่ากับ ผู้ที่เลือกสี แพ้
ผู้ที่เข้ามาเป็นอันดับ 1 จะพบกับผู้ที่เข้ามาเป็นอันดับ 2 (หรือผู้ชนะเพลย์ออฟอันดับ 2 และ 3
กรณีแต้มเท่ากัน)นับแต้มแบบ 2 ใน 3
เกม
และผู้ที่เข้ามาอันดับ 3 กับ 4 จะทำการตัดสินชิงอันดับ 3 ในเกมเดียว
อันดับสูงกว่าเป็นผู้เลือกสี
และถ้าหากผลออกมาเสมอ ผู้ที่เลือกสี ถือว่าแพ้

Division 2 แข่งในระบบ swiss pair ทั้งหมด 7 รอบ โดยผู้ที่เข้ามาเป็นอันดับ 1
จะพบกับผู้ที่เข้ามาเป็นอันดับ 2 จะทำการแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะเลิศ โดยการเพลย์ออฟ 1 เกมส์
ผู้ที่มีอันดับสูงกว่าจะเป็นผู้เลือกสี และถ้าหากผลออกมาเสมอ คนเลือกสีถือว่าแพ้

การคัดเลือกแชมป์หญิง
โดยนักเล่นหญิงที่มีคะแนนเข้ามาเป็นอันดับ 1 จะพบกับผู้ที่เข้ามาเป็นอันดับ 2
จะทำการตัดสินชิงแชมป์หญิงในเกมเดียว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที่มีผู้หญิงเข้ารอบรองชนะเลิศ ใน Division 1 ให้ถือว่า
เป็นแชมป์ประเภทหญิงในการแข่งขันนั้นทันที โดยไม่ต้องแข่งขันเพื่อชิงแชมป์ประเภทหญิงอีกครั้งหนึ่ง
2. ผู้ที่สนใจมาแข่งเฉพาะวันที่ 31 มีนาคม 2556 สามารถมาร่วมทำการแข่งขันใน Division 2 ได้
3. การแข่งขันในรอบคัดเลือกและรอบแบ่ง Division จะใช้เวลาในการแข่งขัน คนละ 20 นาทีต่อเกม
ส่วนในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศจะใช้เวลาคนละ 30 นาทีต่อเกม
4. ขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านรักษาเวลาในการแข่งขันให้เป็นไปตามกำหนดการด้วย
ถ้าหากท่านไม่สามารถมาตรงเวลาได้ ทางกรรมการจะให้คู่แข่งขันของท่านกดเวลารอ
โดยไม่มีการอุธรณ์ใดๆทั้งสิ้น
5. หากมีผู้แข่งขันท่านใดที่ละทิ้งเกมในการแข่งขันหลัก จะถูกแบนจากการแข่งขันหลักถัดไป 1 รายการ
6. หากมีการใช้โปรแกรมในการแข่งขัน จะถูกแบนจากการแข่งขันหลัก 2 ปี และลด rating
(เฉพาะการแข่งขันที่ใช้โปรแกรม )

โดย : EyeOnMe Member [ 27/02/2014, 20:00:18 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 6000 บาท และตำแหน่งตัวแทนเข้าร่วม World Othello
Championship 2014
รางวัลที่ 2 ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 4000 บาท และตำแหน่งตัวแทนเข้าร่วม World Othello
Championship 2014
รางวัลที่ 3 ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 2000 บาท
รางวัลแชมป์หญิง ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท
รางวัลรองแชมป์หญิง ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 500 บาท
รางวัลที่ 1 (Division2) ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 1000 บาท
รางวัลที่ 2 (Division2) ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 500 บาท
รางวัลเยาวชน กระดานโอเทลโลชุดเล็ก 1 ชุด
รางวัลผู้เล่นหน้าใหม่ กระดานโอเทลโลชุดเล็ก 1 ชุด

โดย : EyeOnMe Member   [ 27/02/2014, 20:01:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 2


วันที่สอง ดิวิชั่น 1 แข่งอีก 5 เกม เพื่อ หาอันดับ 1 และ 2 เข้าสู่รอบชิง และ ที่ 3 และ ที่ 4
เพื่อชิงรางวัลที่ 3
ดิวิชั่น 2 เริ่มแข่งขันใหม่ โดยใช้ระบบสวิสแพร์ 7 รอบ ผู้ที่ได้อันดับ 1-2
เข้าสู่รอบชิง

กำหนดการแข่งขัน
09.00– 09.30 น. ลงทะเบียนการแข่งขัน
09.30– 09.45 น. อธิบายกติกามารยาทในการแข่งขัน
09.45– 10.30 น. การแข่งขันดิวิชั่น 1 รอบที่ 3, การแข่งขันดิวิชั่น 2 รอบที่ 1
10.30– 11.15 น. การแข่งขันดิวิชั่น 1 รอบที่ 4, การแข่งขันดิวิชั่น 2 รอบที่ 2
11.15– 12.00 น. การแข่งขันดิวิชั่น 1 รอบที่ 5, การแข่งขันดิวิชั่น 2 รอบที่ 3
12.00– 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00– 13.45 น. การแข่งขันดิวิชั่น 1 รอบที่ 6, การแข่งขันดิวิชั่น 2 รอบที่ 4
13.45– 14.30 น. การแข่งขันดิวิชั่น 1 รอบที่ 7, การแข่งขันดิวิชั่น 2 รอบที่ 5
14.30– 15.30 น.* การแข่งขันดิวิชั่น 1 รอบชิงชนะเลิศกระดานที่ 1**
การแข่งขันดิวิชั่น 2 รอบที่ 6
15.30– 16.30 น. การแข่งขันดิวิชั่น 1 รอบชิงชนะเลิศกระดานที่ 2
การแข่งขันดิวิชั่น 2 รอบที่ 7
16.30– 17.30 น. การแข่งขันดิวิชั่น 1 รอบชิงชนะเลิศกระดานที่ 3 (ถ้ามี)
การแข่งขันดิวิชั่น 1 รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3
การแข่งขันดิวิชั่น 2 รอบชิงชนะเลิศ 1 กระดาน
การแข่งขันชิงแชมป์หญิง 1 กระดาน
17.30- 18.00 น. สรุปผลการแข่งขัน และแจกรางวัล **เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**
* หมายเหตุ รองชิงชนะเลิศของทุกดิวิชั่น จะเปลี่ยนเวลาการแข่งขันเป็น 30 นาที/ผู้เล่น/กระดาน
** กรณีมีเพลย์ออฟของดิวิชั่น 1 (ที่ 2 และ 3 มีเวลาเท่ากัน) กำหนดการจะเป็น ดังนี้

14.30– 15.15 น. การแข่งขันดิวิชั่น 1 รอบเพลย์ออฟ
การแข่งขันดิวิชั่น 2 รอบที่ 6
15.15– 16.15 น. การแข่งขันดิวิชั่น 1 รอบที่ชิงชนะเลิศกระดานที่ 1
การแข่งขันดิวิชั่น 2 รอบที่ 7
16.15– 17.15 น. การแข่งขันดิวิชั่น 1 รอบที่ชิงชนะเลิศกระดานที่ 2
การแข่งขันดิวิชั่น 1 รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3
การแข่งขันดิวิชั่น 2 รอบชิงชนะเลิศ 1 กระดาน
การแข่งขันชิงแชมป์หญิง 1 กระดาน
17.15- 18.15 น. การแข่งขันดิวิชั่น 1 รอบที่ชิงชนะเลิศกระดานที่ 3 (ถ้ามี)
หรือ สรุปผลการแข่งขันและแจกรางวัล
**เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

โดย : EyeOnMe Member   [ 27/02/2014, 20:01:55 ]

ความคิดเห็นที่ : 3https://www.facebook.com/photo.php?fbid=600815723344313&set=a.600815716677647.1073741844.1000024
76733909&type=1&theater

โดย : ฮูกราตรี Member   [ 17/03/2014, 21:40:06 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved