[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


สาธิตการเดินหมากวอก ฝากบันทึกเกมส์ไว้ให้ชมครับ

รายละเอียด

ขอบคุณเวบไทยบีจีมา ณ ที่นี้ด้วยครับ ตามลิงค์นี้ครับ
http://www.thaibg.com/TChess/viewgame.php?Tournament=%CB%C1%D2%A1%C7%CD%A1%E0%A1%C1%CA%EC&Place=
&Time=13%2F01%2F2557&RoundNo=1+%B9%D2%B7%D5+%2F+%BD%E8%D2%C2&BoardNo=1&White=Makwok+
2.0&Black=Makwok2.0&Result=0-1&StartPos=rnbkqbnreeeeeeeeppppppppeeeeeeeeeeeeeeeePPPPPPPP
eeeeeeeeRNBQKBNR&MoveList=%A21%A72%AA8%A87%A41%A22%A98%AA7%AA1%A82%A28%A77%A73%A74%A46%A45%A91%A
92%A48%A27%A83%A84%A78%A46%AD3%AD4%AD6%AD5%A92%A83%A76%A75%A23%A24%A18%A28%A11%A21%A46%A76%A82%A94%A
27%A46%A84%A75%A87%A75%A72%A84%A76%A95%A94%A75%A95%A75%A24%A45%A26%A45%A71%A82%A96%A95%A43%A44%A75%A
44%A81%A72%A44%A72%A84%A72%A45%A74%A83%A74%A86%A85%A74%A83%A77%A45%A72%A44%AA7%A96%AD1%A71%A88%A97%A
44%A76%A97%AA7%A76%A44%A85%A84%A83%A74%AD8%A88%A82%A83%A45%A77%A83%A92%A88%A87%A93%A84%A95%A84%A71%A
81%A46%A45%A74%A45%A77%A45%A92%A83%A28%A78%A83%A92%A45%A73%A92%AA1%A78%A28%A81%A83%A87%A27%A83%A84%A
73%A22%A44%A15%A27%A25%A15%A46%A28%A26%A46%A74%A25%A75%A74%A86%AA7%AD6%A86%A94%A75%A72%A84%A83%A26%A
46%A21%A81%A46%A42%A81%A82%A72%A82%A83%A82%A42%A82%A94%A82%A96%A85%AA1%AA2%AA6%AA5%AA2%A93%AA5%AA4%A
93%A92%AD6%AA6%A82%A43%AA6%A95%A43%A75%A16%A15%A75%A87%A95%A84%A87%A46%A22%A44%A13%A14%A85%A94%A46%A
87%A44%A83%A92%A81%A94%AA3%A81%A72%AA3%AD4%A87%A95%A83%A95%A72%A43%AA4%AA3%A43%A44%AA3%A73%A44%A25%A
73%A24++&View=++++++View++++++

โดย : newmanchess Member [ 14/01/2014, 05:25:24 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

อยากให้เวบไทยบีจีเขียนโปรแกรมนี้จังครับ เพื่อช่วยอนุรักษ์เกมส์ไทยไทย อีกรูปแบบหนึ่ง โดยที่เม็ดเป็น
เม็ดกายสิทธิ์ เป็นเรือ ม้า เม็ด ในตัว เล่นสนุกไม่แพ้หมากรุกสากล ถ้าทำได้จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ

โดย : newmanchess Member   [ 14/01/2014, 06:03:50 ]

  link
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved