[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


โหลดโปรแกรมหมากรุกไทย หงาย แถว 7 แถว 8 หงายเป็นอะไรก็ได้ และ แบบ ปกติ

รายละเอียดโหลดโปรแกรมหมากรุกไทย หงาย แถว 7 แถว 8 หงายเป็นอะไรก็ได้ และ แบบ ปกติ 4 โปรแกรม เวลาเล่นให้ไปที่
Search options แล้ว User define level เลือก 39000 นะครับ ส่วนเวลา เลือก ตามชอบใจนะครับ ไปที่ Time
controls แล้ว set time control ใส่เวลาที่ชอบ เช่น 15 0 เป็นต้น หรือชอบโหมดละเอียด ก็มากกว่านั้นครับ
หรือจะเป็นแบบ เพิ่มเวลา เช่น 2 12 ก็ได้ ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้
http://file.freeupload2u.com/download.php?file=8274 in one Thai chess Demo.rar

โดย : newmanchess Member [ 24/10/2013, 14:01:29 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved