[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


แชมป์กีฬานักคิดคำนวณ

รายละเอียด

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดการแข่งขันเอฟแอนด์เอ็น เอแม็ท
ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2556
อ่านได้ที่
http://news.ch7.com/detail/43604/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%
B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%
B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B
8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B531-08-56.html#

แชมป์กีฬานักคิดคำนวณ
.........................................
อีกหนึ่งแชมป์เอแม็ท เจ้าของรางวัลชนะเลิศ เอฟแอนด์เอ็น เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับชั้นมัธยม
น้องตอง-น.ส.ธัญชนก จันทร์คล้าย อายุ 15 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
จ.ปราจีนบุรี ได้เล่าถึงประสบการณ์ในการแข่งขันครั้งนี้ว่า รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆ
รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมากที่สุด
คุ้มค่ากับการตั้งใจฝึกซ้อมและต้องผ่านการแข่งขันกับคู่แข่งที่มีความสามารถมากๆ
การแข่งในครั้งนี้ให้ประโยชน์มาก ทำให้เป็นคนที่คิดรอบคอบมากยิ่งขึ้น มีความอดทน อยากจะฝากถึงเพื่อนๆ
ทุกคนที่สนใจการเล่นเอแม็ทว่า เอแม็ทเป็นกีฬาที่เล่นไม่ยาก แค่ตั้งใจฝึกซ้อม
และตั้งใจในการเล่นอย่างแท้จริง ไม่ประมาทคู่ต่อสู้ เวลาที่เราเล่นอย่าไปคิดว่าเล่นแล้วจะชนะหรือแพ้
ประสบการณ์จากการเล่นกับคนอื่นและการหมั่นฝึกฝน ในวันหนึ่งเราก็จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน
และได้รางวัลมาเป็นของเรา
..................

อ่านทั้งหมดได้ที่ http://www.thaipost.net/x-cite-kidz/280913/79915

นักเรียน “ชลราษฎรอำรุง” คว้าแชมป์ “เอฟแอนด์เอ็น เอแม็ท 2556”
อ่านได้ที่http://www.banmuang.co.th/2013/09/%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E
0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0
%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C/

โดย : ขุนสันต์ Member [ 28/09/2013, 02:13:07 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved