[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เก็บตกข้างสนาม บันทึกเกมการแข่งขัน ปตท.2556 รอบชิงชนะเลิศ


รายละเอียด

การแข่งขัน : PTT2556 รอบชิงชนะเลิศมืออาชีพ R1T29 1/3
ขาว : น้อย โคราช อิสเรศ อิสระสุข
ดำ : สุรศักดิ์ เชื้อชวลิต สิงห์ร้าย
ผลการแข่งขัน : 0-1 รอบ 64 เซียน
1.บ,ค3-ค4 บ,ง5-ง4 2.บ,ข4-ข5 ม,ค6-ง8 3.ม็,จ3xง4 บ,ค5xง4 4.ม,ฉ3xง4 บ,ช5xฉ4 5.บ,ช3xฉ4 บ,จ6-จ5 6.ม,ง4-ฉ3
ม,ง8-จ6 7.ค,จ2-จ3 บ,จ5xฉ4 8.ค,จ3-ง4 บ,ก6xข5 9.บ,ค4xข5 ม็,ง6-ค5 10.ค,ง4-ค3 ค,ค7-ง6 11.บ,ง3-ง4 ร,ญ8-ค8
12.ข,ค2-ข2 ค,ช6-ฉ7 13.ร,ก1-ง1 ข,ง7-จ8 14.บ,ญ3-ญ4 ร,ก8-ก7 15.ม,ง2-ค4 ข,จ8-ฉ8 16.บ,ก3-ก4 ร,ค8-ง8
17.บ,ง4xค5 ค,ง6xค5 18.ร,ง1xง8 ม,จ6xง8 19.ร,ญ1-ง1 ม,ง8-จ6 20.ม,ค4-ก3 ม,จ7-ช6 21.ค,ค3-ค4 ม,ช6-จ5
22.ค,ค4xค5 ม,จ6xค5 23.ม,ฉ3xจ5 บ,ฉ6xจ5 24.ม,ก3-ค4 ค,ฉ7-จ6 25.ร,ง1-ง6 ข,ฉ8-จ7 26.ร,ง6xข6 ม,ค5xจ4
27.ร,ข6-ข8 ม,จ4-ฉ6 28.บ,ข5-ข6 ร,ก7-ง7 29.ง,ข6-ค5 ม,ฉ6-จ4 30.ง,ค5-ข4 บ,ญ6-ญ5 31.ร,ข8-ญ8 ม,จ4-ฉ6
32.ง,ข4-ค5 ร,ง7-ง5 33.ง,ค5-ข4 บ,ฉ4-ฉ3 34.บ,ก4-ก5 ง,ฉ3-จ4 35.บ,ก5-ก6 ง,จ4-ง3 36.ม,ค4-ข6 ร,ง5-ง4
37.ง,ข4-ค5 ร,ง4xญ4 38.ร,ญ8-ก8 ม,ฉ6-จ4 39.ง,ค5-ข4 ร,ญ4-ญ2 40.ข,ข2-ก3 ร,ญ2-ญ3 41.ข,ก3-ก4 ร,ญ3-ญ1
42.ข,ก4-ก3 บ,ญ5-ญ4 43.ง,ก6-ข5 ม,จ4-ง6 44.ง,ข5-ก4 บ,ญ4-ญ3 45.ม,ข6-ค8 ม,ง6xค8 46.ร,ก8xค8 ง,ญ3-ช4
47.ง,ก4-ข5

รูปหมากตอนเปิดเกม
แข่งขันวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2556 ที่โรงยิมชั้น8 อาคารสอง ปตท.สำนักงานใหญ่
รุ่นมืออาชีพใช้ระบบน็อกเอาส์
รอบละสามกระดานหากไม่มีผลชี้ขาดให้เสี่ยงทายเล่นหมากรุกป้องหากเสมอกันใช้วิธีจับฉลาก

โดย : TBGNews Member [ 03/09/2013, 12:41:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ตกหล่น ขาวขึ้นรุปม้าขวาโคนเทียม และดำใช้ม้าขวาโคนผูกรับ

โดย : TBGNews Member   [ 03/09/2013, 12:42:40 ]

  ลังพลาสติกโปร่งใส
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved