[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ดาวน์โหลดหมากรุกไทย 2 แถวได้ที่นี้

รายละเอียด

JUMBO 2 ROW เวลาเล่นให้เข้า game แล้ว load game เลือกชื่อไฟล์ที่เป็นนามสกุลจุด jtc ก็จะโหลดไฟล์ได้
เช่น thai2row เป็นต้น ลองทำดูครับ ขอให้สนุก หรืออ่าน Readme.txt ที่แนบไปด้วยในรากนี้ครับ
ลองดูทุกท่าน เวลาเล่นให้ load program เล่นดังนี้
arai.jtc - arai5.jtc - arai10.jtc - arai15.jtc
อยู่ในระหว่างรอโปรเซสเซอร์ขนาดใหญ่ยังเล่นกับคอมพิวเตอร์ไม่ได้
arai6.jtc เล่นกับคอมพิวเตอร์ได้
arai9.jtc เล่นกับคอมพิวเตอร์ได้
arai11.jtc เล่นกับคอมพิวเตอร์ได้
arai12.jtc เล่นกับคอมพิวเตอร์ได้
arai13.jtc เล่นกับคอมพิวเตอร์ได้
arai14.jtc เล่นกับคอมพิวเตอร์ได้
arai16.jtc เล่นกับคอมพิวเตอร์ได้
asianchess.jtc เล่นกับคอมพิวเตอร์ได้
normal.jtc เล่นกับคอมพิวเตอร์ได้
t2cone.jtc เล่นกับคอมพิวเตอร์ได้
t2data.jtc เล่นกับคอมพิวเตอร์ได้
t2med.jtc เล่นกับคอมพิวเตอร์ได้
t2mha.jtc เล่นกับคอมพิวเตอร์ได้
t2rua.jtc อยู่ในระหว่างรอโปรเซสเซอร์ขนาดใหญ่ยังเล่นกับคอมพิวเตอร์ไม่ได้
test.jtc เล่นกับคอมพิวเตอร์ได้
test2.jtc เล่นกับคอมพิวเตอร์ได้
test3.jtc เล่นกับคอมพิวเตอร์ได้
test4.jtc เล่นกับคอมพิวเตอร์ได้
test5.jtc เล่นกับคอมพิวเตอร์ได้
test6.jtc อยู่ในระหว่างรอโปรเซสเซอร์ขนาดใหญ่ยังเล่นกับคอมพิวเตอร์ไม่ได้
Thai2row.jtc เล่นกับคอมพิวเตอร์ได้
thai2khun.jtc เล่นกับคอมพิวเตอร์ได้

ดาวน์โหลดได้ที่นี้เลยครับ
http://www.upload-thai.com/download.php?id=6dba5a21f0dc0772c68c9e277d7a2b71

โดย : newmanchess Member [ 03/08/2013, 15:54:34 ]

ความคิดเห็นที่ : 1picture

โดย : newmanchess Member   [ 03/08/2013, 16:07:48 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved