[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ถ้าเกมส์เสมอกัน จะใช้ TieBreak ไหนดี

รายละเอียด

หลายคน โทรมาปรึกษาว่าจะจัดการแข่งขัน
แล้ว เจอปัญหา กรณี ที่ มีคะแนน เท่ากัน จะใช้่เครื่องมือใด
เป็นตัวชี้วัด

ให้ศึกษาและหาอ่านได้ที้่
http://www.arbitri.lombardiascacchi.com/handbook/handbook.asp-level=C0611.htm

โดย : *TBG Member [ 25/07/2013, 13:18:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ยกตัวอย่างเช่น งาน รวมพลคนรักษ์หมากรุกไทย ครั้งที 2 ใช้ TieBreak เป็นตัวชี้ วัด ซึ่งตรงในกับ
คู่มือ เลย

ndividual Swiss Systems (most players are not rated):

Direct encounter
Buchholz
Sonneborn-Berger
Won games

โดย : *TBG Member   [ 25/07/2013, 13:19:53 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved