[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ปตท ! การประกวดตัวหมากรุกไทย ปตท.รวมพลคนรักษ์หมากรุกไทย ในครั้งที่ 2 นี้

รายละเอียด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสเห็นตัวหมากรุกเก่าแก่ที่สุด สวยงามที่สุด
ตลอดจนได้เห็นหมากรุกพื้นบ้านที่ใช้เล่นอยู่ในปัจจุบัน

การประกวดมี ๓ ประเภท

ประเภทที่ ๑ ประกวดตัวหมากรุกเก่าที่สุด โดยผู้ส่งประกวดจะต้องบอกเล่าความเป็นมาที่อ้างอิงได้
หรือมีหลักฐานในการครอบครอง (เป็นเอกสาร)
ประเภทที่ ๒ ประกวดตัวหมากรุกที่สวยที่สุด
โดยผู้ส่งประกวดจะต้องบอกเล่าถึงวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์เป็นตัวหมากรุก ไม่จำกัดอายุของตัวหมากรุก
(เป็นเอกสาร)
ประเภทที่ ๓ ประกวดตัวหมากรุกพื้นบ้าน โดยผู้ส่งประกวดจะต้องบอกเล่าถึงวัสดุและความเป็นมา
โดยไม่จำกัดอายุของตัวหมากรุก (เป็นเอกสาร)

**หมายเหตุ การส่งประกวดทุกประเภทจะต้องมีกระดานสำหรับวางตัวหมากรุก (ไม่คิดคะแนนกระดาน)

เกณฑ์การให้คะแนน
การประกวดทุกประเภทจะจัดระดับคะแนนตามประเภท โดยมีระดับคะแนน ๕-๔-๓-๒-๑ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
การตัดสินจากคะแนนรวม คะแนนมากที่สุดชนะเลิศ จากนั้นเป็นระดับรองลงมา
**ผลการตัดสินถือเป็นอันสิ้นสุดไม่มีการโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

รางวัล แต่ละประเภทจะมีรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรองชนะเลิศอันดับสอง
รวมสามรางวัลในแต่ละประเภท

รางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่เกียรติคุณ และของสมนาคุณจาก ปตท.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จะได้รับโล่เกียรติคุณ และของสมนาคุณจาก ปตท.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จะได้รับโล่เกียรติคุณ และของสมนาคุณจาก ปตท.

กำหนดส่งตัวหมากรุกไทยประกวดและวันตัดสิน
ให้ส่งตัวหมากรุกที่คณะกรรมการจัดการประกวดตัวหมากรุกไทยที่บริษัท แกทอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่
19/117 หมู่บ้าน บ้านใหม่ ซอยคู้บอน 28 ถนนคู้บอน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

การตัดสินและประกาศผลในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. และรับรางวัล วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา
๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณที่จัดงาน บริษัท ปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่
http://www.lovemakrukthai.com/news/1312

โดย : *TBG Member [ 18/07/2013, 10:15:22 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved