[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


หมากรุกไทย บางกะปิคัพ 2556

รายละเอียด

ครบรอบประจำปีกันอีกวาระหนึ่ง
ขอเชิญร่วมแข่งขันหมากรุกไทยโอเพ่นส์บางกะปิคัพ 2556 ณ สำนักงานเขตบางกะปิ ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม
พ.ศ.2556
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ชมรมดินแดง หรือติดต่อ อาจารย์สุชาติ ชัยวิชิต (เซียนป่อง)

โดย : TBGNews Member [ 04/07/2013, 00:28:18 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

http://www.thaibg.com/board/view.php?topic=25236

รายละเอียดเก่าของครั้งที่แล้ว

โดย : TBGNews Member   [ 04/07/2013, 00:29:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

มาแข่งกันเยอะๆนะ บรรยากาศสนุกสนาน รางวัลเพียบ

โดย : Retrorian Member   [ 07/07/2013, 03:20:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

ลงทะเบียนหน้างานหรือว่างยังไงครับ แล้ว เริ่มกี่โมง

โดย : เด็กหัดเล่น Member   [ 09/07/2013, 15:50:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

การแข่งขัน : บางกะปิคัพ 9 2556 R3T1 sat 13 july 2013
ขาว : นิทัศน์ แก้วเมืองมูล
ดำ : สิทธิชัย สุรีย์พรหมศิลป์
ผลการแข่งขัน : 1/2-1/2
1.บ,ง3-ง4 ม,ช8-จ7
2.บ,ค3-ค4 ม,ข8-ง7
3.ม,ข1-ค3 ค,ค8-ค7
4.ค,ค1-ค2 บ,ข6-ข5
5.ค,ค2-ง3 ร,ก8-ข8
6.ค,ฉ1-ฉ2 ค,ฉ8-ฉ7
7.ม,ช1-จ2 บ,ค6-ค5
8.ม็,จ1-ง2 ค,ค7-ค6
9.ข,ง1-ค2 ม็,ง8-ค7
10.บ,ช3-ช4 ข,จ8-ฉ8
11.บ,ญ3-ญ4 ข,ฉ8-ช7
12.บ,ช4-ช5 บ,ญ6xช5
13.บ,ญ4xช5 บ,ฉ6-ฉ5
14.ค,ฉ2-ช3 บ,ค5xง4
15.บ,จ3xง4 ร,ญ8xญ1
16.ร,ก1xญ1 บ,ก6-ก5
17.ม็,ง2-จ3 บ,จ6-จ5
18.บ,ง4xจ5 บ,ง6xจ5
19.บ,ฉ3-ฉ4 บ,จ5-จ4
20.ค,ง3-ง4 ค,ฉ7-จ6
21.ร,ญ1-ง1 บ,ก5-ก4
22.บ,ข3xก4 บ,ข5xค4
23.ค,ง4-จ5 ค,จ6xจ5
24.บ,ฉ4xจ5 ม,ง7xจ5
25.ม,จ2-ง4 ข,ช7-ฉ7
26.ร,ง1-ญ1 ข,ฉ7-ช8
27.ค,ช3-ฉ4 ม,จ5-ง3
28.ร,ญ1-ข1 ร,ข8xข1
29.ข,ค2xข1 ม็,ค7-ง6
30.บ,ก4-ก5 ม็,ง6-จ5
31.ค,ฉ4xจ5 ม,ง3xจ5
32.บ,ก5-ก6 ค,ค6-ง5
33.ม,ง4-จ2 ม,จ5-ฉ3
34.ม,จ2-ฉ4 ค,ง5-ค6
35.ง,ก6-ข5 ค,ค6-ง7
36.ม,ฉ4-ญ3 ค,ง7-ง6
37.ง,ข5xค4 ค,ง6-จ5
38.บ,ก3-ก4 ม,จ7-ค6
39.ข,ข1-ข2 ม,ค6-ง8
40.บ,ก4-ก5 ม,ง8-ฉ7
41.บ,ก5-ก6 ม,ฉ7xช5
42.ม,ญ3xช5 ม,ฉ3xช5
43.ง,ค4-ง5 ข,ช8-ฉ7
44.ข,ข2-ข3 ข,ฉ7-จ7
45.ข,ข3-ค4 ม,ช5-ฉ3
46.ม,ค3-จ2 บ,ช6-ช5
47.ม็,จ3-ง4 ค,จ5-ฉ6
48.ง,ก6-ข5 บ,ฉ5-ฉ4
49.ง,ง5xจ4

Dawn Game

โดย : TBGNews Member   [ 15/07/2013, 02:26:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

การแข่งขัน : บางกะปิคัพ 9 2556 R5T1 sun 14 july 2013
ขาว : โอภาส เสมสวัสดิ์
ดำ : สิทธิชัย สุรีย์พรหมศิลป์
ผลการแข่งขัน : 1/2-1/2
1.ค,ค1-ค2 บ,ง6-ง5
2.บ,ค3-ค4 ม,ช8-จ7
3.ค,ฉ1-ฉ2 ค,ฉ8-ฉ7
4.ม็,จ1-ง2 ม็,ง8-ค7
5.ม,ช1-จ2 ม็,ค7-ง6
6.ม็,ง2-ค3 ม,ข8-ง7
7.ม,ข1-ง2 ค,ค8-ค7
8.บ,ข3-ข4 บ,จ6-จ5
9.ค,ค2-ข3 ค,ฉ7-จ6
10.ข,ง1-ค2 ข,จ8-ฉ7
11.บ,ช3-ช4 บ,ก6-ก5
12.ข,ค2-ข2 บ,ก5-ก4
13.ค,ข3-ค2 บ,ญ6-ญ5
14.บ,ฉ3-ฉ4 ร,ญ8-ญ7
15.ร,ญ1-ช1 บ,ญ5xช4
16.บ,ญ3xช4 บ,จ5xฉ4
17.บ,จ3xฉ4 บ,ค6-ค5
18.บ,ข4-ข5 บ,ช6-ช5
19.บ,ฉ4-ฉ5 ค,จ6-จ5
20.บ,ง3-ง4 ค,จ5-ฉ4
21.ม,จ2xฉ4 บ,ช5xฉ4
22.ค,ฉ2-ฉ3 บ,ค5xง4
23.ม็,ค3xง4 ร,ญ7-ญ2
24.ร,ก1-ง1 ม็,ง6-จ5
25.ม็,ง4xจ5 ม,ง7xจ5
26.ค,ฉ3xฉ4 ม,จ5xค4
27.ม,ง2xค4 บ,ง5xค4
28.บ,ช4-ช5 บ,ฉ6xช5
29.ค,ฉ4xช5 ร,ก8-ง8
30.ค,ช5-ช6 ข,ฉ7-ฉ6
31.ร,ง1xง8 ค,ค7xง8
32.ร,ช1-ง1 ข,ฉ6-จ5
33.ร,ง1xง8 ม,จ7-ง5
34.ข,ข2-ค1 ร,ญ2-ญ1
35.ข,ค1-ข2 บ,ค4-ค3
36.ข,ข2-ก2 ร,ญ1-ญ2
37.ข,ก2-ข1 ร,ญ2-ญ1
38.ข,ข1-ก2 ร,ญ1-ญ2
Dawn Game

โดย : TBGNews Member   [ 15/07/2013, 02:27:49 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

http://www.siamsport.co.th/othersports/view.php?code=130714193719

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 15/07/2013, 22:03:25 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved