[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


คำแนะนำเบื้องต้นและมรรยาทอันพึงปฏิบัติ (เริ่มใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป)

รายละเอียด

คำแนะนำเบื้องต้นและมรรยาทอันพึงปฏิบัติ

เว็บไซต์หมากกระดานไทยออนไลน์ (www.thaibg.com) เปิดให้บริการเล่นหมากกระดานต่างๆ แบบออนไลน์จากที่ใดๆ
ก็ได้ กับเพื่อนๆ ในประเทศไทยและจากทั่วโลกโดยไม่ต้องเสียค่าบริการในการเล่น
วัตถุประสงค์เพื่อความสนุกสนานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ชื่นชอบหมากกระดานประเภทเดียวกัน

1 โปรดปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพ และคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มีเท่าเทียมกัน
2 โปรดให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆ ผู้มาใหม่ที่ยังอ่อนประสบการณ์กับการเล่นแบบออนไลน์
หรือยังเล่นไม่เป็นหรือไม่ค่อยเป็นในประเภทนั้นๆ โดยการให้คำแนะนำที่ดี หรือจับคู่เป็นเพื่อนเล่น
หรืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควรว่าเป็นสิ่งพึงปฏิบัติต่อเพื่อน
3 โปรดละเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการแสดงความรังเกียจ ลบหลู่ ดูถูก เหยียดหยามผู้อื่น
4 โปรดละเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการก่อกวน สร้างความรำคาญ และวุ่นวายให้กับผู้อื่น
5 โปรดละเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการล่อลวง อำพราง แอบอ้างหรือชักชวนให้เกิดความเข้าใจผิด
โดยการใช้ถ้อยคำ หรือโฆษณาใดๆ เป็นต้น
6. การสนทนาและมรรยาทที่ควร
6.1 การสนทนากับเพื่อนๆ ในห้องหมากกระดานออนไลน์ สามารถทำได้ 2 วิธี
คือการสนทนาในห้องโถง(หรือห้องรวม) และสนทนาส่วนตัว
6.2 สนทนาด้วยความสุภาพ งดเว้นการใช้คำหยาบ เยาะเย้ยถากถาง ส่อเสียด ด่าทอ เพ้อเจ้อ ฯลฯ
6.3 หากไม่ต้องการอ่านถ้อยคำสนทนาของผู้ใด สามารถบล็อคที่ชื่อผู้เล่นนั้น
ซึ่งจะส่งผลให้ไม่เห็นข้อความของผู้ที่เราบล็อคตลอดเวลาที่ท่านยังออนไลน์อยู่
7. มรรยาทพื้นฐานในการเล่น
7.1 โดยทั่วไป เมื่อเริ่มเล่นเกมกันใหม่ ฝ่ายที่คะแนนน้อยกว่าควรนั่งฝั่งบนคือฝ่ายเดินหลังก่อน
เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่น
7.2 หากเป็นการเล่นหลายกระดานต่อเนื่อง เมื่อขึ้นกระดานที่สอง ควรสลับฝ่ายเปิดหมากก่อน
และผลัดกันขึ้นก่อนและหลังทุกกระดานไป เว้นแต่จะมีการตกเลงกันเป็นอย่างอื่น
7.3 ไม่ควรทิ้งเกมที่ยังเล่นไม่จบเกม หากมีเหตุจำเป็นที่ต้องทำ ควรได้แจ้งให้คู่เล่นได้ทราบก่อน
7.4 การกล่าวทักทายเมื่อเริ่มเกม และขอบคุณเมื่อสิ้นสุดเกม เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
และสร้างมิตรภาพที่สวยงาม


ขอให้ทุกท่านเล่นกับเพื่อนๆ ที่ชื่นชอบเกมเช่นกันอย่างผ่อนคลายและมีความสุข

ด้วยความปรารถนาดีและขอบพระคุณ
ThaiBG.com

โดย : *TBG Member [ 29/06/2013, 17:55:21 ]

  link
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved