[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ชี้แจ้งปัญหาที่เว็บล้มบ่อย และ พบสาเหตุของการล้ม

รายละเอียด

ชี้แจ้ง ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา และ ก่อนหน้านี้
มีปัญหามากมาย ทั้งการถูกโจมตีระบบอย่างต่อเนื่อง และ การพยายาม เข้ามา Hack ข้อมูล
ร่วมส่งข้อมูลไม่พึงประสงค์ เข้ามาในระบบ อย่างมากมาย จุดประสงค์ เพื่อทำให้เว็บได้ล้มบ่อยๆ

ขณะนี้ ทีมงานได้พยายามแก้ไข ในระดับหนึ่งให้สามารถใช้งาน แต่ถึงอย่างไร
ก็ต้องมีการปรับปรุงป้องกันส่วนนี้ ซึ่งอาจส่งผลบางครั้่ง ที่เริ่มเปิดใช้ฟรี ระบบอาจจะหยุดไปชั่วคราว
เนื่องมาจากการถูกก่อกวน ระบบ ดังนั้น ทีมงานจึงแจ้งให้ทราบ และ ต้องขออภัย ในความไม่สะดวกในการใช้งาน
เราก็ขอยืนยัน จะพยายามแก้ไข ให้เว็บนี้ ให้ใช้งานได้ตลอดไป และ คงอยู่ตลอดไป ครับ

โดย : *TBG Member [ 29/06/2013, 17:17:43 ]

  tdelphi.com
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved