[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ชง'หมากรุก'เป็นวิชาบังคับเรียน

รายละเอียด

ชง'หมากรุก'เป็นวิชาบังคับเรียน

......ตั้งแต่ประถมศึกษา ม.ต้น และม.ปลาย เข้าร่วมโครงการเด็กไทยคิดเป็น
โดยในปีนี้จะเป็นการแข่งขันหมากรุกไทย และในปี 2557 จะขยายเป็นการแข่งขันหมากรุกสากล
อ่านทั้งหมดได้ที่
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFpIVXdNakkxTURZMU5nPT0=&sectionid=TURNeE5RPT0
=&day=TWpBeE15MHdOaTB5TlE9PQ==

โดย : ขุนสันต์ Member [ 26/06/2013, 12:29:23 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ถึงยุค รุ่งเรืองของวงการ "หมากรุก"

โดย : *TBG Member   [ 26/06/2013, 12:49:34 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

“การคิด” ไม่ใช่แค่ “หมากรุก” เท่านั้น

อ่านได้ที่
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/opinion/attachak/20130705/515268/%E0%B8%81%E0%B8%
B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B9%
81%E0%B8%84%E0%B9%88-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8
%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99.html

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 07/07/2013, 01:30:21 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved