[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


แก้ไขปัญหา ! Application Blocked By Security Settings

รายละเอียดขณะนี้ เกิดปัญหาการใช้งาน เมื่อเข้าหน้าเกมส์ แล้วขึ้นข้อความ "Application Blocked By
Security Settings"

สาเหตุ เกิดจาก การปรับปรุง (Upadate java7 เวอร์ชั่น Update21) เข้าไปในเครื่อง


วิธีแก้ไข ปัญหาให้ Remove (ถอนโปรแกรม Java7 Update 21 ) ออกจากเครื่อง แล้ว ใช้ Java6 Update 31
โดยให้ท่านไปดาวน์โหลดได้ที่

http://www.oldapps.com/java.php

หรือ ไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
http://www.thaibg.com/board/view.php?topic=25273

โดย : *TBG Member [ 22/06/2013, 18:36:49 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ขั้นตอนการถอนโปรแกรม Java7 Update 21

สำหรับผู้ใช้ "Windows XP"

1.คลิกที Control Panel

โดย : *TBG Member   [ 23/06/2013, 06:10:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 2โดย : *TBG Member   [ 23/06/2013, 06:12:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 3โดย : *TBG Member   [ 23/06/2013, 06:13:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 4โดย : *TBG Member   [ 23/06/2013, 06:14:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 5โดย : *TBG Member   [ 23/06/2013, 06:15:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

เมื่อ Remove (ถอนโปรแกรม Java7 Update 21 ) ออกจากเครื่อง แล้ว

ให้ไปใช้ Java6 Update 31 โดยให้ท่านไปดาวน์โหลดได้ที่

http://www.oldapps.com/java.php

หรือ ไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
http://www.thaibg.com/board/view.php?topic=25273

โดย : *TBG Member   [ 28/06/2013, 09:42:11 ]

  link
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved