[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


กีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

รายละเอียด


การแข่งขัน : กีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 ประจำปีพ.ศ.2556
ขาว : บรรจง แสงเขียว สระบุรี
ดำ : วีระชัย ทันจิตต์ ลำปาง
ผลการแข่งขัน : 0-1
R1T13 แข่งขันที่ห้องประชุม 200 เตียง สนามกีฬาจ.นครราชสีมา วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2556
1.บ,จ3-จ4 ค,ค8-ง7
2.ม,ข1-ง2 บ,จ6-จ5
3.ม็,จ1-ฉ2 ม็,ง8-ค7
4.ม็,ฉ2-จ3 ค,ง7-จ6
5.บ,ฉ3-ฉ4 บ,ฉ6-ฉ5
6.ม,ช1-ฉ3 ม,ช8-ฉ6
7.ค,ฉ1-ฉ2 ค,ฉ8-จ7
8.ข,ง1-ค2 ม,ข8-ง7
9.ค,ค1-ข2 บ,ฉ5xจ4
10.บ,ง3xจ4 ม,ง7-ค5 !ขาว บรรจง สระบุรี ม้าขวาขุนวังนอก
ดำ วีระชัย ลำปาง ม้าซ้ายโคนเทียมโคน

11.บ,ฉ4xจ5 บ,ง6xจ5
12.ร,ญ1-ฉ1 ม,ค5xจ4
13.ร,ก1-ง1 ม,จ4xง2
14.ร,ง1xง2 ม็,ค7-ง6
15.บ,ก3-ก4 บ,ก6-ก5
16.ร,ง2-ง1 ข,จ8-ฉ7
17.ม,ฉ3-ง2 ร,ญ8-ค8
18.ร,ฉ1-จ1 บ,ข6-ข5
19.ข,ค2-ข1 ค,จ6-ง5
20.ร,ง1-ค1 ม็,ง6-ค5
21.ค,ฉ2-ฉ3 บ,ข5-ข4
22.บ,ค3-ค4 ค,ง5-จ6
23.ค,ฉ3-จ4 ค,จ7-ง6
24.ร,จ1-ฉ1 ข,ฉ7-ช7
25.ร,ค1-ง1 ร,ค8-จ8
26.ข,ข1-ค2 ร,ก8-ง8
27.ร,ง1-จ1 ม็,ค5-ง4
28.ม็,จ3xง4 บ,จ5xง4
29.ค,จ4-ง3 ค,ง6-จ5
30.ม,ง2-ฉ3 บ,ค6-ค5
31.ค,ข2-ค1 บ,ช6-ช5
32.ค,ค1-ง2 ข,ช7-ช6
33.ร,ฉ1-ช1 ร,ง8-ง7
34.ร,ช1-ฉ1 ร,ง7-จ7
35.ม,ฉ3-ญ2 ค,จ6-ฉ5
36.ร,ฉ1-ฉ2 บ,ญ6-ญ5
37.ร,ฉ2-จ2 บ,ช5-ช4
38.บ,ญ3-ญ4 ค,ฉ5-จ4
39.ร,จ2-ฉ2 ค,จ4xง3
40.ค,ง2xง3 ค,จ5-จ4
41.ค,ง3xจ4 ร,จ7xจ4
42.ร,จ1xจ4 ร,จ8xจ4
43.ข,ค2-ง3 ร,จ4-จ3 +
44.ข,ง3-ค2 ร,จ3xช3
45.ม,ญ2-ฉ1 ร,ช3-ค3 +
46.ข,ค2-ข2 บ,ช4-ช3
47.ร,ฉ2-จ2 ข,ช6-ฉ5
48.ม,ฉ1-ง2 ง,ช3-ฉ4
49.ร,จ2-ฉ2 ร,ค3-ญ3
50.ม,ง2-ข1 บ,ง4-ง3
51.ร,ฉ2-ช2 ร,ญ3xญ4
52.ม,ข1-ง2 ร,ญ4-ญ3
53.ม,ง2-ฉ1 ม,ฉ6-ช4
54.ข,ข2-ค1?? ร,ญ3-ญ1 !!ขาวยอมแพ้ 0-1

โดย : TBGNews Member [ 17/06/2013, 11:29:38 ]

ความคิดเห็นที่ : 1


การแข่งขัน : กีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7 โคราช 2556
ขาว : วีระชัย ทันจิตต์ ลำปาง
ดำ : ธานิน นัยนภาเลิศ นนทบุรี (แชมป์เก่าครั้งที่ 6 จ.แพร่เจ้าภาพ)
ผลการแข่งขัน : 1/2-1/2
R2T8 แข่งขันวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2556 ที่ ห้องประชุม 200 เตียง สนามกีฬาจ.นครราชสีมา
1.ค,ฉ1-จ2 ค,ค8-ค7
2.บ,ง3-ง4 บ,ค6-ค5
3.ค,จ2-ง3 ม,ช8-จ7
4.ม็,จ1-ฉ2 บ,ข6-ข5
5.บ,ค3-ค4 ม,ข8-ง7
6.ม,ข1-ค3 ร,ก8-ข8
7.ม,ช1-จ2 ค,ฉ8-ฉ7
8.ค,ค1-ง2 ค,ค7-ค6
9.ข,ง1-ค2 บ,ก6-ก5
10.บ,ช3-ช4 บ,ข5-ข4
11.บ,ก3xข4 บ,ก5xข4ขาว วีระชัย ม้าซ้ายโคนเทียมโคน
ดำ ธานิน ม้าเทียมโคนนายผล

12.ม,ค3-ก4 บ,ญ6-ญ5
13.บ,ฉ3-ฉ4 ม็,ง8-ค7
14.บ,ช4-ช5 บ,ฉ6-ฉ5
15.บ,จ3-จ4 บ,ค5xง4
16.ม,จ2xง4 บ,ฉ5xจ4
17.ค,ง3xจ4 ม็,ค7-ข6
18.ม,ง4-ฉ3 ม็,ข6-ค5
19.ม็,ฉ2-จ3 ข,จ8-ง8
20.ค,ง2-ง3 ข,ง8-ค7
21.ร,ญ1-จ1 ร,ญ8-ค8
22.ม็,จ3-ง4 ข,ค7-ง8
23.ข,ค2-ข2 ข,ง8-จ8
24.ร,ก1-ง1 ร,ข8-ก8
25.ร,ง1-ก1 ข,จ8-ง8
26.ร,ก1-ง1 ข,ง8-ค7
27.ร,ง1-ค1 ร,ก8-ก5
28.ม็,ง4xค5 ค,ค6xค5
29.ค,ง3-ง4 ร,ค8-ก8
30.ค,ง4xค5 ม,ง7xค5
31.ม,ก4xค5 ร,ก5-ก2
32.ข,ข2-ข1 บ,ง6xค5
33.ม,ฉ3-จ5 ค,ฉ7-จ8
34.ม,จ5-ง3 ข,ค7-ข6
35.ม,ง3-ข2 ร,ก8-ก3
36.ร,จ1-ง1 ข,ข6-ค6
37.ร,ง1-ง3 ร,ก2-ก1
38.ข,ข1-ค2 ร,ก1xค1
39.ข,ค2xค1 ร,ก3-ก1
40.ข,ค1-ค2 ร,ก1-ฉ1
41.ค,จ4-จ5 ค,จ8-ง7
42.ม,ข2-ก4 ม,จ7-ฉ5
43.ม,ก4xค5 ข,ค6xค5
44.ร,ง3xง7 ม,ฉ5-จ3
45.ข,ค2-ข2 ร,ฉ1-ฉ2
46.ข,ข2-ค1 ร,ฉ2-ค2
47.ข,ค1-ข1 ร,ค2-ญ2
48.ร,ง7-ง3 ม,จ3-ฉ5
49.ค,จ5xจ6 ม,ฉ5-ง4
50.ค,จ6-ง5 ม,ง4-จ2
51.ค,ง5-ง6 ข,ค5-ค6
52.ค,ง6-จ5 ม,จ2-ค3
53.ข,ข1-ค1 ม,ค3-จ4
54.ร,ง3-จ3 ม,จ4-ค5
55.ค,จ5-ง4 ม,ค5-ข7
56.ร,จ3-จ6 ข,ค6-ค7
57.ร,จ6xช6 ม,ข7-ก5
58.ข,ค1-ง1 ม,ก5xข3
59.ค,ง4-ง5 ม,ข3-ง4
60.บ,ค4-ค5 บ,ข4-ข3
61.ร,ช6-ช7 ข,ค7-ข8
62.บ,ค5-ค6 ง,ข3-ค2
63.ข,ง1-ค1 ง,ค2-ง3
64.ร,ช7-ข7 ข,ข8-ก8
65.ร,ข7-ข4 ร,ญ2-ค2
66.ข,ค1-ง1 ม,ง4-ฉ5
67.ร,ข4-จ4 ง,ง3xจ4
68.ข,ง1xค2 ง,จ4xง5
69.ง,ค6xง5 ม,ฉ5-จ3
70.ข,ค2-ง3 ม,จ3xง5
71.บ,ฉ4-ฉ5 ม,ง5-ฉ4เสมอ 0.5-0.5

โดย : TBGNews Member   [ 17/06/2013, 11:30:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 2โดย : TBGNews Member   [ 17/06/2013, 11:57:22 ]

ความคิดเห็นที่ : 3ภาพหมู่ปิดงานแข่งขัน

โดย : TBGNews Member   [ 17/06/2013, 12:04:50 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved