[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


บิ๊กหนุ่มเผย พรบ.กีฬาฉบับใหม่ใกล้สมบุณ์


รายละเอียด

อ่านทั้งหมดได้ที่ http://www.siamsport.co.th/othersports/view.php?code=130227174313

คลุกวงใน จาก เชี่ยว สามชุก..พรบ.กีฬา-ภาษีบาป

...........................
การจะมีโอกาสได้เงินจากภาษีบาปปีละหมื่นล้านในอนาคต จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีของวงการกีฬา
ที่จะใช้เป็นตัวขับเคลื่อนนำไปสู่ความสำเร็จได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

พรบ.กีฬาฉบับปรับปรุงใหม่นี้มิเพียงแต่จะได้เงินจากถาษีบาปเท่านั้น
หากแต่ยังมีการแก้ไขในอุปสรรคปัญหาต่างๆ ให้สอดรับโดยรวมในทุกๆ ด้าน

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตด้วย

อ่านทั้งหมดได้ที่
http://www.siamrath.co.th/web/?q=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%
B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E
0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0
%B8%B2-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%9B

การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในอนาคตอันไม่นานนี้ ที่คนในวงการกีฬาจำนวนนมากยังไม่ทราบ
แม้ว่าอาจจะมีผลมาถึงสมาคมกีฬาเล็กๆไม่มากนักก็ตาม ในที่ประชุมใหญ่สมาคมหมากรุกสากล
มีผู้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาและสอบถามความคืบหน้ากับผู้แทนกกท.
ผมเชื่อว่าในที่ประชุมวันนั้นหลายๆท่านคงไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนและจะมีผลอย่างไรกับสมาคมเรา
ผมบอกได้ว่าส่วนหนึ่งที่กกท.พยายามผลักดันและพัฒนาสมาคมกีฬาต่างๆ
ก็เพื่อให้มีความพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้
เคยมีคนในวงการเราเสนอแผนการพัฒนาวงการกีฬาบ้านเราในแนวคิดของเขาออกสู่สาธารณะ
ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และนำเสนอกับผู้ว่ากกท.โดยตรง
จนมีโอกาสได้สนทนากับผู้ว่าชั่วครู่เนื่องจากมีหลายส่วนในแผนที่ตรงกับใจของผู้ว่ากกท.
ซึ่งก็ไม่ได้สำคัญอะไรนัก เป็นเพียงแค่การเสนอความเห็นของคนคนหนึ่ง
ไม่ได้หวังประโยชน์โดยตรงแก่ตัวเองอันใด
สิ่งที่ได้รับมีเพียงคำติฉินจากคนในวงการตัวเองที่ทราบเรื่องด้วยซ้ำไป (รวมถึงตัวผม)
ถ้า พรบ.กีฬาฉบับนี้ผ่านไปได้ วงการการกีฬาจะหอมหวลขึ้นกว่าเดิมพอควรทีเดียว

โดย : ขุนสันต์ Member [ 07/03/2013, 10:01:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 1


ขอเล่นด้วยคน จาก พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์...ผู้บริหารกีฬาชาติ

........คนวงการกีฬาชาติหวังว่า
ผู้ที่ได้อาสาเข้ามาทำงานสมาคมกีฬาจะร่วมมือร่วมใจกับคณะทีมบริหารทุ่มเททำงานผลักดันกีฬาที่รับผิดชอบให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ปัจจุบัน การพัฒนากีฬาชาติโดยรวม ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าในอดีต

ไม่ว่าจะเป็นการได้งบประมาณสนับสนุนจากภารัฐที่หยิบยื่นให้ในหลายช่องทางจากโครงการต่างๆ
ที่ก่อตั้งขึ้น รวมทั้งภาคเอกชนที่วิ่งเข้าหาในเชิงธุรกิจเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

นอกจากนี้ในอนาคตอันใกล้
พรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นกฎหมายควบคุมจะมีการแก้ไขเป็นกลไกบังคับให้การดำเนินการก่อให้เกิดประโย
ชน์อย่างเต็มที่

ทุกฝ่ายต้องไม่ลืมว่า การอาสาเข้ามาบริหารการกีฬาชาตินั้น จะต้องมีความเสียสละอย่างแท้จริง
โดยไม่หวังกอบโกยผลประโยชน์ส่วนตนทั้งทางตรงและทางอ้อม

การเป็นผู้บริหารสมาคมกีฬาไม่มีเงินเดือนให้เป็นสิ่งตอบแทน
ดังนั้นคนที่จะเข้ามาต้องมีใจรักเท่านั้น


อ่านทั้งหมดได้ที่
http://www.siamrath.co.th/web/?q=%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%
B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0
%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0
%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%
B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B
8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 31/03/2013, 07:20:21 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

กกท. เตือนทุกสมาคมไม่โปร่งใสติดคุก 2 ปั !
นายสมพร ไชยสงคราม ผอ.กองนิติการ การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า .........................

ผอ.กองนิติการ กกท. กล่าวต่อว่า อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ มาตรา 125 ระบุว่า
กรรมการสมาคมหรือเจ้าหน้าที่สมาคมกระทำการใดๆ ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือทำให้เสียหาย ถูกดูหมิ่น
ถูกเกลียดชัง ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จาก มติชนรายวัน 2 เมษายน 2556

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 04/04/2013, 23:46:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

เหลืออีก2มาตรา พ.ร.บ.กีฬาคลอดต้นปี2557

......“บิ๊กหนุ่ม” นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า
สำหรับการดำเนินการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการกีฬา พ.ศ… ที่แก้ไขจากฉบับเดิม พระราชบัญญัติการกีฬา
พ.ศ.2528 นั้นได้ผ่านเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้ว โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ซึ่งสภาได้พิจารณาไปแล้ว 130 มาตรา จากทั้งหมด 132 มาตรา แต่ปิดสมัยประชุมสภาไปเสียก่อน ทั้งนี้ใน 2
มาตราที่เหลือจะนำเข้าสภาครั้งที่ 2 ในอีก 2 เดือนข้างหน้า
คาดว่าในสมัยประชุมสภาครั้งหน้าจะพิจารณาเสร็จสิ้น
และน่าจะสามารถประกาศใช้พระราชบัญญัติการกีฬาฉบับใหม่ใช้ได้ในต้นปี พ.ศ.2557

อ่านทั้งหมดได้ที่
http://www.banmuang.co.th/2013/04/%e0%b8%9e-%e0%b8%a3-%e0%b8%9a-%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%ac%e0%b8%b2
%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b52557/

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 25/04/2013, 21:28:48 ]

  ถังเคมีพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved