[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ประกาศ ! การคัดสรร นักกีฬาหมากรุกสากล ( คัดสรรสำหรับ Asian Indore Game + ซีเกมส์)

รายละเอียดการแข่งขันคัดสรร นักกีฬา Chess (หมากรุก)
สำหรับเตรียมความพร้อมมุ่งสู่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ณ เมืองนอร์ปิดอร์ ประเทศเมียนม่าร์ 11-20 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 และ Asian Indore Game ที่ประเทศเกาหลี 29 มิถุนายน-6 กรกฎาคม พ.ศ.2556------ สรุปการแข่งขันที่แน่นอนแล้ว ให้ ดูที่ ท่านTrama ตั้งแต่ความคิดเห็นที่ 7 เป็นต้นไป

โดย : *TBG Member [ 05/03/2013, 09:43:55 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

รายชื่อผู้สมัคร
1.เด็กชาย อิงควัต วิชัยลักขณา อายุ 7 ปี 5 เดือน

โดย : *TBG Member   [ 05/03/2013, 10:03:21 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

ถามหน่อยครับ นักกีฬาที่จะไปแข่งซีเกมส์ ชายอายุไม่เกิน 25 ปี หญิงอายุไม่เกิน 30 ปี เหรอครับ
ถ้าผมอยากไปแข่งแต่อายุเกิน ก็ไปไม่ได้เหรอครับ แข่งซีเกมส์มีกำหนดรุ่นอายุด้วยเหรอครับ

โดย : หัวหน้าแดน Member - เบอร์ติดต่อ : 0899692184  [ 05/03/2013, 11:54:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

สมัคร ประเภทชาย
นาย เทิดศักดิ์ วงษ์สวรรค์

โดย : CHAIYAI Member   [ 07/03/2013, 16:13:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

เพิ่มเติม
การแข่งขันคัดสรรนักกีฬา Chess (หมากรุกสากล)
สำหรับเตรียมความพร้อมมุ่งสู่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ณ เมืองนอร์ปิดอร์ ประเทศเมียนมาร์ ตั้งแต่วันที่
11-20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ Asian Indoor Games ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ตั้งแต่วันที่ 29
มิถุนายน-6 กรกฎาคม พ.ศ.2556

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการแข่งขันเพื่อคัดสรร นักกีฬาเข้าไปทำการฝึกซ้อมและเก็บตัวนักกีฬา
และทำการคัดเลือกตัวอีกครั้ง เพื่อเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ไปแข่งขันหมากรุกสากล (Chess) กีฬาซีเกมส์ ณ
เมืองนอร์ปิดอร์ ประเทศเมียร์มาร์ ตั้งแต่วันที่ 11-20 ธันวาคม พ.ศ.2556 และ Asian Indoor Games ณ
เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน-6 กรกฎาคม พ.ศ.2556
2. เพื่อส่งเสริมเผยแพร่กีฬาหมากรุกให้สาธารณชนรู้จักอย่างต่อเนื่อง

ประเภทชาย
- ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดสรรจะไปทำการฝึกซ้อมและเก็บตัว เพื่อทำการคัดเลือกในลำดับต่อไป
- จำนวนนักกีฬาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันเวลาจัดการแข่งขัน
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 8.00 – 17.30 น.

สถานที่จัดการแข่งขัน
ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ชั้น 4 (สถานีรถไฟฟ้า BTS เอกมัย)

ค่ามัดจำการแข่งขัน
ก่อนเริ่มการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องวางเงินมัดจำเป็นจำนวน 500 บาท ต่อกรรมการจัดการแข่งขัน
และจะได้รับเงินมัดจำคืนเป็นจำนวน 500 บาทเมื่อผู้เข้าแข่งขัน ทำการแข่งขันครบทุกรอบ
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบการคัดเลือก

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีสัญชาติไทย
- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี โดยนับอายุถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556

กติกาการแข่งขัน
- การแข่งขันจะใช้ระบบ Swiss Pairing จำนวนอย่างน้อย 7 รอบ โดยในแต่ละรอบจะแข่งขัน 1 กระดาน
- ผู้เล่นจะมีเวลาฝ่ายละ 10 นาทีเต็ม
- ใช้กติกา ของสหพันธ์หมากรุกสากลโลกประเภท Blitz (Blitz FIDE Law of Chess )
- ถ้ามาเข้าแข่งขันช้าจนเวลาของตัวเองหมดถือว่าเป็นฝ่ายแพ้
- ผู้เล่นที่ไม่มาแข่งขันเกิน 2 รอบ จะถือว่าได้ถอนตัวจากการแข่งขัน
- การจัดลำดับของผู้เข้าแข่งขันเพื่อรายงานผลการคัดสรร
O เรียงลำดับตามคะแนนรวม
 คะแนนในแต่ละรอบ: ชนะ = 1, เสมอ = 0.5, แพ้ = 0
O ในกรณีที่ผู้เล่นได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนรอง (Tie Break) ตามลำดับดังนี้
 Buchholz Score: คะแนนรวมของคู่แข่งขันของผู้เล่นแต่ละคน
 Sonneborn-Berger: คะแนนรวมของคู่แข่งขันที่ผู้เล่นชนะ + ½
ของคะแนนรวมของคู่แข่งขันที่ผู้เล่นเสมอ
 Number of wins: จำนวนเกมที่ผู้เล่นชนะ
 Head-to-Head: ผลการแข่งขันระหว่างผู้เล่นที่ได้คะแนนเท่ากัน
 กรณีที่ยังเสมอกันอยู่ ให้ผู้เล่นที่ได้คะแนนเท่ากัน เล่น 2 เกม
โดยในแต่ละเกมผู้เล่นจะมีเวลาฝ่ายละ 5 นาทีเต็ม ในกรณีที่ยังเสมอกันอีก ให้เล่นอีก 1 เกม
โดยฝ่ายขาวมีเวลา 5 นาทีเต็ม ฝ่ายดำมีเวลา 4 นาทีเต็ม ในกรณีที่ยังเสมอกันอีก
ให้ถือว่าผู้เล่นฝ่ายดำเป็นฝ่ายชนะ
- กติกาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
- ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ การตัดสินของคณะกรรมการการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

นักกีฬาที่ผ่านการคัดสรรต้องทำข้อตกลงกับสมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยในเรื่องระเบียบการเก็บตัวและฝึกซ
้อมก่อนที่จะเข้าร่วมการเก็บตัว ฝึกซ้อม และคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย
ซึ่งถ้านักกีฬาคนใดแสดงความจำนงที่จะไม่ทำข้อตกลงกับสมาคมหมากรุกสากล
ทางสมาคมหมากรุกสากลขอสงวนสิทธิในการที่จะนำนักกีฬาลำดับถัดไปที่สามารถทำข้อตกลงกับสมาคมได้เข้าร่วมการเ
ก็บตัว ฝึกซ้อมและคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติต่อไป

การสมัครเข้าแข่งขัน
- ส่ง E-mail ที่ Office@thailandchess.or.th
- ส่งเอกสารสมัครที่สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-3901062-3 หรือโทรสารหมายเลข
02-3915417
- สมัครแข่งขันกับคุณภาณุพันธ์ วิชชุประภา โทรศัพท์หมายเลข 085-9984999
- ปิดรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 23.55 น
- นำสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเงินมัดจำจำนวน 500 บาทมาแสดงในวันแข่งขัน

โดย : Trama Member   [ 11/03/2013, 22:11:36 ]

ความคิดเห็นที่ : 5สถานที่แข่งขัน

โดย : *TBG Member   [ 14/03/2013, 08:53:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

ขอเล่นด้วยคน จาก พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์...อินดอร์-มาร์เชียลอาร์ต
...................................................
........................................................
อย่างไรก็ตาม มหกรรมกีฬารายการนี้ ถือว่าชื่อชั้นและศักดิ์ศรีเทียบไม่ได้กับมหกรรมกีฬาอื่นๆ
อย่างโอลิมปิกเกมส์ เอเชียนเกมส์ และซีเกมส์

แต่ประเทศไทยในฐานะที่เป็นชาติสมาชิกก็ให้ความร่วมมือส่งนักกีฬาเข้าร่วมแรแข่งขันมาโดยตลอดนับตั้งแต่มีก
ารจัดแข่งขันมา
กีฬาไหนที่เรามีการเล่นหรือส่งเสริมกันอยู่ก็จะส่งไป
แต่ถ้าไม่มีก็จะไม่ดิ้นรนส่งให้เปลืองงบประมาณแผ่นดิน

อ่านทั้งหมดได้ที่
http://www.siamrath.co.th/web/?q=%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%
B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0
%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0
%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%
B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%
B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95

ครั้งหนึ่ง พล.ต. จารึก เคยให้สัมภาษณ์ ลงในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ช่วงเอเชี่ยนอินดอเกมส์ครั้งที่ 2
ที่มาเก๊า ทำนองว่าไม่อยากส่งนักกีฬาหมากรุกไปแข่งเพราะไม่มีนักกีฬาวัยรุ่นเลย
แต่ก็เปิดโอกาสให้ลองเข้ามาคุยกัน(ผมเดาว่าเป็นการให้เกียรตินายกสมาคมฯในยุคนั้น)
ซึ่งเราก็ทำการคัดตัว และสุดท้ายก็ไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าร่วมแข่งขัน
(ซึ่งผลงานครั้งนั้นสมาคมได้รับคำตำหนิจากนักกีฬา(ผู้เสียสละ)ไปพอสมควร )

กีฬาเอเชี่ยนอินดอนี้ชาติมหาอำนาจในเอเซียให้ความสำคัญแค่เป็นเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาของตนในชุดบีห
รือต่ำกว่าได้แสดงฝีมือ แต่ก็ไม่ทุกชนิดกีฬา
อย่างหมากรุกสากลชาติที่มีทีมหมากรุกที่แข่งแกร่งก็จะส่งชุดดีที่สุดมา

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 15/03/2013, 10:28:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

Rajabov 26 ปี

โดย : Trama Member   [ 16/03/2013, 09:51:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 8

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร.085-998 5555

โดย : *TBG Member   [ 22/03/2013, 09:40:34 ]

ความคิดเห็นที่ : 9ดาวน์โหลดมา ณ วันที่ 22 มีนาคม 2556
กรุณาตรวจสอบได้ที่ เบอร์โทร.085-998 5555

โดย : *TBG Member   [ 22/03/2013, 09:55:08 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved