[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ข่าวดี ! ที่เชียงใหม่ จะมีการแข่งขันหมากรุกสากล ระดับ ภูมิภาคอาเซียน และ นอกภูมิภาค อาเซียน

รายละเอียดที่เชียงใหม่ จะมีการแข่งขันหมากรุกสากล ระดับนานาชาิติ โดยมีนักกีฬาเยาวชนระดับ ภูมิภาคอาเซียน และ
นอกภูมิภาคอาเซียน เข้าร่วมการแข่งขัน ผุ้ชนะเลิศ รายการนี้ จะได้ Title ระดับ โลก (FM,WFM) เป็นต้น
จัดโดยสมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย คอยติดตามข่าวสารและ ที่รับสมัครได้เร็วๆ นี้

โดย : *TBG Member [ 27/02/2013, 08:43:50 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved