[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เตรียมเยาวชนสู่ AEC ผ่านเวทีปริศนาอักษรไขว้ ครั้งท

รายละเอียด

เตรียมเยาวชนสู่ AEC ผ่านเวทีปริศนาอักษรไขว้ ครั้งที่ 4
....................................

คุณณัฐพล ชื่นเพ็ง ประธานจัดการแข่งขัน บริษัท เอฟแอนด์เอ็ม แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า
นับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันแล้ว ที่ทางเอฟแอนด์เอ็นได้ให้การสนับสนุนเกมกีฬาพัซเซิล
เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเทศไทย
ที่กำลังจะเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558
ซึ่งภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เยาวชนไทยและประเทศไทย
สามารถยืนอยู่บนเวทีโลกหรือเวทีอาเซียนได้อย่างสง่างามและภาคภูมิใจ
..................
อ่านทั้งหมดได้ที่ http://www.thaipost.net/x-cite-kidz/020213/68946

โดย : ขุนสันต์ Member [ 03/02/2013, 00:16:49 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved