[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ภาพวิดีโอ ! พิธีปิดการแข่งขันรวมพลคนรักษ์หมากรุกไทย สนับสนุนการแข่งขันโดย ปตท


รายละเอียด

ภาพในพิธีปิดการแข่งขัน


โดย : *TBG Member [ 07/11/2012, 18:36:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ภาพการับรางวัลตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี

โดย : *TBG Member   [ 07/11/2012, 18:40:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

ภาพการรับรางวัลตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี


โดย : *TBG Member   [ 07/11/2012, 18:56:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

ภาพการรับรางวัลตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

โดย : *TBG Member   [ 08/11/2012, 06:44:09 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

ภาพการรับรางวัลตั้งแต่รุ่นอายุ 18 - 25 ปี

โดย : *TBG Member   [ 08/11/2012, 06:50:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

ภาพการรับรางวัลประเภทวินมอเตอร์ไซด์

โดย : *TBG Member   [ 08/11/2012, 06:54:44 ]

  ลังพลาสติกโปร่งใส
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved