[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


การแข่งขันหมากรุกจีนแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล หนึ่งแสนบาท


รายละเอียดการแข่งขันหมารุกจีนชิงแชมป์ประเทศไทย

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พร้อมเงินรางวัลรวม 2 แสนบาท

แข่งขันวันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2555

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

[url]http://www.thaichinesechess.com/article-24-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%
88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%8
1%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html[/url]

โดย : *TBG Member [ 27/09/2012, 20:49:06 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

สมัครการแข่งขันออนไลน์ได้ที่นี่

[url]http://www.thaichinesechess.com/article-25-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%
AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B
1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
.html[/url]

โดย : *TBG Member   [ 03/10/2012, 01:35:15 ]

  ลังพลาสติกซ้อนได้สวมได้
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved