[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


แนะนำblog ของนักหมากรุกสิงค์โปร์

รายละเอียด

เป็นเว็ปของIM สิงค์โปร์ที่ชื่อ Kevin Goh http://kgwm.blogspot.com/2011_11_01_archive.html

แค่สโลแกน "Chess is not everything, it's the only thing " ก็น่าสนใจแล้ว
"Am feeling a little sad now as in a few hours time, I will be playing the first round of the
First Saturday GM tournament in Budapest which is going to be my last tournament abroad, probably
for a long time. While I am sort of looking forward to going back to KPMG and drawing a decent
salary, I really enjoyed this stint as a semi-professional. Since it was never going to work out
financially, I could not afford to do this for more than a year, as much as I would like to."

โดย : ขุนสันต์ Member [ 18/07/2012, 21:32:21 ]

  tdelphi.com
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved