[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


อยากให้มีกติกาหมากรุกไทย ฉบับมาตรฐาน


รายละเอียด

คิดว่าสมาคมกีฬาไทยหรือผู้เกี่ยวข้องที่สามารถเขียนหนังสือ หรือเป็นคู่มือกติกาหมากรุกไทย
สำหรับการอ้างอิง และถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษได้จะดีมากเลย

เพราะแม้กระทั่งทุกวันนี้เวลาแข่งขันมีปัญหาบางอย่าง กรรมการก็ไม่สามารถให้คำตอบได้
เช่นกติกาเกี่ยวการนับบางอย่างที่ไม่ตรงไปตรงมา

โดย : คงธ้ง Member [ 12/07/2012, 17:26:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

1 เรื่องกติกาหมากรุกไทย สอบถาม นาวาเอกพิเศษ บุญแสง มาลามาศ กรรมการตัดสินหมากรุกไทย
สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2 มีกติกาหมากรุกไทยที่ บ. สุรามหาราษฎร์ เคยจัดทำมาครับ หน้าปกสีเขียว (ห้องสมุดหมากกระดาน SIU วิภาวดี
มีให้ค้นคว้า อ้างอิง)
3 มีกติกาหมากรุกอาเซียนแปลภาษาไทยแล้วจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ของสมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย
พอจะใช้เทียบเคียงได้ (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันในหมากรุกแต่ละประเภท)
4 การตัดสินบางครั้งต้องยกตัวอย่าง (case study) เป็นกรณีไป
บางครั้งบางเรื่องกติกาเขียนเป้นตัวหนังสือลำบาก
จึงต้องมีกรรมการที่มีประสบการณ์เข้าใจหมากรุกไทยพอสมควร มาตัดสิน

โดย : TBGNews Member   [ 12/07/2012, 23:37:23 ]

  LtaxOnline
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved