[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


แก้ไข้ปัญหา ! เข้าเกมไม่ได้ โหลด Java ไม่ขึ้นให้ดาวน์โหลด Java ใหม่ทีนี่


รายละเอียดสำหรับผู้ที่ใช้ Windows 7 และ Windows อื่นๆ ที่ติดตั้ง Java
ไม่ได้ ให้ลอง ดาวน์โหลด java ใหม่ ที่ ตาม Link ข้างล่างนี้


http://www.oldapps.com/java.php

โดย : *TBG Member [ 07/07/2012, 20:08:09 ]

ความคิดเห็นที่ : 1จากการทดสอบ ให้ท่านเข้าตาม กระทู้ด้านบน และ
ท่านต้อง Uninstall Java ตัวเก่า ออกก่อ่นให้หมด

และ ดาวน์โหลด Java 6 Update 31
พร้อมติดตั้งด้วย

สามารถใช้งานได้ทั้ง windows xp และ Windows7

โดย : *TBG Member   [ 09/07/2012, 21:39:20 ]

  LtaxOnline
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved