[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


กติกาDirect Encounter ของ Fide

รายละเอียดคำอธิบายกติกา Direct Encounter ของFide

โดย : ขุนสันต์ Member [ 24/06/2012, 12:00:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

สมมติว่ามี 4 คน A, B, C, D ได้ 5/7 คะแนนเท่ากันหมด
A ชนะ B ชนะ C แต่ไม่ได้เล่นกับ D เพราะฉะนั้น A มี Direct Encounter Tie-break 2 คะแนน
B เสมอ C แต่ไม่ได้เล่นกับ D เพราะฉะนั้น B มี DE Tie-break 0.5 คะแนน
C เสมอ D เพราะฉะนั้น C มี DE Tie-break 0.5 คะแนน
ส่วน D มี DE Tie-break 0 คะแนน

ในกรณีนี้ทุกคนไม่ได้พบกันหมด แต่หากให้แข่งเพิ่มเพื่อ"ซ่อม"เกมที่ไม่ได้พบกัน
เกมที่เพิ่มขึ้นมาก็ไม่สามารถทำให้ B, C หรือ D มีคะแนน DE Tie-break มากกว่าของ A ได้ ดังนั้น A
จึงเป็นผู้มีอันดับตามสูงสุด Direct Encounter

โดย : FatCat Member   [ 25/06/2012, 23:13:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

ต้องเพิ่มอีก B ชนะ D ดังนี้

สมมติว่ามี 4 คน A, B, C, D ได้ 5/7 คะแนนเท่ากันหมด
A ชนะ B ชนะ C แต่ไม่ได้เล่นกับ D เพราะฉะนั้น A มี Direct Encounter Tie-break 2 คะแนน
B เสมอกับ C และชนะ D เพราะฉะนั้น B มี DE Tie-break 1.5 คะแนน
C เสมอ D เพราะฉะนั้น C มี DE Tie-break 0.5 คะแนน
ส่วน D มี DE Tie-break 0.5 คะแนน

ในกรณีนี้ทุกคนไม่ได้พบกันหมด แต่หากให้แข่งเพิ่มเพื่อ"ซ่อม"เกมที่ไม่ได้พบกัน
เกมที่เพิ่มขึ้นมาก็ไม่สามารถทำให้ B, C หรือ D มีคะแนน DE Tie-break มากกว่าของ A ได้ ดังนั้น A
จึงเป็นผู้มีอันดับสูงสุดตาม Direct Encounter

โดย : Teamwork Member   [ 26/06/2012, 00:27:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

ค.ห. ที่ 1: ผิดครับ...

D มี DE Tie-break 0.5 คะแนน จากการแข่งกับ C; แต่ไม่ได้เล่นกับ A และ B...

จึง "เป็นไปได้" ว่า D อาจจะได้คะแนน DE Tie-break เพิ่มอีก 2 คะแนน (รวมเป็น
2.5) หากได้เล่นกับ A และ B (และชนะ)...

โดย : Poompat Member   [ 28/06/2012, 01:57:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

เฉลย:-

-- เป็นไปได้" ว่า B หรือ C จะมี DE Tie-break เท่ากับ A (คือ 2 แต้ม) หาก (สมมติ) ว่า B แข่งกับ C
แล้วมีผลแพ้-ชนะ

-- อย่างไรก็ตาม โดยไม่ต้องพิจารณาถึง "ความเป็นไปได้" ของเกมระหว่าง B กับ C เลย,
เราก็สามารถสรุปให้ A ได้อันดับ 1 ในระหว่าง 4 คนนี้ ได้เลย >>> เพราะ A ชนะ B ชนะ C มาแล้ว
[= คือแม้ว่า B หรือ C จะได้ 2คะแนน DE Tie-break เท่ากับ A ก็ตาม แต่ A ก็เหนือกว่าทั้ง B หรือ C]


ประเด็นคือ >>> กติกาของ FIDE จะเขียนไว้ เพื่อเป็น "แนวทาง" ในการพิจารณาโดยใช้
"วิจารณญาณ" เท่านั้น .... ไม่ใช่ให้อ่านตามตัวอักษร ...

เช่น การใช้ IF....THEN แปลว่า ถ้าเป็นแบบนี้ ...สามารถทำแบบนั้นได้ (อย่างมั่นใจ 100%).....
แต่ไม่ได้หมายถึงว่า หากเงื่อนไขไม่ตรงตามนี้เป๊ะๆ จะใช้กฎข้อนี้ไม่ได้เลย.... ในกรณีเช่นนั้น FIDE
จะระบุชัดเจนว่า "ONLY IF" , "ONLY WHEN", "MUST" etc.

โดย : Poompat Member   [ 28/06/2012, 02:33:55 ]

  tdelphi.com
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved